Kruunuasunnot – Hiilineutraalisuuden tiekartta

Hiilineutraalisuuden tiekartta

Kruunuasunnot on tehnyt kunnianhimoisen vastuullisuuslupauksen olla hiilineutraali asuntotoimija vuoteen 2030 mennessä. EcoReal auttoi Kruunuasuntoja konkretisoimaan tämän tavoitteen laatimalla yritykselle hiilineutraaliuden tiekartan. Tiekarttatyö aloitettiin tunnistamalla Kruunuasuntojen merkittävimmät päästölähteet hiilijalanjälkilaskennan avulla. Tämän jälkeen määriteltiin selkeät rajaukset hiilineutraaliustavoitteelle ja tehtiin suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi. Suunnitelmassa linjattiin suuntaa-antavat toimenpide-ehdotukset hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

”Haluamme Kruunuasunnoilla tehdä osamme hiilineutraalien kaupunkien saavuttamiseksi. Niinpä teimme kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali toimija vuoteen 2030 mennessä. EcoRealin avulla saimme selkeän kokonaiskuvan toimintamme päästöistä, jolloin pystyimme konkretisoimaan hiilineutraaliustavoitteen sekä toimenpiteet sen saavuttamiseksi. Toimenpiteet aikataulutettiin portaittaisesti, jolloin voimme seurata työmme tuloksia helposti myös jatkossa.” Toimitusjohtaja Mika Karlsson, Kruunuasunnot Oy

Tiekartan löydät: https://www.kruunuasunnot.fi/yritys/hiilineutraaliuden-tiekartta/