Puukuitueriste

Puukuitueriste on orgaanisista kuiduista koostuvaa lämmöneristettä.

Puukuitueristeitä valmistetaan esimerkiksi selluloosasta, puuhiokkeesta tai sanomalehtikeräyspaperista. Valmistusvaiheessa eristeisiin lisätään erilaisia palon- ja lahonestoaineita, joilla parannetaan niiden ominaisuuksia. Puukuitueristeitä löytyy puhallettavina-, ruiskutettavina eristeinä sekä eristelevyinä ja nauhoina.

Puukuitueristeille on tyypillistä niiden suuri kosteuskapasiteetti. Tällä tarkoitetaan
niiden kykyä sitoa ja luovuttaa kosteutta ympäröivästä ilmasta. Niiden lämmöneristävyys perustuu sen kuitujen huokoiseen rakenteeseen ja sen kykyyn sitoa ilmaa. Kuiturakenteen hienojakoisuus taas laskee eristeen ilmanläpäisevyyttä ja näin sillä voidaan saavuttaa haluttu lämmöneristävyys.

Lähde: Rakennustieto
Tarkka lähde: RT 36-11090 Puukuitueristeet, Lämmöneristystarvikkeet

Liittyvät palvelut

Asiantuntijalausunnot


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.