Exilion Management Oy – Ulkoistettu vastuullisuusasiantuntija

Exilion ja EcoReal tekivät sopimuksen Exilionille nimetystä ulkoistetusta vastuullisuusasiantuntijasta 30.6.2024 asti. Nimetyn asiantuntijan tehtävänä on vastata yrityksen vastuullisuustyön kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja johtamisesta sekä auttaa kaikissa yrityksen vastuullisuuskysymyksissä.

Tiivis yhteistyö aloitettiin loppuvuodesta 2022 selvittämällä Exilionin tärkeimpien sidosryhmien odotuksia kysely- ja haastattelututkimuksien sekä vertailuanalyysin avulla. Alkuvuodesta tavoitteena on määritellä selkeät vastuullisuuden mittarit ja tavoitteet, joiden avulla yhtiö pystyy edistämään vastuullisuustyötään kunnianhimoisesti.

”Vastuullisuuden kokonaisuuden hallinta on yhä monimutkaisempaa kasvavien vaatimusten ja odotusten myötä. Haluamme vastuullisena toimijana ja edelläkävijänä vastata ennakolta näihin odotuksiin. Niinpä päätimme lisätä kierroksia vastuullisuuden kehittämisessä yhteistyössä EcoRealin kanssa. Olemme tehneet jo useampana vuonna yhteistyötä vastuullisuustyön edistämiseksi, joten sitä oli helppoa lähteä syventämään ulkoistetun vastuullisuusasiantuntijan myötä”, toteaa Exilionin toimitusjohtaja Ari Talja.

”Nimetyn asiantuntijan avulla vastuullisuustyö pysyy selkeästi hallittavana ja konkreettisena, minkä lisäksi sen edistäminen on helpompaa. Tarkoituksena on tarjota asiakkaalle apua vastuullisuuskysymyksissä joustavasti ja jatkuvasti ilman omaa rekrytointitarvetta. Nimetyn asiantuntijan avulla vastuullisuustyön kokonaisuus pysyy selkeästi hallittavana ja konkreettisena. Näin sen kunnianhimoinen edistäminen ja syventäminen on paljon helpompaa”, kuvailee EcoRealin vastuullisuuspäällikkö Lotta Kauppinen.