Sustera mukana kehittämässä mallia kiinteistöalan kestävyysraportointiin

Raklin koordinoimassa hankkeessa on mukana lähes 20 alan yritystä, joista yksi on Sustera.

Kiinteistöalan yhteinen CSRD-kestävyysraportoinnin malli on tekeillä.

CSRD velvoittaa raportoimaan yksityiskohtaisella tasolla

Kiinteistöalalle kehitetään yhteistä, EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaista kestävyysraportoinnin tietomallia. Susteralta hankkeessa on mukana vastuullisuuspalveluiden tiimi.

”EU:n kestävyysraportointidirektiivi velvoittaa yrityksiä raportoimaan vastuullisuus- ja kestävyystyöstään hyvin yksityiskohtaisella tasolla. Raportointiprosessi kaksoisolennaisuuksineen on valtava ja aikaa vievä, sillä tiedonantovaatimusten datapisteitä on jopa yli tuhat”, sanoo Susteran vastuullisuuspäällikkö Lotta Kauppinen.

Kaksoisolennaisuus on keskeisessä asemassa CSRD-direktiivin mukaisessa kestävyysraportoinnissa. Sen avulla määritellään yritykselle olennaiset kestävyys- ja vastuullisuusteemat, joita yrityksen tulee jatkossa kehittää ja joista myös raportoida.

Kaksoisolennaisuus tarkoittaa sitä, että prosessissa täytyy arvioida yrityksen vaikutuksia paitsi yhteiskuntaan, ihmisiin ja ympäristöön eli ulospäin myös yhteiskunnan ja ihmisten vaikutusta yritykseen eli sisäänpäin.

”Eli perinteisen ESG-vaikutustarkastelun lisäksi yritysten tulee arvioida yritykseen kohdistuvia riskejä ja mahdollisuuksia sekä niiden taloudellisia vaikutuksia”, Kauppinen kertoo.

Susteran vastuullisuuspalveluiden tiimiä vetävän Kauppisen mukaan KIRA-alan toimijoiden yhteinen raportointimalli tulee helpottamaan ja nopeuttamaan yritysten raportointivelvoitteen hoitamista.

”Lisäksi sen avulla voidaan parantaa raportoinnin vertailtavuutta ja kestävyystyön laatua.”

CSRD-raportointi vaikuttaa lähivuosina moniin yrityksiin

Kiinteistöalalle rakennettava yhteinen malli on valmis tämän vuoden loppuun mennessä. Raklin ja yritysten lisäksi hankkeessa ovat mukana KTI Kiinteistötieto ja Green Building Council Finland (FIGBC).

CSRD-kestävyysraportointi tulee lähivuosina vaikuttamaan merkittävästi kiinteistö- ja rakennusalan yritysten raportointivelvoitteisiin sekä käytännön tasolla muun muassa rakennushankkeilta vaadittavaan tiedonkeruuseen.

Vastaavasti kiinteistöalan palveluntuottajilta tullaan vaatimaan yksityiskohtaisempaa suoritusperusteista päästölaskentaa totutun kustannusperusteisen päästölaskennan sijaan.

Ensimmäisessä vaiheessa kestävyysraportointivelvollisia ovat isot pörssiyhtiöt, jotka kuuluvat jo NFRD-raportoinnin piiriin. Ne raportoivat tietojaan direktiivin mukaisesti jo tältä vuodelta, eli ensimmäinen raportti ilmestyy vuonna 2025.

Vuonna 2026 CSRD-raportoinnin piiriin tulevat pienet ja keskisuuret yritykset, joilla täyttyy kaksi seuraavista kriteereistä: yrityksellä on yli 250 työntekijää, liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa tai tase yli 20 miljoonaa euroa. Vuonna 2027 raportointi laajenee kaikkiin listattuihin pk-yrityksiin.

Yhteisen kestävyysraportoinnin tietomallista voit lukea lisää Raklin tiedotteessa.

Ota yhteyttä


Lue myös