Urakoitsijan 10 vuoden vastuu ei ole takuu

Raksystems tekee vuosittain satoja uusien taloyhtiöiden kunnon selvityksiä. Erityisesti uusien yhtiöiden julkisivuissa ja salaojissa on havaittavissa puutteita, mutta ne tutkitaan ja huolletaan usein ensimmäisen kerran vasta lähellä kymmenen vuoden ikää. Siinä vaiheessa ollaan monesti jo liian myöhässä niin urakoitsijan reklamointiajan kuin koko taloyhtiön hyvinvoinninkin kannalta.

Kuntoarvio kannattaa tehdä jo 6 vuoden iässä

Perustajaurakoitsija eli myyjä on vastuussa piilevistä virheistä kymmenen vuoden ajan siitä hetkestä lähtien, kun taloyhtiö on luovutettu osakkaiden hallintaan. Piilevät virheet ovat taloyhtiön valmistumisen jälkeen ilmeneviä puutteita, joita ostajien ei ole voitu edellyttää havainneen vuositarkastuksessa tai sitä ennen.

10-vuotistakuutarkastuksessa selvitetään, onko kiinteistössä virheitä tai puutteita, joita ei 10-vuotiaassa kiinteistössä kuuluisi olla. Asiantuntija selvittää kiinteistön korjaustarpeet ja toteuttaa asukaskyselyn. Taloyhtiölle koostetaan kirjallinen virhe- ja puuteluettelo, jota se voi hyödyntää reklamointitilanteessa.

Tarkastuksen oheen suositellaan tehtäväksi ensimmäisellä kerralla myös Kuntoarvio siihen kuuluvan PTS:n eli pitkän tähtäimen suunnitelman vuoksi. Kymmeneksi vuodeksi tehtävä PTS toimii pohjana asunto-osakeyhtiölain vaatimalle kunnossapitotarveselvitykselle sekä taloyhtiön hallituksen ohjenuorana säännöllisessä, ennakoivassa ja taloudellisessa kiinteistönpidossa.

’’Taloyhtiöt tutkitaan usein ensimmäisen kerran vasta juuri ennen kymmenen vuoden ikää, jopa vain kuukautta ennen. Parempia aika tutkimuksille olisi jo 6-7 vuoden iässä. Siinä vaiheessa reklamaatioiden läpi meneminen on paljon todennäköisempää sekä myös tarvittavat jatkotutkimukset ehditään tehdä ajoissa’’, kertoo Raksystemsin Inspections & Surveys -liiketoiminnan johtaja Jari Marttinen.

Urakoitsijan reklamaatioaika ei ole ikuinen

Taloyhtiön tulee muistaa reklamoida puutteista määrätyssä ajassa ja huoltaa rakennuksia myyjän toimittaman huoltokirjan mukaisesti, jotta korjausten maksaminen ei jää osakkaiden kontolle.

’’Esimerkiksi salaojien ohjeellinen huoltoväli on viisi vuotta. Mikäli huolto on laiminlyöty, 10 vuoden kohdalla on turha reklamoida salaojapuutteista’’, kertoo Marttinen.

’’Puutteet ja virheet tulee muistaa ilmoittaa myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun ne olisi voinut tai ne olisi pitänyt havaita. Käytännössä reklamaatio tulee tehdä kirjallisena rakennuttajalle kolmen kuukauden sisällä puutteen löytymisestä. Reklamaatio tulee myös muistaa uusia tilanteissa kolmen vuoden välein, mikäli rakennuttaja ei anna sille vastinetta’’, Raksystemsin päälakimies Jarno Jaakkola sanoo.