Pohjois-Savon Kiertokasvu -hanke – Yritysvastuukoulutus

Pohjois-Savon Kiertokasvu -hanke järjesti Yritysvastuukoulutuksen Iisalmessa Pohjois-Savon paikallisille yrittäjille. Tilaisuuden aiheena oli yritysten hankintaketjun vastuullisuus, tulevat raportointivaatimukset (CSRD ja ESRS) sekä EU-taksonomia.

EcoRealin puheenvuorossa syvennyttiin yritysvastuun kokonaisuuteen läpi hankintaketjun sekä erilaisten raportointistandardien, kuten ESRS (European Sustainability Reporting Standards) ja GRI (Global Reporting Initiative), sisältöön.

Ensimmäisen osion tavoitteena oli selkeyttää osallistujille yrityksen hankintaketjun kokonaiskuva sekä se, miten tulevat vastuullisuusvaatimukset tulevat vaikuttamaan yrityksen toimintaan läpi hankintaketjun. Toisessa osiossa perehdyttiin tarkemmin yritysvastuuraportointistandardi GRI:n ja kestävyysraportointistandardi ESRS:n sisältöihin. Tarkoituksena oli avata kuulijoille sitä, miten standardit ohjaavat yritysvastuuraportointia sekä mitkä ovat näiden mallien yhteneväisyydet ja erot.

”Koulutuksen tavoitteena oli kuvata osallistujille selkeästi ja ymmärrettävästi vastuullisuustyön tämän hetken vaatimukset sekä jakaa konkreettisia vinkkejä vastuullisuustyön edistämiseen ja siitä raportoimiseen. Kokonaisvaltaista vastuullisuustyötä ja -raportointia on paljon helpompi edistää askel askeleelta. Nämä askeleet esiteltiin osallistujille puheenvuoron aikana”, kertoo EcoRealin vastuullisuuspäällikkö Lotta Kauppinen.