Kosteudenhallintakoordinaattori

Kosteudenhallinta­koordinaattori vähentää kosteusvaurioiden riskiä koko kiinteistön elinkaaren ajan.


Kosteudenhallintakoordinaattori varmistaa rakennushankkeen kosteudenhallinnan

Asiantuntijamme ovat toimineet kosteuskoordinaattorina erikokoisissa uudis- ja korjausrakennushankkeissa.

Tarjoamme kosteuskoordinointia esimerkiksi seuraaville rakennuksille:

  • asuinrakennukset,
  • toimistorakennukset,
  • liikerakennukset,
  • hoitoalan rakennukset ja
  • opetusrakennukset.

Kosteudenhallinta­koordinaattorimme hallitsevat Kuivaketju 10- sekä vaihtoehtoiset kosteudenhallinnan toimintamallit

Kosteudenhallintakoordinaattori varmistaa rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutuminen jokaisessa rakennusprosessin vaiheessa.

Rakennushankkeeseen tulee valita kosteudenhallintakoordinaattori jo hankkeen alkumetreillä. Uudisrakennushankkeissa kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö on vuodesta 2018 alkaen tullut nimetä rakennuslupavaiheessa.

Usein kysytyt kysymykset

Kosteudenhallintakoordinaattori laatii kosteudenhallintaselvitykset ja kosteudenhallintaohjeet kilpailutusasiakirjoihin, tarkastaa ja hyväksyy urakoitsijan kosteudenhallintasuunnitelman, valvoo työmaan kosteudenhallinnan toteuttamista valvonta- ja mittaustoimenpitein sekä kouluttaa ja varmistaa hankkeen henkilöstön osalta laadukkaan työmaan toteutumisen.

Mikäli työ tehdään Kuivaketju10-toimintamallia noudattaen, hankkeen tehtävät määräytyvät toimintaohjeen mukaisesti.

Kuivaketju10-toimintamalli kattaa koko rakennusprosessin suunnittelusta rakentamiseen, kiinteistön vastaanotto- ja käyttövaihetta unohtamatta. Kosteudenhallintakoordinaattori on Kuivaketju10-mallissa keskeisessä roolissa.

Kosteudenhallintakoordinaattori on tilaajan valitsema, suunnittelijoista ja urakoitsijoista riippumaton asiantuntijataho. Onnistuneella rakennushankkeen kosteudenhallinnalla saavutetaan laadukkaampaa, kuivempaa ja terveellisempää rakentamista sekä laadukkaampi lopputulos.

Kosteudenhallintakoordinaattori valvoo ja tarkastaa kosteudenhallinnan toteutumista ja ennakoi mahdollisia riskejä työmaalla rakentamisen aikana. Kosteudenhallintakoordinaattorin opastuksella riskeihin puututaan ennen vaurioiden ja vahinkojen syntymistä, ja toimintaa pystytään seuraamaan laadukkaan dokumentoinnin kautta.

Kosteudenhallintakoordinaattorimme hallitsevat rakentamisen aikaiset riskit sekä kosteudenhallinnan prosessit. Kosteudenhallintakoordinaattori toimii yhteistyössä suunnittelijoiden, tilaajan, rakennuttajan sekä urakoitsijan kanssa.

Kosteudenhallintakoordinaattori tulee ottaa mukaan jo hankesuunnitteluvaiheessa, sillä kosteudenhallinnan vaatimukset asetetaan tässä vaiheessa. Ennakointi on tärkeässä roolissa kosteusvaurioriskien kartoittamisessa ja niihin tuleekin tarttua jo suunnittelupöydältä lähtien.

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017) astui voimaan 1.1.2018. Asetuksen mukaan uudisrakennushankkeeseen tulee nimetä kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö rakennuslupavaiheessa.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.