Asennusvaiheen virhe rikkoo 2000-luvun taloyhtiöiden valurautaisia putkia

Ajatus taloyhtiön viemäreiden kunnon tutkimisesta tuntuu olevan kaukainen niin kauan, kun missään ei ole vuotoja. Ajatus voi olla vielä kaukaisempi, jos taloyhtiö on nuori tai putkiremontti on tehty 2000-luvulla. Viemäreiden 10-vuotiskuntotutkimusten yhteydessä olemme havainneet, että monissa putkissa sisäpinnoite alkaa olla rikki.

Muutaman vuoden päästä koko viemäriputki on rikki.

Kun putkistoon – olipa se minkäikäinen tahansa – tulee vaurio, putkien käyttöikä pienenee merkittävästi. Muutamien vuosien päästä edessä voi olla putkirikko ja vuotoja jossakin kohdin viemäristöä.

Tällöin korjaustöiden hinta ja laajuus ovat eri luokkaa kuin mitä ne olisivat olleet, jos vaurio olisi havaittu ajoissa.

Nyt havaitut putkien sisäpinnoitteeseen liittyvät ongelmat kohdistuvat putkityyppiin, jota on käytetty paljon 2000-luvun jälkeen rakennetuissa kohteissa. Tätä valurautaista putkityyppiä käytetään edelleen.

Asennusvaiheen työvirhe on mahdoton jäljittää papereista

Sisäpinnoiteongelmien syynä on työvirhe. Kun putki on asennusvaiheessa katkaistu, valmistajan ohjeen mukaan katkaisupinnat olisi pitänyt maalata, jotta putki pysyy kunnossa.

Näin ei ole aina tehty, eikä taloyhtiöissä ole näin yksityiskohtaista tietoa rakennusvaiheesta tai remontista.

Näiden viemäreiden osalta kuntotutkimuksia tehdään yhä uudempiin kohteisiin. Tulevaisuudessa näitä kohteita, joissa havaitaan sisäpinnoitteen rikkoutuminen, tulee olemaan todella paljon.

Putkia, jotka ovat olleet käytössä alle 10 vuotta, joudutaan jo uusimaan, sillä vesivahinkoriski on suuri, kun putket alkavat halkeilla. Joissakin kiinteistöissä kaikki putket ovat tätä kyseistä putkityyppiä.

Uusi putkiremontti voi olla jo 20 vuoden päästä edellisestä

Suunnitelmallisen kiinteistönpidon suositusten mukaan taloyhtiön viemärit olisi hyvä tarkistaa 5-10 vuoden välein. Viemäreitä ei kuitenkaan monessakaan taloyhtiössä tarkasteta, ellei ole näkyvää vikaa.

Putkessa näkyy selvä halkeama.

Meille tulee yhä vastaan 1970-luvun kerrostaloja, joissa ei ole vielä koskaan aiemmin tehty viemäritutkimuksia.

Minut pyydettiin taannoin erääseen taloyhtiöön tutkimaan viemäreitä, koska vesijohdoissa oli ollut vuotoja. Taloyhtiöön oli tehty putkiremontti 2000-luvun alussa. Tutkimuksissa viemäriputkista löytyi selviä halkeamia, mikä oli taloyhtiön kannalta harmillista.

Putkien teknisenä käyttöikänä tai elinkaarena pidetään yleisesti 50 vuotta, ja nyt tässä taloyhtiössä alkaa putkiremontti uudelleen jo 20 vuoden päästä edellisestä. Tällaisia ääripään kohteita tulee vastaan valitettavasti yhä enemmän.

Säännöllinen putkistojen kuntotutkimus maksaa itsensä takaisin ennakointina

Vaikka taloyhtiön viemärit toimisivat, pintapuolisesti ei voida sanoa varmaksi mitään niiden kunnosta. Jos saneeraus on tehty, tarkemmin tutkimatta ei voida sanoa, onko työssä tehty virhe tai miten putkisto on konkreettisesti tehty.

Jos putkistojen kuntotutkimuksia teetettäisiin nykyistä useammin taloyhtiöissä, putkirikot ja isommat remontit saataisiin hoitoon suunnitelmallisesti: pysyttäisiin ennakoimaan.

Raksystemsin putkistojen kuntotutkimusta, viemärit kuvattavana.

Vanhemmissa kiinteistöissä, joissa jo mietitään suurempaa remonttia, viemäreiden tutkimus on auttaa remontin suunnittelussa. Välillä on kohteita, joissa on jo aloitettu hankesuunnittelu, mutta sitten tilattu viemäritutkimus, kun tietoa aiemmista korjauksista ei ole ollut riittävästi.

Viemäritutkimus ei aiheuta asumishaittaa

Kun viemäritutkimuksen tekee ammattilainen, hän osaa tutkia oikeat paikat ja riittävässä laajuudessa – on turha tehdä liian laajaa tutkimusta, sillä siinä menee taloyhtiön rahoja hukkaan.

Viemäritutkimus kohteessa on melko nopea: pieni kerrostalo hoituu kenttätyön osalta päivässä. Tutkimuksessa ei rikota rakenteita, eikä se aiheuta asumishaittaa tai käyntejä asunnoissa. Kerrostaloihin tehtävissä viemäritutkimuksissa tutkimme Raksystemsillä aina pohja- ja tonttiviemärit sekä tarpeen mukaan pystyviemäreitä.

Samalla tarkastetaan viemäreihin kuuluvat sadevesijärjestelmät, samoin kuin perusmuurin vedeneristys. Viemäritutkimus on sanana ehkä harhaanjohtavan suppea, sillä varsinaisen viemärikuvauksen lisäksi tilanne tarkastetaan aina laajemminkin.

Hyvä raportti avaa vaurioitumisriskiä riittävästi maallikolle

On haastavaa, etteivät kaikki alalla toimivat avaa raporteissaan putkiston vaurioitumisriskiä riittävällä tasolla maallikolle.

Taloyhtiössä voi jäädä raportin pohjalta ymmärtämättä, että jatkotoimenpiteet pitäisi jo aloittaa, ja eletään huoleta eteenpäin. Meillä Raksystemsillä raportointia onkin kehitetty niin, että sanallisessa osiossa avataan tuloksia, jotka esimerkiksi isännöitsijän on helppo esitellä hallitukselle.

Viemäreiden tutkimus perustuu kokemusperäiseen tietoon, ja onkin tärkeää, että tekijä todella on ammattilainen. Itse olen ollut jo ennen nykyistä uraani kymmenisen vuotta viemäriongelmien ratkaisijan roolissa viemärityöntekijänä lokapuolella.

Raksystemsillä jokainen viemäreiden parissa työskentelevä tarkastaja on minun kouluttamani, ja nykyisin voimme tarjota palvelua koko maassa. Tutkimuksen voi tehdä käytännössä mihin vuoden aikaan tahansa.

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä taloyhtiösi tilannetta lähemmin!