Rakennus- ja toimenpidelupaviranomainen

Rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Lähde: www.ymparisto.fi.