Tervetalokoordinaattori

Tervetalokoordinaattori varmistaa kiinteistön terveellisen ja turvallisen toteutumisen rakennushankkeissa.


Tervetalokoordinaattori valvoo rakentamisen terveellisyyttä

Ennaltaehkäise kiinteistön sisäympäristön ongelmien syntyminen toteuttamalla niin uudis- kuin korjausrakentamisen projektit Tervetalokoordinaattoria apuna käyttäen!

Tervetalokoordinaattorimme tekee:

  • uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelun ohjausta ja varmistamista,
  • tarvittaessa suunnittelutehtäviä terveellisen sisäilman saavuttamiseksi ja
  • rakentamisen aikaista sisäilmavalvontaa, kuten mm. puhtaudenhallinnan ja kosteudenhallinnan valvontatoimenpiteitä.

Mikä on TerveTalo?

TerveTalo on Sisäilmayhdistys ry:n konsepti, joka laajentaa sisäilmastoluokituksen tarkastelua kattamaan kaikki kosteus- ja sisäilmastoasiat, joilla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien terveyteen, viihtyvyyteen ja työn tuottavuuteen.

Tutkimusten mukaan esimerkiksi lähes 20 prosentissa olemassa olevista koulurakennuksista on merkittäviä kosteusteknisiä ongelmia. Energiatehokkaat, tiiviit ja lyhyellä aikataululla rakennettavat kohteet nostavat riskiä sisäolosuhteiden ja kosteusteknisten ongelmien syntymiseen.


Rakennusfysikaalisen toimivuuden varmennus

Lisäpalveluna tarjoamme myös Rakennusfysikaalisen toimivuuden varmennusta. Asiantuntijatarkastus varmistaa suunnitteluratkaisujen kosteusteknisen toimivuuden ja  riittävyyden rakennusfysikaalisesti toimivan rakennuksen toteutukselle.

Rakennusfysikaalinen varmennus muodostuu rakennusfysikaalisen asiantuntijan tekemästä riskitarkastelusta ja suunnitelmien läpikäynnistä. Saadut tulokset käydään läpi rakennuttajan, suunnitteluryhmän ja urakoitsijan kanssa, ja päätetään toteutettavat parannukset ja toteutusvastuu.

Usein kysytyt kysymykset

Tervetalokoordinaattori ohjaa, neuvoo, konsultoi ja varmistaa terveellisen ja turvallisen rakentamisen toteutumisen niin peruskorjaus- kuin uudisrakennushankkeissa. Rakennukset pysyvät pidempään terveellisinä, kun niiden sisäilman laatu on varmistettu.

Tervetalokoordinaattori huomioi hankesuunnittelussa sisäilmanäkökulman rakenneratkaisuissa, materiaalivalinnoissa, ilmanvaihdon suunnittelussa ja käytön aikaisessa huollossa. Palveluun sisältyy myös suunnittelun ohjausta/varmistamista tai suunnittelutehtävät sekä rakentamisen aikainen sisäilmavalvonta mm. puhtaudenhallinnan P1-osalta, kosteudenhallinnan valvonta ja tiiveysmittaukset ja niiden hallinta.

Tervetalokoordinaattorin tehtävänä on kouluttaa työmaan henkilökunta.

Tervetalokoordinaattorin työ alkaa samaan aikaan suunnittelijoiden kanssa ja jatkuu aina lopputarkastukseen asti. Tervetalokoordinaattoria voidaan kuitenkin tarvita vielä käyttöönottovaiheessa, mutta siitä sovitaan erikseen rakennuttajan kanssa.

Sisäilmavalvojan tehtäviin kuuluu keskeisesti myös viestintä ja tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaisesta, että tervetalokoordinaattori on mukana tiedottamassa ja viestimässä käyttöönottovaiheessa käyttäjiä.

Tervetalokoordinaattori vastaa toiminnastaan rakennuttajalle ja toimii yhteistyössä päävalvojan kanssa. Hän on kuitenkin konsultin ominaisuudessa rakennushankkeessa eli päävalvojalla on aina päätösvalta. Edellä mainituista poiketen, tervetalokoordinaattorin toiminnan laajuudesta ja asemasta voidaan sopia erikseen rakennuttajan kanssa. Esimerkiksi rakennushankkeen eri urakkamuodot voivat vaikuttaa tervetalokoordinaattorin asemaan ja toiminnan laajuuteen hankkeessa.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.