Pitkäkestoinen sisäilmatutkimus muistuttaa rikospaikkatutkintaa

Senaatti-kiinteistöille on jo pitkään ollut sisäilmatutkimuksissa periaatteena, että tutkitaan ennemmin liikaa kuin liian vähän ja tutkimukset suoritetaan säännöllisesti ja ennakoivasti, jotta mahdolliset vauriot ja ongelmat voidaan välttää tulevaisuudessa. Tämä mentaliteetti loi loistavat puitteet yli 2-vuotiselle laajalle ja monipuoliselle sisäilmatutkimukselle.

Kiinteistössä havaittiin ihmisille haitallista 2-etyyliheksanolia

Raksystemsin sisäilma-asiantuntija Olavi Vaittinen kutsuttiin keväällä 2020 Senaatti-kiinteistöjen puolesta asiantuntijaksi tutustumaan yhteen kohteeseen. Kiinteistöön oli tehty vuonna 2018 perusparannus, jossa vaihdettiin kaikki pintamateriaalit.

Jälkeenpäin rutiininomaisessa tarkastuksessa kuitenkin havaittiin kummallista hajua ja sisäilmamittauksissa löytyi 2-etyyliheksanolia.

2-etyyliheksanoli on VOC-yhdiste (volatile organic compound), joka aiheuttaa muun muassa ärsytysoireita. Yhdiste kerääntyy elimistöön, ja kun sen pitoisuus elimistössä nousee, yleensä myös oireet lisääntyvät sen myötä.

Tehtävänä oli aluksi tutustua siihen, mitä oli jo tehty kiinteistössä ja antaa kolmannen osapuolen lausunto aiemmin tehtyjen tutkimuksien ja mittauksien perusteella. Nopeasti asiantuntijamme otettiin kuitenkin tutkimuksiin mukaan, ja muitakin Raksystemsin asiantuntijoita pyydettiin avuksi.

Aiempia tutkimuksia toistettiin laajemmin ja syvemmin Vaittisen johdolla.

”Tutkimukset muistuttivat pitkälti teknistä rikostutkintaa, kun poissulkumenetelmällä lähdimme selvittämään ongelman alkuperää. Sattumaa oli myös paljon mukana, ja täytyi pitää silmät koko ajan auki näytteitä tutkiessa”, kertoo Vaittinen.

Ongelman syynä tekstiilimattojen liima

Hiljalleen ongelmien synty alkoi löytyä. Tutkimuksien perusteella havaittiin, että ongelmat liittyivät kiinteistöstä löytyviin tekstiilimattoihin. 3000 neliömetrin tiloista ongelma koski noin puolta.

Ongelma johtui joko mattojen reaktiosta mattoliiman kanssa tai sitten suoraan pelkästä liimasta.

”Lopputulos ei ollut täysin yksiselitteinen, mutta tilastollisen analyysin mukaan ongelma johtui todennäköisesti pelkästä liimasta yksinään”, täsmentää Vaittinen.

Tutkimukset vahvistivat kuitenkin myös sen, että maton ja liiman reaktio voi tuottaa merkittävän määrän 2-etyyliheksanolia.

Mattojen poistoa suositeltiin kaikista vauriokohdista, jotta ongelma saataisiin poistettua kerralla kokonaan. Kemikaalit voivat siirtyä myös tasoitteeseen tai betoniin, joten mattojen alla olevasta betonista otettiin näytteitä, jotta saatiin selville, kuinka syvältä betonia täytyi poistaa.

Seurantatutkimuksilla varmistettiin ongelman poistuminen

Senaatti-kiinteistöillä on nollatoleranssi sisäilmaongelmille, joten kesällä ja syksyllä 2020 tehtiin uusi saneeraus. Ongelma ei kuitenkaan poistunut heti kokonaan, koska 2-etyyliheksanolia oli imeytynyt pinnoille lattiarakenteista, muun muassa remontin aikana.

Tämän seurauksena sisäilmaa huuhdottiin pitämällä ilmanvaihto täysillä koko ajan. Seurantatutkimuksia jatkettiin vuoden ajan syksyyn 2021 saakka, jotta 2-etyyliheksanolin pitoisuuksien pienenemistä voitiin valvoa.

Tulosten tulkitsemista hankaloitti myös se, kun huomattiin vuodenajan ja sisäilman kosteuden vaikuttavan 2-etyyliheksanolin määrään. Kesällä ja syksyllä ilmankosteuden ja lämmön kohotessa myös 2-etyyliheksanolin määrä sisäilmassa lisääntyi, kun taas talvella kylmässä ja kuivassa sisäilmassa määrä väheni. Sisäilmamittaukset varmistivat lopulta ongelman poistumisen.

”Tutkimus oli hyvin pitkäkestoinen ja monipuolinen sekä yksi mielenkiintoisimmista tapauksistani. Koko prosessissa tarvittiin laajasti erilaista osaamista ja jopa sellaisia tutkimusmenetelmiä, joita ei ole aiemmin käytetty. Kaikkea ei olisi ollut mahdollista tehdä yksin, vaan meillä oli todella hyvä tiimi kasassa.”

”Tässä on päässyt matkan varrella itsekin oppimaan uutta. Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhteistyö on ollut myös loistavaa ja sain vapaat kädet toteuttaa tutkimuksia laajasti”, kiittelee Vaittinen.

Pitkäkestoinen sisäilmatutkimus toi uusia oppeja ja löytöjä.

Olavi Vaittinen työskentelee Raksystemsillä vanhempana sisäilma-asiantuntijana ja on ollut puhumassa aiheesta Healthy Buildings Europe 2021 -sisäilmakonferensissa Oslossa ja kesäkuussa Indoor Air 2022 -tapahtumassa Kuopiossa.