Vuositarkastuksen ennakkotarkastus

Vuositarkastuksen ennakkotarkastus auttaa tarkastamaan kiinteistön ennen perustajaurakoitsijan järjestämää vuositarkastusta. Palvelu on tarkoitettu uudiskohteille.


Vuositarkastuksen ennakkotarkastus turvaa taloyhtiön aseman

Uudiskohteen asunnon ostajien ja taloyhtiön hallituksen tulisi panostaa vuositarkastukseen ja käyttää asiantuntijan apua rakennuksen tarkastamiseksi, jotta kaikki myyjän eli perustajaurakoitsijan vastuulle kuuluvat virheet ja puutteet tulee esitettyä vuositarkastuksessa.

Palvelu suoritetaan ennen perustajaurakoitsijan tekemää vuositarkastusta, joka suoritetaan yleensä 12-15 kk kuluttua taloyhtiön käyttöönotosta.

Asiantuntijamme auttavat sovittaessa myös vuositarkastustilanteessa. Lisäksi valvomme takuukorjaustyöt sekä osallistumme jälkitarkastuksiin tarpeen tullen.


Asuntokauppalaki ja vuositarkastus

Asuntokauppalaissa on säädetty uudiskohteen vuositarkastuksesta, joka myyjän eli perustajaurakoitsijan tulee järjestää 12 – 15 kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi.

Lain ja sen velvoittavan pykälän taustalla on rakenteilla olevan kohteen asunnon ostajan aseman turvaaminen. Ostajalla ja taloyhtiöllä on näin käytännössä vuosi aikaa havainnoida mahdollisia virheitä ja puutteita ja raportoida niistä perustajaurakoitsijalle vuositarkastuksen yhteydessä.


Vuositarkastuksen ennakkotarkastus voi tuoda merkittäviä säästöjä

Laissa määritellään, että perustajaurakoitsijan tulee korjata vuositarkastuksessa esitetyt viat ja puutteet. Mikäli viat havaitaan vasta vuositarkastuksen jälkeen, urakoitsijan korjausvastuu raukeaa. Tästä syystä uuden asunnon omistajien ja taloyhtiön tulisi satsata vuositarkastukseen ja tarvittaessa käyttää asiantuntijan apua rakennuksen tarkastamiseksi etukäteen.

Pieniltä näyttävät vauriot vuoden ikäisessä rakennuksessa saattavat jäädä helposti huomaamatta, mutta niiden raportoiminen vuositarkastuksen yhteydessä on tärkeää. Mikäli virheistä ja puutteista ei reklamoida ajoissa, niistä saattaa aiheutua taloyhtiölle ja osakkeenomistajille vuosien saatossa jopa tuhansien eurojen korjauskustannukset.


Ladattavat materiaalit

Ladattavat materiaalit sisältävät lisätietoa palvelusta ja siihen valmistautumisesta.

Usein kysytyt kysymykset

Yleisimpiä ulkoseinärakenteiden vikoja uusissa kohteissa ovat pellitys- ja saumauspuutteet, keskeneräiset rakenteet ja rakenteiden virheellisestä toteutusjärjestyksestä aiheutuneet puutteet. Lisäksi usein tulee vastaan kohteen olosuhteisiin soveltumattomia rakenneratkaisuja ja ylipäätään suunnittelemattomia rakenteita, jotka on toteutettu työmaalla jotenkin. Myös uudisrakennuksien julkisivuissa on entistä enemmän rakennetyyppejä, joiden puutteellinen toteutus aiheuttaa entistä enemmän ongelmia.

Susteran tarkastamien 12-15 kuukauden ikäisten rakennusten julkisivuissa on todettu keskimäärin 40 puutetta.

Vuositarkastusprosessissa taloyhtiön tehtävänä on huolehtia taloyhtiön kunnossapitovastuuseen kuuluvien rakenteiden ja järjestelmien tarkastamisesta ja virheiden ilmaantuessa reklamoimisesta perustajaurakoitsijalle. Vastaavalla tavalla kunkin osakkeenomistajan tehtävänä on huolehtia hallinnassaan olevan huoneiston tarkastamisesta osakkaan kunnossapitovastuuseen kuuluvien asioiden osalta.

Sekä taloyhtiö että yksittäinen osakas voivat tarpeen mukaan teettää teknistä asiantuntemusta vaativan ennakkotarkastuksen alan ammattilaisilla. Taloyhtiön kannattaa selvittää rakenteissa ja järjestelmissä olevat virheet, puutteet ja vauriot asiantuntijoiden avulla mahdollisimman tarkasti jo ennen vuositarkastusta, koska asiantuntijoiden laatiman raportin muodossa taloyhtiö voi antaa perustajaurakoitsijalle yksilöidyn luettelon kiinteistössä ilmenevistä vioista ja puutteista viimeistään perustajaurakoitsijan järjestämässä vuositarkastuksessa.

 • Tarkastusajankohdasta sopiminen tilaajan kanssa.
 • Asukastiedotteen laatiminen.
 • Asukaskyselyn järjestäminen.
 • Taloyhtiön huoltoyhtiön ja tilaajan edustajien haastattelut ennen tarkastusta.
 • Tarkastettavien asuntojen valinta yhdessä tilaajan kanssa.
 • Kohteen piirustusten, työselostusten ja myyntiesitteiden läpikäynti.
 • Tarkastuksen suorittaminen taloyhtiön rakennuksissa.
 • Tarkastusraportin laatiminen ja toimittaminen tilaajalle.

Asiantuntijaryhmä laatii vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen jälkeen raportin, jossa tarkastushavainnot esitetään yksilöidysti sijaintitietoineen virhe- ja puuteluettelon muodossa.

Taloyhtiö toimittaa raportin joko sellaisenaan tai omilla virhe- ja puutelistoilla täydennettynä perustajaurakoitsijalle. Virhe- ja puuteluettelon yhteydessä tilaajalle toimitetaan mittaustulostaulukot.

Taloyhtiöllä on tarkastuksen yhteydessä tai sen jälkeen mahdollisuus tilata seuraavia lisäpalveluita erillisveloituksella:

 • Hissien tarkastus: mikäli kiinteistössä on hissejä, niiden tarkastus voidaan sisällyttää ennakkotarkastukseen lisäpalveluna. Hissien tarkastaja kasvattaa tarkastajaryhmän kolmesta neljään.
 • Julkisivujen tarkastus henkilönostimesta: suosittelemme tilaamaan vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen yhteyteen asiantuntijan tekemän julkisivun tarkastuksen. Tarkastus tehdään henkilönostimesta (nostokoriautosta) käsin, jolloin pystytään tarkastamaan myös räystäsliitokset ja muut julkisivuun liittyvät osat, joita ei maantasolta suoritettavassa vuositarkastuksen ennakkotarkastuksessa pystytä tarkastamaan
 • Takuutöiden korjausten valvonta: suosittelemme, että vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen tekijät jatkavat takuukorjausten valvojina. Luotettavat ja kokeneet valvojamme varmistavat korjaustöiden sopimuksenmukaisuuden ja vähentävät riskejä merkittävästi.
 • Asuntokohtainen ennakkotarkastus: osakkeenomistajana voit myös tilata huoneistollesi tarkastuksen. Teemme asuntokohtaiset ennakkotarkastukset asuinhuoneistojen virheiden ja puutteiden selvittämiseksi huoneistonhaltijan kunnossapitovastuun piiriin kuuluvien asioiden osalta.

Lisäksi tarjoamme:

 • Tarkastajan osallistumisen perustajaurakoitsijan järjestämään vuositarkastukseen.
 • Tarkastusraportin esittelyn hallitukselle.

Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.