Raksystemsin suunnitteluosaston kasvutarina – kymmenhenkisestä tiimistä viisikymmentähenkiseksi suurosastoksi

Moni tuntee Raksystemsin kiinteistöjen kuntoon liittyvistä tutkimuksista ja tarkastuksista, mutta olemme myös vahva osaaja suunnittelussa. Yli 50 henkisellä suunnitteluosastollamme taidetaan niin arkkitehti-, rakenne- kuin talotekninen suunnittelu ja kokemusta löytyy monien vuosikymmenien takaa aina kevyemmistä haasteellisempiin kohteisiin.

Raksystemsin suunnitteluosasto on kasvanut hurjasti viimeisten vuosien aikana. Reilun kolmen vuoden aikana osasto on viisinkertaistanut henkilökuntansa, mutta vuosiin on kuulunut myös paljon muuta.

Kasvua yrityskaupoilla ja rekrytoinneilla

Vuosi 2017 oli merkittävä Raksystemsin suunnitteluosaston kannalta, sillä silloin tehtiin strateginen päätös laajentaa yritystoimintaa uudissuunnittelun pariin. Myös korjaussuunnitteluun kaivattiin lisää tekijöitä, sillä korjausrakentaminen oli ja on yhä tänä päivänä kasvussa.

”Oli rohkea veto lähteä laajentamaan yrityksen toimintaa myös uudissuunnittelun puolelle, sillä uudissuunnittelu vaatii aina aluksi suuria investointeja. Yrityksen johdolla oli kuitenkin vahva usko, että tämä tulee toimimaan ja niin se on toiminutkin. Vuonna 2017 suunnittelun liikevaihto oli 1242 t€ ja viime vuonna 5,3 M€, joten kasvua on tapahtunut hurjasti!’’, kertoo uudissuunnittelupuolta perustamassa ollut suunnittelupäällikkö Riku Aaltonen.

Kolmisen vuotta sitten Raksystemsin suunnitteluosastoon kuului hieman yli kymmenen henkilöä, jotka kaikki työskentelivät korjaussuunnittelun parissa. Nykyään pelkkiä uudiskohteiden suunnittelijoita on melkein sama määrä. Kaikki uudispuolen suunnittelijat ovat tulleet Raksystemsille rekrytoinnin kautta, korjaussuunnitteluosaamista taas on vahvistettu lähinnä yritysostoin.

Vuoden 2017 lopussa Raksystems osti Insinööritoimisto R J Heiskanen Oy:n sekä vuonna 2019 HSSR Oy:n ja Tubular Oy:n. HSSR toi mukanaan vankkaa osaamista korjaussuunnittelusta ja rakennuttamisesta, kun taas Tubular vahvisti kokemuksellaan LVI-suunnittelutiimiä. R J Heiskaselta saimme erityisesti liike- ja palvelukiinteistöjen rakennesuunnitteluosaajia.

Yritysostot ovat tuoneet haasteita, mutta myös vahvistaneet ja uudistaneet osastojen toimintatapoja ohjelmistoista osastorakenteisiin. Ohjelmistoja on modernisoitu ja laatua yhtenäistetty. Aiemmin kaikki suunnittelijat toimivat yhdellä osastolla yhden esimiehen alla, mutta nyt jokaiselle suunnittelun osa-alueelle on oma vastuuhenkilönsä.

Laaja palvelutarjonta ja hyvä tiimihenki tekevät osaston

Raksystemsin suunnitteluosaston vahvuuksia ovat monipuolisuus ja ihmisläheisyys. Osasto on monipuolinen sen tarjoamien palveluiden myötä, sillä saman katon alta saa sekä uudis- että korjaussuunnittelupalvelutkin arkkitehtisuunnittelusta LVIS-suunnitteluun saakka.

Osaston ihmisläheisyys muodostuu sekä hyvästä tiimihengestä että tehokkaasta ja lämpimästä toimintatavasta asiakkaiden kanssa. Suuremmat suunnitteluprojektit aloitetaan asiakastapaamisella, jossa käydään projektin asiat mahdollisimman tarkasti läpi. Näin löydetään yhtenäinen näkemys saman tien ja projekti etenee kustannustehokkaasti maaliin.

Suunnittelijat viihtyvät työssään ja toistensa kanssa. Rekrytoinneissa panostetaan persoonaan ja asenteeseen, joten valinnat eivät voi osua väärään. Yhteishenkeä on kasvatettu tyky-päivillä, joihin osallistuvat yleensä kaikki johdosta assistentteihin asti.

Osaston huikea tiimihenki näkyy myös ulospäin.

”Lähdin jo alun alkaen perustamaan uudispuolen osastoa niin, että porukka olisi mahdollisimman yhteensopivaa ja rentoa. Kun viihtyy töissä, tulee myös töihin aina hyvällä fiiliksellä ja työnteko sujuu. Hyvä fiilis välittyy selvästi myös asiakkaisiin, sillä olemme saaneet hurjasti positiivista palautetta’’, tiivistää Aaltonen.