Taloyhtiön saneeraamisen termit tutuiksi – näin kukistat korjausrakentamisen sanahelinän

Vuosikorjaus, perusparannus ja peruskorjaus. Taloyhtiön korjausrakentamiseen liittyy usein termejä, joiden merkitys ei ole täysin selvä taloyhtiön osakkaille tai edes hallitukselle. Termeihin tutustuminen kannattaa niin asumis- kuin sijoitusmielessä, sillä siten ymmärtää paremmin yhtiökokouksen antia ja maksimoi myös sijoitusasunnon verotuksellisen hyödyn.

Mitä on korjausrakentaminen?

Ennen kuin syvennytään peruskorjauksen, perusparannuksen ja vuosikorjauksen eroihin, on syytä hahmottaa mitä korjausrakentamisella tarkoitetaan. Korjausrakentamista eli saneeraamista on käytännössä kaikki se toiminta, jonka tarkoituksena on parantaa tai ylläpitää olemassa olevan rakennuksen tai sen osien kuntoa.

Uuden rakennuksen rakentamisesta käytetään termiä uudisrakentaminen. Myös olemassa olevan rakennuksen laajennukset ovat uudisrakentamista.

Mitä peruskorjaus sisältää?

Julkisivu-, katto- ja putkiremontti ovat tyypillisiä taloyhtiöissä toteutettavia peruskorjauksia. Jokainen taloyhtiö kohtaa ne jossakin vaiheessa kiinteistön elinkaarta.

Peruskorjauksessa rakennus tai sen tila korjataan uutta vastaavaksi. Peruskorjaukset toteutetaan usein suhteellisen suurina erillisinä hankkeina. Hankkeet ovat laajoja, joten ne yleensä maksavat enemmän ja kestävät pidempään esimerkiksi vuosikorjauksiin verrattuna.

Peruskorjaukset vaativat aina suunnittelua ja varautumista, mutta myös paljon sellaista osaamista, jota taloyhtiöiltä ei löydy välttämättä omasta takaa. Hankkeissa kannattaa luottaa rakennusalan asiantuntijoiden apuun jo alkumetreillä. Asiantunteva projektipäällikkö vie hankkeen onnistuneesti taloyhtiön kanssa maaliin.

Perusparannus vai vuosikorjaus?

Perusparannuksessa rakennus tai huoneisto korjataan aiempaa tasokkaammaksi eli sen aiempi laatutaso ylitetään olennaisesti. Tyypillisiä perusparannustoimenpiteitä taloyhtiöissä ovat varastotilojen muuttaminen saunatiloiksi, painovoimaisen ilmanvaihdon muuttaminen koneelliseksi tai hissin asentaminen hissittömään rakennukseen.

Vuosikorjaukset ovat pienempiä ja pinnallisempia kuin perusparannukset. Ne ovat osa rakennuksen ja sen osien säännöllistä kunnossapitoa. Seinien maalaaminen ja viallisten laitteiden uusimiset ovat hyviä esimerkkejä vuosikorjauksista.

Asuntosijoittajan kannattaa olla tarkkana näiden kahden termin kanssa vuokra-asunnon remonttikuluja vähentäessä. Kulujen vähennystapa riippuu siitä, onko kyse perusparannuksesta vai vuosikorjauksesta. Vuosikorjaukset voi vähentää vuokratulosta samana vuonna, kun kulut on maksettu. Perusparannuksen menot voidaan taas vähentää vuosittaisina poistoina tai ne voidaan lisätä asunnon hankintamenoon, kun huoneisto ollaan myymässä pois.