Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, mikä on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Myös käyttötarkoituksen olennainen muutos, kuten vapaa-ajan asunnon eli mökin muuttaminen kokovuotiseksi asuinrakennukseksi vaatii rakennusluvan.

Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakentamisen edellytyksistä, tarvittavista luvista sekä lupamenettelystä saa tietoa kunnan rakennustarkastajalta.

Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy, Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132: 125 § ja www.ymparisto.fi.