Imeytyskenttä

Imeytyskenttä tarkoittaa tyypillisesti maahan kaivettua talousjäteveden käsittelyjärjestelmää.

Imeytyskentällä esikäsitelty jätevesi imeytetään puhdistumaan maaperään ennen sen kulkeutumista pohjaveteen.

Lähde: Rakennustieto
Tarkka lähde: RT 66-11133, Haja-asutuksen jätevesien käsittely


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.