Kuntotutkimus selvittää yksittäisen rakenteen kunnon

Kukapa ei haluaisi elää terveellisessä ja turvallisessa kodissa. Valitettavan usein kodin terveellisyydestä kuitenkin tingitään. Koti ja sen rakenteet eivät ole ikuisia, vaan ne kaipaavat säännöllistä huoltoa, kunnossapitoa sekä uusimista.

Kodin rakenteita on hyvä tutkia ammattilaisen avustuksella paitsi asuntokaupan yhteydessä, myös silloin, kun kotiin suunnitellaan laajaa remonttia tai edellisestä asiantuntijan tekemästä tarkastuksesta on kulunut jo useampi vuosi.

Kuntotutkimuksen avulla selvitetään rakenneosan kunto, vaurion aiheuttaja, sekä remontin ajankohtaisuus

Kuntotutkimukset auttavat tilanteissa, joissa kodin yksittäisen rakenteen, rakenneosan, järjestelmän tai laitteen kunnosta on saatava tarkempi selonteko esimerkiksi tarvittavia korjaustoimenpiteitä varten. Yksityiskohtaiset kuntotutkimukset eri rakenneosille auttavat löytämään vaurioiden taustalla olevat syyt.

Kuntotutkimuksessa selvitetään vaurioiden aiheuttajien lisäksi suositeltava ajankohta korjaustöille, tarvittavan remontin laajuus sekä korjaustapaehdotuksia. Vaurion korjauksiin suositellaan aina erillistä korjaustyöselitystä.

Me Raksystemsillä teemme kuntotutkimuksia muun muassa ilmanvaihdolle, rakenteiden kunnon ja kosteusvaurioiden kartoittamiseksi sekä vedeneristyksiin liittyen.

Ennen kodin kuntotutkimuksia asunnon yleiskunnosta täytyy olla selvyys

Ennen kuin kuntotutkimuksia lähdetään toteuttamaan, asunnon yleisestä kunnosta tulee olla selvyys. Ilman kodin kuntotarkastusta, määräaikaistarkastusta tai tarvekartoitusta on haasteellista lähteä määrittämään, mitkä kotisi rakenteista tarvitsevat tarkempia tutkimuksia.

Suoritusohjeen mukaisessa kuntotarkastuksessa riskirakenteisiin ja riskihavaintokohtiin tehdään pieni, halkaisijaltaan 110 millimetrin suuruinen rakenneavaus rasiaporalla. Yksi avaus ei kuitenkaan välttämättä riitä kertomaan kattavasti koko rakenteen kunnosta, kuten valesokkelista tai heikosti tuulettuvasta ulkoseinärakenteesta, tai kerro suoraan syytä poikkeavalle hajuhavainnolle.

Kuntotutkimukset ovat yleensä rakenteita avaavia ja rikkovia toimenpiteitä. Avauksia voidaan tehdä useampaan kohtaan rakennetta. Alla on kuva vanhan hirsiseinän kuntotutkimuksesta.

Vanhan hirsiseinän kuntotutkimus, Raksystems.

Asiantuntija suosittelee sopivat kuntotutkimukset

Kun asiantuntijamme on antanut lausuntonsa kotisi lähtötilanteesta, pystymme suosittelemaan tarvittavat yksityiskohtaisemmat kuntotutkimukset.

Yleisimmin kuntotutkimuksessa tutkimukset kohdistuvat kohteessa todettuihin riskihavaintoihin tai riskirakenteisiin, kuten valesokkelirakenteeseen, betonilaatan päälle puukoolattuun lattiaan tai maanvastaisiin eristettyihin seiniin.

Riskirakenne ei tarkoita automaattisesti sitä, että rakenne on vaurioitunut vaan sitä, että rakenne on todettu ajan saatossa vaurioherkäksi. Riskirakenteen kunto, eli onko riski toteutunut, tulisi pyrkiä aina selvittämään. 

Raksystemsin vuosina 2016-2020 kuntotarkastamista pientaloista joka viidennestä on löytynyt kuntotarkastuksen yhteydessä vähintään yksi vaurio. Moneen näistä kohteista olemme kuntotarkastuksessa ja siitä laaditussa kuntotarkastusraportissa suositelleet jatko- eli kuntotutkimuksia.

Kuntotarkastaja rintamamiestalon rossipohjassa tutkimassa vauriota

Kuntotutkimuksia sisäilmasta salaojiin

Me Raksystemsillä tarjoamme kuntotutkimuksia kokonaisvaltaisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Listasimme tähän pari esimerkkiä pientaloihin tarjottavista kuntotutkimuksistamme rakenteiden kuntotutkimusten ja sisäilmatutkimuksen lisäksi:

Ilmanvaihdon kuntotutkimuksella määritellään ilmanvaihdon järjestelmien tekninen kunto ja toimivuus. Myös mahdolliset ongelmat ja niiden laajuus selviää. Tutkimustulosten avulla ilmanvaihdon korjaus- tai uusimisajankohta pystytään suunnittelemaan oikein. 

Ilmanvaihdon kuntotutkimus suoritetaan sekä aistinvaraisesti että mittaamalla ilmanvaihdon toimivuutta.

Salaojajärjestelmän kuntotutkimuksella selvitetään salaojajärjestelmän sen hetkinen kunto ja korjaustarpeet. Tutkimuksessa muun muassa videokuvataan salaojaputkia tarkastuskaivojen kautta. Tutkimuksella selvitetään myös, voiko salaojajärjestelmä aiheuttaa kosteusvaurioita talon perustuksille.

Tutkimusraportissa luetellaan toimenpide-ehdotukset järjestelmän sen hetkiseen kuntoon perustuen. Teemme salaojajärjestelmien kuntotutkimuksia Etelä-Suomessa, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä sulan maan aikaan.

Kosteusvaurioiden kuntotutkimuksissa rakennuksen tai rakenteen tilanne kartoitetaan ja päätetään taloudellisimmat ja järkevimmät tutkimusmenetelmät, jotta vaurion syy ja laajuus voidaan todeta.

Kosteusvaurioiden kuntotutkimuksiin sisältyy kohdekäynti sekä mahdollisesti rakenteisiin kohdistuvia tutkimuksia, materiaalinäytteiden ottamista sekä niiden tulosten analysointia, jatkotutkimustoimenpiteitä sekä raportointi.

Toteutamme märkätilojen korjaustyönaikaisia vedeneritystarkastuksia. Vedeneristys estää veden kulkeutumisen rakenteeseen. Väärin asennettuna vedeneristys edesauttaa vesivahingon alkamista ja näin ollen isojen korjausten, pitkäkestoisen rakenteiden kuivaamisen ja kustannusten syntymisen.

Tästä syystä on erittäin tärkeää panostaa vedeneristysten huolelliseen asentamiseen ja tarkastuttaa tehty eristys asiantuntijalla.

Tarvekartoituksen tarkoituksena on löytää keinot kuvailemasi ongelman ratkaisemiseksi. Sisältö räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Tällöin kartoituksen ja jatkotoimenpiteiden kustannukset pysyvät hallinnassa ja useista tutkimusvaihtoehdoista valikoituvat juuri ne oikeat, tarpeitasi parhaiten palvelevat tutkimusmenetelmät.