10-vuotistarkastus: aloita prosessi, kun kiinteistön käyttöönotosta on kahdeksan vuotta

Vastavalmistuneessa kodissa on huoletonta asua. Näin usein ajatellaan, mutta taloyhtiössäkin työ kiinteistönpidon parissa alkaa heti ensimmäisenä vuotena.

Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen, varsinaisen vuositarkastuksen ja siihen mahdollisesti liittyvien reklamaatioiden jälkeen muutaman vuoden päästä edessä on jo 10-vuotistarkastusprosessin käynnistely.

10-vuotistarkastukseen valmistautuminen kannattaa aloittaa siinä vaiheessa, kun kiinteistön käyttöönotosta on kulunut noin kahdeksan vuotta. Näin kaikki tarvittavat tutkimukset ehditään teettää järkevästi ja mahdollisista virheistä ja puutteista reklamoida ennen kuin kiinteistön perustajaurakoitsijan eli myyjän vastuuaika päättyy.

Myyjä on vastuussa kiinteistössä ilmenevistä virheistä 10 vuotta. Vastuuaika alkaa siitä, kun asunto-osakeyhtiö on luovutettu osakkaiden hallintaan. Takuuajan umpeuduttua mahdollisten virheiden ja puutteiden korjaaminen jää taloyhtiön osakkaiden maksettavaksi.

Ensimmäiseksi teetetään kuntoarvio ja lisätutkimukset

10-vuotistarkastusprosessi lähtee liikkeelle kuntoarviosta, joka on suositeltavaa teetättää kahdeksan vuoden kohdalla uudessa kiinteistössä. Jatkossa kuntoarvio suositellaan tehtäväksi viiden vuoden välein.

10-vuotistarkastukseen valmistautuminen alkaa kuntoarvion teettämisestä. Raksystemsin kuntoarvion tekijöitä katsomassa kattoluukusta.


10-vuotistarkastuksen kannalta olennaista on, että kuntoarviosta käy aina ilmi, mitä lisätutkimuksia kiinteistölle mahdollisesti suositellaan. 10-vuotistarkastukseen valmistauduttaessa tällaisia ovat tyypillisesti esimerkiksi julkisivututkimus sekä salaoja- ja viemärijärjestelmien kuvaus.

Nykyisin putkiston kuntotutkimuksia tehdään myös uusissa ja varsin nuorissa kiinteistöissä.

Lisäksi lämpökuvaus olisi suositeltavaa tehdä, jotta kiinteistöstä saadaan paikannettua mahdolliset kylmäsillat ja ilmavuotokohdat. Niitä pääurakoitsijat yleensä myös korjaavat vastuuaikana, sillä ne ovat piilossa olevia puutteita.  

Kaikki kuntoarviossa mainitut kuntotutkimukset kannattaa teettää, jotta varsinainen 10-vuotistarkastus on mahdollisimman perusteellinen.

Aikaa on varattava tutkimusten lisäksi reklamointiin

Osalle voi tulla yllätyksenä, että 10-vuotistarkastuksen aloittelu yhdeksän vuoden kohdalla tarkoittaa jo kiirettä.  Jos taloyhtiö alkaa vasta silloin kilpailuttamaan kuntoarviota, ja hetki sattuu esimerkiksi keskelle kiireisintä tilauskautta, voidaan olla jo myöhässä.

Kiireisimmällä tilauskaudella kuntoarvion kohdekäynti voi mennä parin kolmen kuukauden päähän ja raportin valmistuminen voi viedä pari kuukautta.

10-vuotistarkastusprosessi alkaa kuntoarviosta, kun kiinteistö on noin 8 vuoden iässä.

Lisätutkimuksissa, etenkin julkisivututkimusten laboratoriotutkimuksissa, menee aikansa, minkä vuoksi niiden tulosten ja tutkimusraportin valmistumiseen on hyvä varata muutama kuukausi.  

Lämpökuvaus on puolestaan tehtävä lämmityskaudella, eivätkä kylmät säät ole joka vuosi samaan aikaan etenkään eteläisessä Suomessa. Tilauksesta voi mennä yli puoli vuotta siihen, että lämpökuvauksen pääsee kiinteistössä tekemään.

Lopulta myös mahdolliseen reklamointiin on varattava vähintään puoli vuotta. Me Raksystemsillä suosittelemme aina kiinteistöjuristin käyttämistä apuna virallisen reklamaation laadinnassa, jotta siitä saadaan juridisestikin riittävän tarkka.

Näiden syiden vuoksi suosittelen, että 10-vuotistarkastuksen prosessi aloitetaan noin kaksi vuotta ennen lopullista tarkastusta.