Ympäristösertifikaatti on osoitus toimitilojen vastuullisuudesta

Kiinteistöjen ympäristösertifiointi alkaa olla Suomessa ja maailmanlaajuisesti yhä useammassa kiinteistössä enemmän sääntö kuin poikkeus. Yleisesti sertifioinnilla tavoitellaan puolueetonta osoitusta vastuullisesta toiminnasta ja tukea kiinteistön vuokrattavuuteen tai mahdolliseen transaktioon. Sijoittajat ja vuokralaiset osaavat jo vaatia ympäristösertifiointia kiinteistöltä ja jopa hyvää sertifioinnin tasoa. Ympäristösertifikaatteja alkaa olla markkinoilla jo useita ja niiden erot voivat hämmentää kiinteistön omistajia. Miten löydät kiinteistölle parhaiten sopivan sertifikaatin?

Sertifioinnit uudis- ja peruskorjaushankkeille

Ympäristösertifikaatin voi hankkia osana rakennushankkeen ohjausta, jolloin sertifiointiprosessi alkaa usein jo hankesuunnitteluvaiheessa esiselvityksellä. Suomessa ympäristösertifiointi on käytännössä aina osana kaupallisia uudisrakennushankkeita, kuten toimistoja sekä kauppakeskuksia, ja yhä useammin myös hotelli-, logistiikka – asuntorakennushankkeissa. Sijoittajat vaativat usein tämänkaltaisille rakennushankkeille ympäristösertifiointia, koska sertifiointi toimii hankkeelle kolmannen osapuolen myöntämänä laatuleimana ympäristöystävällisyydestä. Toisaalta myös yhä useampi vuokralainen on ympäristöpolitiikassaan määritellyt sijoittuvansa vain ympäristösertifioituihin tiloihin.

Rakentamisvaiheessa tavoiteltu sertifikaatti ohjaa suunnittelua ja rakentamista hankkeen alusta asti, jotta sertifikaattiin vaaditut kriteerit saadaan täytettyä. Rakentamisvaiheessa hankittu sertifikaatti on myös ikuisesti voimassa.

Sertifioinnit olemassa oleville kiinteistöille

Olemassa olevalle kiinteistölle voi hankkia myös ympäristösertifikaatin, joka koskee kiinteistön ylläpitoa ja käytön aikaista toimintaa. Sertifiointi ohjaa vastuulliseen kiinteistön ylläpitoon ja toimii hyvänä ohjenuorana kiinteistön ja sen toiminnan kehittämisessä.  Sertifiointihankkeessa toteutetaan usein myös parannuksia esim. toimintamallien kehittämistä, energiakatselmuksia tai vedensäästöprojekteja, jotka tuovat myös kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä.

Kiinteistön ylläpitoon liittyvät sertifioinnit tulee uusia 3-5 vuoden välein, jolla varmistetaan sertifioinnin vaatimusten mukainen jatkuva toiminta.

Olemassa olevilla ja rakennusvaiheen kiinteistöillä sertifioinnista on hyötyä myös transaktiotilanteissa ja jotkut sijoittajat edellyttävät sertifiointia kaupan toteutumiseksi. Rahoitusta hakiessa voi saada myös paremmat rahoitusehdot, jos ympäristösertifikaatti löytyy.

Sertifioinnin eteneminen

LEED– (Leadership in Energy and Environmental Design) ja BREEAM– (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) sertifioinnit ovat kansainvälisesti tunnettuja ympäristösertifiointeja, joista LEED on yhdysvaltalainen ja BREEAM brittiläinen. Näiden lisäksi on olemassa Suomen olosuhteisiin kehitetty paikallinen RTS-ympäristösertifiointi sekä pohjoismainen Joutsenmerkki. LEED-sertifiointi on yleisimmin käytetty järjestelmä Suomessa ja se on globaalisti kaikkein tunnetuin.

Kiinteistön omat erityispiirteet ja asiakkaan preferenssit johtavat usein siihen, mikä sertifiointityökalu kiinteistölle valitaan. LEED ja BREEAM esimerkiksi huomioivat julkisen liikenteen yhteydet ja lähialueen palvelut, kun taas RTS-järjestelmässä hankkeen sijainnilla ei ole merkitystä. Kansainvälisen sijoittajan mukanaolo edellyttää yleisesti myös LEED- tai BREEAM- sertifiointia hankkeelle.

Sertifiointiprojekti aloitetaan esiselvityksellä, jossa voidaan verrata useampia eri sertifiointijärjestelmiä, niiden vaatimuksia ja kustannuksia sekä millaisilla toimenpiteillä päästäisiin hyvään sertifiointitasoon kyseisessä hankkeessa. Esiselvityksen aikana selvitetään kiinteistön nykytilaa vastaava sertifiointitaso ja potentiaalinen sertifiointitaso. Esiselvityksen perusteella laaditaan hankkeelle ympäristötavoite, jonka pohjalta sertifiointikonsultti ohjaa suunnittelua, työmaata ja ylläpidon toimintoja.

Ympäristösertifiointien rinnalla hyvinvointisertifikaatti

WELL-sertifiointi on suhteellisen uusi kiinteistöalan sertifiointi, jonka keskiössä on kiinteistön käyttäjien hyvinvointi. Sertifiointia voi hakea yksittäisiin toimitiloihin, jolloin se kattaa rakennuksen teknisten ominaisuuksien lisäksi myös yrityksen omat toimintamallit tai kokonaisille kiinteistöille, jolloin sertifiointi koskee pitkälti vain omistajan vaikutuspiirissä olevia osa-alueita. WELL-sertifiointi tarkastelee käyttäjien hyvinvointia esimerkiksi sisäilman, valaistuksen, ravinnon, liikunnan ja akustiikan suhteen. WELL-sertifioinnissa on noin 15-20 % yhteneviä pisteitä LEED- ja BREEAM -ympäristösertifiointien kanssa, joten se sopii hyvin myös tuomaan käyttäjälähtöisempää näkökulmaa ympäristösertifiointia tavoitteleville hankkeille. 

Raksystemsin Green Building Services tarjoaa pätevöityneet sertifioijat LEED-, BREEAM-, RTYL- sekä WELL-sertifiointeihin hankevaiheessa sekä jo olemassa oleville kiinteistöille.

Kiinteistön käyttövaiheen sertifikaattien vertailua infograafin muodossa, mukana LEED, BREEAM, RTYL ja WELL