Yritysintegraatiot – vanhan jättämistä taakse ja uuden opettelua

Raksystemsin kasvu on vauhdikasta ja välillä päätä ihan huimaa. Kasvua on haettu niin orgaanisesti kuin yrityskauppojenkin kautta. Henkilöstön luonnollinen kasvumme on viime vuosina ollut noin 10 prosentin luokkaa. Siitä saamme varmasti kiittää erinomaista Raksystems-henkeä, jonka pyrimme ulottamaan yrityksemme sisältä aina asiakkaaseen ja potentiaaliseen työntekijään asti. Ylpeinä voimmekin kertoa, että NPS-lukumme on kuukausittain n. 80! Strategisilla yrityskaupoilla on haettu runsaampaa volyymiä, vahvistusta jo olemassa oleviin liiketoimintoihin ja täysin uutta palveluntarjontaa ja uusia asiakkuuksia. Isoimpana muutoksena kasvussa voinee pitää Raksystemsin laajentumista Suomen rajojen ulkopuolelle Ruotsiin. Jokainen tytäryhtiömme on yhdistetty Raksystemsiin Groupin strategiaa tukemaan. Tavoittelemme Pohjolan Parasta – joka päivä .

Oma työ rullaa kuten ennenkin

Vauhdikkaat vuodet ja niiden sisältämät muutokset eivät näy jokaisen raksilaisen arjen tekemisessä kovinkaan isona tekijänä. Kysyimme kotimaiselta sekä ruotsalaiselta henkilökunnaltamme tuntemuksista yritysintegraatioiden sujumisesta, ajatuksista kasvustamme sekä vinkkejä siihen, miten voisimme vielä parantaa tekemistämme. Vastauksista oli erityisen selkeästi havaittavissa se, että osa ei koe integraatioiden tai uusien tytäryhtiöiden tulemisen Raksystemsin perheeseen vaikuttaneen omaan työhönsä ja arkeensa mitenkään. Nämä työntekijät kokivat integraation iloisena, positiivisena lisänä ja olivat onnellisia, että olemme saaneet vahvistusta palveluntarjontaamme, laajemman ja syvemmän asiakaskunnan sekä enemmän kollegoita. He nauttivat myös uusien henkilöiden esittelyiden lukemisestä Raksystemsin omasta Group Newsistä, jota tuotetaan sisäisesti helpottamaan tiedonkulkua ja tutustuttamaan meitä toisiimme yli kaupunki- ja maarajojen.

Oma arki kun rullaa vanhaan malliin ei integraatioista ole koitunut haasteita eikä niitä ole nähty ongelmallisina tai haastavina. Koronaan viitataan useampaan otteeseen, sillä hankalan tilanteen vuoksi emme ole päässeet tapaamaan kasvotusten vuoden 2020 aikana sillä tavoin mitä olemme suunnitelleet eikä Teams-tapaamisia koeta yhtä antoisiksi, mitä yhteiset tyky-tapahtumat, henkilöstötapahtumat, kasvotusten tapahtuvat palaverit sekä kahvihetket parhaimmillaan tarjoavat.

”Hienoa olla mukana kasvutarinassa”

Haasteita arjen keskelle

Uudet Raksystems Groupin henkilökunnan jäsenet kokevat monilta osin puutteita viestinnässä, sen läpinäkyvyydessä, jatkuvuudessa sekä integraatioiden nopeudessa. Toisaalta odotetaan nopeaa toimintaa mutta toisaalta on toimittu liian nopeasti. Pyrimme tasapainoilemaan kultaisella keskitiellä ja ottamaan kaikki mahdolliset eri tekijät huomioon, jotka vaikuttavat integraatioprosessien tahtiin.

”Läpinäkyvyys kaikessa tekemisessä tärkeää, ettei ihmiset tunne itseään ulkopuolisiksi.”

Pääperiaatteenamme integraatioissa on ollut, ettemme pakota asioita toteutumaan vaan annamme niiden loksahdella paikoilleen omalla painollaan. Etsimme tytäryhtiöiden johdon kanssa fiksuja ratkaisuja ja aikataulutuksia, jotta niiden toteuttaminen on realistista, mutta toisaalta myös se tärkein eli asiakastyö jatkuu ennallaan tai mikä parasta, saa buustia ja voimaa yhdistymisestä!

Raksystemsin myynti- ja muiden sisäisten tukitoimintojen apua odotetaan tytäryhtiöiden sisällä innolla ja mikä hienointa, olemme löytäneet yli osastorajojen ja yli maarajojenkin jo yhteisiä projekteja ja rakentaneet niille oman toimivan projektitiimin. Tämä on juuri sitä, minkä vuoksi yritykset yhdistyvät – pystymme palvelemaan asiakkaitamme yhä laadukkaammin, vankemmalla taito- ja tietopohjalla sekä nopeammin. Mahdollistamme menestyvien yrityksien menestymisen jatkossakin.

Mitä minä saan tästä?

Integraatiot tarkoittavat kymmeniä, ellei satoja, ilmassa leijuvia kysymyksiä, joihin pitää löytää nopeasti pysyvä ratkaisu ja vastaus. Niin henkilöstöhallinnon kuin taloushallinnon, myynnin, markkinoinnin kuin tietojärjestelmienkin osalta ollaan uusien asioiden parissa. Jokainen tytäryhtiön työntekijä mutta myös alkuperäinen raksilainenkin ansaitsee omalta esimieheltään nopeaa reagointia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Vastausten tulee olla rehellisiä ja samalla eteenpäin vieviä. Muutos ei koske ainoastaan ostoyritysten henkilökuntaa vaan myös ennestään Raksystemsissä olleita työntekijöitä.

”Kaikkia kiinnostaa, mikä muuttuu eli mitä tämä muutos tarkoittaa kohdallani.”

Jokaisessa yrityksessä on oma historia, oma kulttuurinsa; tavat, tyyli johtaa, palkita, tavata asiakkaita, kirjata tilaukset ja mitä muuta – niin monta asiaa, joihin pitää löytää ajan kanssa ratkaisu yhdistymisen vuoksi. Kenelläkään ei ole hetkessä antaa yhtä ja oikeaa vastausta vaan se vaatii syvällistä tutustumista niin henkilöiden kuin toimintojenkin osalta.

Tarkoituksenamme on löytää yhteinen sävel, joka palvelee jokaista. Pidämme katseemme tulevassa, emme menneessä. Karistamme menneet hartioiltamme ja tähtäämme olemaan Pohjolan paras – joka päivä. Miten sen teemme? Keskitymme olennaiseen eli siihen, mitä minä voin tehdä itse. Aina tulee ulkopuolisia tekijöitä, kuten tänä vuonna korona, mutta vaikka sen ilmaantumista emme voineet estää niin omaan asenteeseemme, tahtoomme, aktiivisuuteen, osaamiseen ja tekemiseen voimme vaikuttaa. Muutos koetaan usein negatiiviseksi ja asenne saattaa valmiiksi olla vastaan. Itsetutkiskelulla, iloisella asenteella ja menestyneistä projekteista saatavalla energialla meistä jokainen – uusi tai vanha raksilainen – löytää oman paikkansa organisaatiossa ja oman työnsä merkityksen tärkeyden yrityksessämme.

”Yrityskulttuureiden sulautumiseen menee oma aikansa, mutta siihen kannattaa panostaa.”

Odottavat ja jännittyneet tunnelmat

Iloksemme suuri osa Raksystemsin henkilökunnasta kokee juuri tämän hetken olevan jännittävää, innostavaa ja tsemppaavaa. Kasvusta saadaan voimaa ja turvaa näin epävarmanakin aikana. Kokemus kasvavan yrityksen jäsenenä olemisesta koetaan jännittävänä, hienona mahdollisuutena mutta tunnelmat ovat myös hieman odottavat. Etenkin heille, jotka ovat muuttamassa uusiin tiloihin ja omaa osastoa saattaa koskee integraatiotyöt.

Samalla on myös koettu pelkoa voimakkaasta kasvusta ja sen aiheuttamista lieveilmiöistä, kuten lisääntyneestä tukitoimintojen työmäärästä ja surua siitä, että osa entisistä työkavereista on päättänyt vaihtaa työnantajaa yrityskauppojen myötä. Muutos on aina muutos eikä sitä ole helppo käsitellä. Jokainen tekee omia ratkaisujaan mutta esimiehet ovat aina tavoitettavissa tiimiläisten iloja ja suruja varten.

Ruotsalaisten kollegoidemme vastauksista paistaa innostus ja tulevan odotus positiivisena asiana. Reilun vuoden yhteisen matkan jälkeen henkilökunta on pääasiassa innoissaan ja hyvillä fiiliksillä. Yhteiseltä tulevaisuudelta odotetaan paljon uusia mahdollisuuksia, nähdään synergiaetuja ja uusia yrityskauppoja Ruotsin sisällä odotetaan mielenkiinnolla. Kasvu on asia, jota siellä odotetaan mutta omaa hyvää tekemistä ja ”henkeä” ei haluta unohtaa.

Tekemisen kautta raksilaisuus sydämeen

Ajatustyö monen työntekijämme mielessä raksilaistumisesta on varmasti kesken. Fyysisesti olemme pitkälti jo yhdessä ja toimintatapoja yhtenäistetään, mutta sydän on vielä osin entisessä. Matka onkin monella tapaa mutkikas ja vaatii osalta enemmän ja osalta vähemmän henkistä pohtimista. Aika tepsinee tässäkin isona muutoksen tuojana ja ne yhteiset asiakkaat sekä projektit ja projektipalaverit, missä yhdessä ratkotaan ongelmia ja koetaan onnistumisia. Mielenkiinnolla odotan työntekijöidemme ajatuksia vuoden tai kahden päästä, kun aikaa on kulunut ja prosessit yhtenäistyneet. Puhutaanko Raksystemsillä silloin jo kauttaaltaan me-muodossa vai löytyykö yhä jäänteitä vanhoista yrityksistä?

”Otetaan iisisti ja avoimesti uudet haasteet vastaan. Tehdään asiat rauhassa ja ajatuksella.”