Vuoden liiketoimintayksiköksi valittiin vuonna 2019 rakennuttaminen ja valvonta

Raksystems on jo vuosien ajan palkinnut kuluneiden vuosien onnistuneita raksilaisia henkilöstöpäivässään. Joka vuosi on valittu myös vuoden liiketoimintayksikkö, jonka ansaitsi vuoden 2019 osalta rakennuttaminen ja valvonta. Selvisimme syyt palkinnon takana ja kysyimme yksikönjohtajalta Juha Savolaiselta miltä palkinnon saaminen tuntuu.

Yksiköllä on ollut huippu vuosi

Raksystemsin toimitusjohtaja Marko Malmivaara kommentoi palkitsemista näin:

’’Yksikössä on parannettu juoksua todella hienosti. Osa porukasta on venynyt liikaakin, joten välillä huolettaa miten pojat jaksaa. Laatua on parannettu huikeasti kehittämällä dokumenttipohjia ja raporttiohjelmia sekä valvottu, että kaikki toimii prosessien mukaan. Myös yksikön tulos on ollut ihan huikeaa luokkaa.’’

Toimitusjohtaja ei ollut väärässä ainakaan lukujen valossa. Yksikön liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 66 %. Kasvun edellyttäneistä korkeista kehityskuluista huolimatta yksikön tulos on pysynyt positiivisena. Yksikön johtaja Juha Savolainen on otettu palkinnosta, mutta ei ota hyvän johtajan tapaan yksin kunniaa menestyksestä. Hän sanoo huippuvuoden syntyneen osaston yhteisestä hyvästä tekemisestä.

Vahvuus löytyy raksilaisista

Hyvään tulokseen ei oltaisi päästy ilman osastolla työskenteleviä asiantuntijoita. Rakennuttaminen ja valvonta -yksikössä työskentelee tällä hetkellä 21 henkilöä osastonjohtaja Juha Savolaisen lisäksi. Suurin osa on projektinjohtajia, mutta osastolla toimii myös taloteknisiä sekä rakennusteknisiä valvojia. Projektien sujuvuudesta vastaavat lisäksi kaksi assistenttia, jotka tekevät resursointia, laskutusta ja tarjouksia sekä tarkentavat projekteja asiantuntijoille.

Osasto tarjoaa hyvin monipuolisesti erilaisia rakennuttamisen ja valvonnan palveluita. Suurimmat yksikön palvelut ovat rakennustyön valvonta ja projektinjohto, jotka kattavat noin 70 % osaston liikevaihdosta. Loppu 30 % koostuu rakennustyön tarkkailusta, vuositakuutarkastuksista, kustannuslaskennasta, kosteus- ja turvallisuuskoordinaattorina toimimisesta sekä erilaisista muista asiantuntijapalveluista.

Koko osaston porukka on ahkeraa ja joustavaa, mutta myös hyvin samanhenkistä. Palvelut muokataan asiakkaiden tarpeiden mukaan ja työpuheluihin vastataan myös työajan ulkopuolella. Myös osastolla vallitseva matala hierarkia on ehdoton vahvuus, joka on tehnyt ilmapiiristä hyvin avoimen. Osastolla selvästi viihdytään ja huumoria riittää.

Yksikön toiveet tulevaan

Osaston menestys on pitänyt yksikönjohtaja Savolaisen ja koko osaston väen kiireisenä. Tälläkin hetkellä yksikön porukalla on käynnissä yli 200 erilaista rakennuttamisen ja valvonnan projektia. Rekrytoinneilla on saatu tilannetta rauhoitettua, mutta vielä kaivataan lisää uusia asiantuntijoita vahvistamaan yksikön tekemisen meininkiä. Tammikuussa osastolla aloitti kolme uutta työntekijää ja maaliskuussa aloittaa yksi.

Lisäkäsien lisäksi liiketoiminnan kehittämiseen tullaan panostamaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Erityisesti osaston prosessien jalkauttaminen aluetoimistoille on asia, johon Savolainen lupaa ryhtyä seuraavaksi.