Yritykset / Ylläpito ja kiinteistöjohtaminen / Kuntoarviot ja -kartoitukset / Sähköautojen latauspaikkojen tarvekartoitus

Sähköautojen latauspaikkojen tarvekartoitus

Tarvekartoitus selvittää monta latauspaikkaa kiinteistöön voidaan asentaa nykyisellä sähköjärjestelmällä tai parkkialueen sähköjärjestelmän muutoksilla.


Tutki kiinteistön sähköverkko ajoissa

Ennen kuin sähköautojen latauspaikkojen rakentamiseen kannattaa ryhtyä, tulee sen sähköverkko tutkia perinpohjaisesti.

Sähköautojen latauspaikkojen tarvekartoituksessa tarkastetaan muun muassa

  • kiinteistön nykyisen sähköverkon kapasiteetti sekä
  • kiinteistön sähköliittymän laskennallinen mitoitus ja sen hetkellinen huipputeho kenttätyöpäivänä.

Tarvekartoitus soveltuu kaikille kiinteistöille.


Sähköautojen latauspaikkojen tarvekartoituksella lähtötiedot sähköverkon suunnitteluun

Sähköautoilun yleistymisen myötä paine sähköverkon laadulle kasvaa kiinteistöissä. Se edellyttää tarpeeksi kattavan ja hyvin toimivan latausverkoston suunnittelua sekä riittävästi latauspaikkoja.

Kasvava sähköautojen määrä nostaa latauspaikkojen määrää sekä verkon parannustöitä, mutta suuntauksen uskotaan toimivan myös toisinpäin.

Usein kysytyt kysymykset

Sähköautoilun yleistymisen myötä paine sähköverkon laadulle kasvaa. Se edellyttää tarpeeksi kattavan ja hyvin toimivan latausverkoston suunnittelua sekä riittävästi latauspaikkoja. Mahdollinen panostus sähköajoneuvojen latausinfran rakentamiseen vaikuttaa etenkin kiinteistön sähköverkon tarpeisiin.

Ennen kuin sähköauton latauspaikkojen rakentamiseen voidaan ryhtyä, tulee kiinteistön sähköverkko tutkia perinpohjaisesti.

Sähköautojen latauspaikkojen tarvekartoituksessa tarkastetaan mm. nykyisen sähköverkon kapasiteetti sekä kiinteistön sähköliittymän laskennallinen mitoitus ja sen hetkellinen huipputeho kenttätyöpäivänä. Selvityksessä tutkitaan lisäksi myös latauspaikoille saatavilla oleva energia- ja tehokapasiteetti sekä sähköautojen latauspaikkojen toteutustapoja kyseistä kiinteistöä varten.

Selvitys voidaan suorittaa ennen ja jälkeen sähköautojen latauspaikkojen asentamista, mutta suositeltavaa on kuitenkin tutkia sähköverkon kunto ennen latauspaikkojen asentamista. Mikäli latauspaikat on asennettu ennen selvitystä, tarkastaa sähköinsinööri niiden sähköverkon toimintakyvyn selvityksen aikana. Uusia latauspaikkoja suunnitellessa tilaaja saa selvityksessä tiedon, kuinka monta latauspaikkaa kiinteistöön voidaan asentaa nykyisellä sähköjärjestelmällä tai parkkialueen sähköjärjestelmän vähäisillä muutoksilla.

Sähköautojen latauspaikkojen tarvekartoituksesta tilaaja saa kirjallisen raportin, jossa kerrotaan selvityksessä tehdyt havainnot. Raportti luovutetaan tilaajalle PDF-muodossa. Sähköautojen latauspaikkojen tarvekartoitus ei vaadi tilaajalta erillistä valmistautumista.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.