Halpa henkivakuutus – vastuullinen työnantaja hoitaa radonmittaukset

Tällä hetkellä Säteilyturvakeskuksella (STUK) on meneillään työpaikkojen lakisääteisiin radonimittauksiin liittyvä tehovalvonta Kotkan alueella, ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) puolestaan on suorittanut tehostettua valvontaa Nurmijärvellä, Keravalla ja Tuusulassa. Vastuullinen toiminnanharjoittaja hoitaa mittaukset kuntoon ajallaan – nyt ehtii vielä hyvin tilata mittaukset tälle keväälle. 

Toiminnanharjoittajalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia tilansa radonmittauksesta 10 vuoden välein. Radonmittaukset ovat osa työturvallisuutta, ja velvoite niihin tulee säteilylaista (859/2018).  Sisäilman korkea radonpitoisuus kasvattaa merkittävästi keuhkosyöpäriskiä, eikä radonpitoisuutta voi havaita muuten kuin mittaamalla.  Suomessa todetaan vuosittain noin 300 radonaltistuksesta johtuvaa keuhkosyöpätapausta.  

Uusia radonriskikuntia mittausvelvoitteen piiriin vuonna 2018 

Radonmittaus tulee suorittaa koko maassa soraharjuilla sijaitsevilla työpaikoilla sekä työtiloissa, jotka ovat kokonaan tai osittain maanpinnan alapuolella. Tämän lisäksi mittaus on suoritettava ensimmäisen kerroksen tiloissa, mikäli työpaikka sijaitsee mittausvelvoitekunnassa tai postinumeroalueella.  

Työpaikoilla radonpitoisuuden vuosikeskiarvon enimmäisarvo säännöllisessä työssä on 300 Bq/m³. 

Säteilyaltistuksen selvitysvaatimus koskee työpaikkojen lisäksi julkisia tiloja, kouluja, päiväkoteja, sairaaloita, hoitolaitoksia, kirjastoja, seurakuntatiloja sekä liikunta-, kerho- ja muita harrastetiloja radonriskialueilla. Vuodesta 2018 lähtien Suomessa on 102 radonriskikuntaa, joissa toiminnanharjoittajalla on mittausvelvollisuus.  

Radonmittaukset ovat tekemättä monilla työpaikoilla  

Työpaikan radonmittaukset tulee suorittaa aikavälillä syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana. STUKin hyväksymä virallinen mittaus tehdään vähintään 60 vuorokautta kestävänä purkkimittauksena eli viimeinen mahdollinen mittauksen aloitusaika on keväällä maaliskuun lopussa ja ensimmäinen syksyllä syyskuun alussa.  

Etelä-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue on valvonut loppuvuonna 2021 Nurmijärvellä ja Keravalla työpaikkojen radontoimenpiteitä: sitä, että mittaukset on tehty ja niiden perusteella mahdolliset tarvittavat toimenpiteet toteutettu.  
 
Työsuojeluviranomaisten vuodesta 2019 syksyyn 2021 keräämät radonvalvonnan tiedot kertovat, että vain joka kolmannessa valvontakohteessa mittaukset ovat olleet tehtynä. Valvonnassa on tarkastettu Forssassa, Jokioisissa, Karkkilassa, Kirkkonummella, Sipoossa ja Siuntiossa 943 työpaikkaa, joista 619 eli 66 prosentissa valvontakohteista mittaukset olivat tekemättä.  

Lakisääteisten radonmittausten ja niihin liittyvien huomautusten laiminlyönnistä voi seurata uhkasakko.  

”Radonmittausten hoitaminen 10 vuoden välein on halpa henkivakuutus. Me tarjoamme mittaukset ja mahdolliset jatkotoimenpiteet avaimet käteen -palveluna, joten velvollisuus on helppo hoitaa”, kertoo Radon-liiketoiminnanjohtaja Mikko Näppä Raksystemsiltä.