Radon ja usein kysytyt kysymykset

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota voi kulkeutua maaperästä rakennuksen sisäilmaan. Siksi ainoa keino havaita radon on mitata rakennuksen eri tilojen radonpitoisuus. Kokosimme usein kysytyt kysymykset radonista.

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota voi kulkeutua maaperästä rakennuksen sisäilmaan.

Mitä on radon?

Radon on haitallista, sillä keuhkoihin kulkeutuessaan se kasvattaa riskiä keuhkosyöpään. Suomessa menehtyy vuosittain arviolta 300 henkilöä keuhkosyöpään, jossa radonaltistus on merkityksellinen.

Radonille altistuminen ei aiheuta välittömiä oireita, esimerkiksi huimausta tai yskää. Tämän takia kaikkien riskialueilla asuvien ja työskentelevien on äärimmäisen tärkeää mitata radonpitoisuudet, koska ilman mittausta haitallisia pitoisuuksia on mahdotonta havaita.

Missä radonia esiintyy?

Etelä-Suomi, Pirkanmaa ja Kaakkois-Suomi ovat korkeimman radonriskin alueita mutta radonin enimmäisarvon 300 Bq/m3 ylittäviä rakennuksia ja tiloja voi sijaita missä päin Suomea tahansa. Etenkin korkean radonriskialueen rakennusten, kuten yksityisten asuntojen ja kotien, työpaikkojen sekä julkisten tilojen kellaritilojen sekä ensimmäisten kerrosten radonpitoisuudet tulisi mitata säännöllisesti. Erityisesti hiekka- ja soramaa altistaa radonin kulkeutumisen sisäilmaan, jolloin radonmittaus on kautta maan vähintäänkin hyödyllistä.

Tärkein radonin lähde on talon alla oleva maaperä. Yleensä radon kulkeutuu maaperästä asuntoon talon alapohjassa olevien epäjatkuvuuskohtien ja tiivistämättömien läpivientien kautta. Myös tehotonilmanvaihto ja rakennusmateriaaleista betoni ja tiili lisäävät sisäilman radonpitoisuutta.

Katso kuntakohtainen lista radonalueista Suomessa.

Miten radon havaitaan?

Radonia ei voi aistia, joten se pystytään havaitsemaan luotettavasti vain STUK-hyväksytyin mittauksin. Virallista radonmittausta suoritetaan pitkäaikaismittauksella vähintään kahden kuukauden ajanjaksolla. Mittauksen voi suorittaa syyskuun ja toukokuun välisenä aikana eli 1.9.-31.5. jolloin viimeinen hetki aloittaa on maaliskuussa.

Radonmittaukset suoritetaan Suomen Säteilyturvakeskuksen hyväksymillä tutkimustuotteilla. Susteran käytössä olevat radonmittarit analysoidaan Ruotsissa sijaitsevassa ISO 17025 akkreditoitussa Radonova-tutkimuslaboratoriossa erittäin tarkoin tutkimusmenetelmin, joka takaa luotettavan mittaustuloksen.

Miten radon saadaan kodista pois?

Radonongelmat on korjattavissa kustannustehokkaasti ja kohtuullisen nopeasti. Radonkorjaus ei vaadi esimerkiksi piha-alueiden laajoja avauksia ja on usein ohi vain muutamassa päivässä.

Yleisin tapa tehdä radonkorjaus on alapohjan alipaineistus. Osaan kohteista voidaan tehdä myös tiivistyksiä ja ilmanvaihdon säätöä.

Liittyvät palvelut

Radonmittaus- ja korjaus


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.