Ainoa virallinen radonin mittaustapa on vähintään 2kk:n purkkimittaus, vaikka pikamittaus houkuttelisikin

Radonin pikamittaus on yleistynyt viime vuosina. Pikamittaukset antavat nopeasti käsityksen kiinteistön mittausjakson tilanteesta, minkä vuoksi niitä suositaan esimerkiksi asuntokaupassa virallisen purkkimittauksen sijaan.

Radon on terveydelle haitallinen, hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota pääsee sisäilmaan esimerkiksi rakennusten alla olevasta maaperästä. Keuhkosyöpää aiheuttavalle radonille altistuminen ei aiheuta välittömiä oireita, joten mittaukset ovat ainoa tapa selvittää sisäilman radonpitoisuus. 

Radonin enimmäisarvot 200-300 bq/m3 ylittäviä kiinteistöjä voi olla kaikkialla Suomessa, mutta korkeimmat radonriskialueet sijaitsevat Etelä-Suomessa ja Pirkanmaan alueella. Näillä alueilla kannattaisi mittauttaa taloyhtiöiden lisäksi myös omakotitalot.

Sama hinta, mutta erilainen mittausjakso ja varmuus

Radonin pikamittaus voidaan tehdä vuokrattavalla tai ostettavalla pikamittarilla. Pikamittarin vuokraaminen ja virallinen purkkimittaus ovat samaa hintaluokkaa keskenään, puhutaan muutamista kympeistä.

Pikamittaukset kestävät muutaman vuorokauden, kun taas purkkimittaus kestää vähintään kaksi kuukautta, minkä päälle tulee mittaustulosten analysointiin menevä aika. Virallisen mittauksen kohdalla puhutaan helposti kahdesta ja puolesta kuukaudesta, mikä on asuntokaupoilla monelle liian pitkä aika.

Pikamittausten ongelma on kuitenkin se, että sisäilman radonpitoisuudet voivat vaihdella suuresti jo lyhyenkin ajan sisällä esimerkiksi keliolosuhteista johtuen. Muutaman päivän kestävät mittaukset eivät sen vuoksi anna kovin luotettavaa kuvaa kiinteistön kokonaistilanteesta eikä niiden avulla pystytä arvioimaan radonpitoisuuksien vuosikeskiarvoja.

Radonkorjauksiin vasta virallisten mittausten jälkeen

Pikamittaus ei ole viranomaisten hyväksymä mittaustapa, mikä kannattaa ottaa huomioon niitä tehtäessä. Jos pikamittausten tuloksiin tukeudutaan asuntokaupoilla, kauppakirjaan olisi hyvä kirjata suositus virallisten mittausten suorittamisesta sekä tieto siitä, kuka maksaa virallisia mittauksia mahdollisesti seuraavat radonkorjaukset.

Pikamittauksen perusteella ei kannata käynnistää radonkorjauksia, vaan aina ensin kannattaa suorittaa virallinen radonmittaus. Se tehdään aina Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymällä radonmittauspurkilla ja mittausaika kestää kahdesta kolmeen kuukautta. Raksystemsin käyttämien mittalaitteiden tulokset analysoidaan Euroopan johtavassa, akkreditoidussa laboratoriossa.

Mittaus täytyy suorittaa syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä ajankohtana. Tämä johtuu siitä, että radonpitoisuudet ovat tyypillisesti korkeammat talviaikaan, jolloin mittaus helpompaa ja tarkempaa.

Radonkorjauksen onnistumisen varmistaminen tai radonin riskialueille suositeltu viiden vuoden välein tehtävä mittaus kannattaa tehdä aina vain purkkimittauksella.

Ilmanvaihdon merkitys kannattaa huomioida työpaikkojen radonmittauksissa

Radonmittaus on lakisääteisesti pakollista kaikilla työpaikoilla ja muissa julkisissa tiloissa, jotka sijaitsevat radonriskialueilla. Riskialueita on Suomessa yli 100 kuntaa ja lisäksi tietyt postinumeroalueet. Työpaikkojen radonmittaus on tehtävä 10 vuoden välein.

Työpaikoilla ja julkisissa tiloissa purkkimittausta tehtäessä kannattaa ottaa huomioon myös ilmavaihdon toiminta, jolla voi olla selvä merkitys tuloksiin. Jos tiloissa on jaksotettu ilmanvaihto, niin työajan ulkopuoliset radonpitoisuudet saattavat olla huomattavasti korkeammat ilmanvaihdon ollessa pois päältä ja näin ollen vaikuttaa purkkimittausten tuloksiin.

Purkkimittauksen jälkeen voidaankin STUK:n suosittelemana tehdä vielä vähintään seitsemän vuorokauden pituinen radonmittaus, työnaikaisen radonaltistuksen selvittämiseksi. Kyseessä on tällöin tietokonepohjainen mittaus erillisellä erikoismittauslaitteella.

Virallisen radonmittauksen tulosten tueksi työpaikoilla voidaan suorittaa erikoismittaukset erikoismittauslaitteilla.

Meillä Raksystemsillä on markkinoiden suurin valikoima STUKin hyväksymiä ja kalibroimia erikoismittauslaitteita. Näin ollen lisämittaukset voidaan suorittaa nopeallakin aikataululla. Erikoismittaukset ovat tavallisia purkkimittauksia kalliimpia, mutta kustannus on kuitenkin suhteessa pieni verrattuna mahdollisiin isoihin radonkorjauksiin.

Tutustu radonmittaus- ja korjauspalveluihimme täällä!