ST-kortisto

ST-kortisto on sähkö-, tele- turva- ja automaatioalan ammattilaisten käyttämä tietopankki sähköisten järjestelmien suunnitteluun- ja toteutukseen. Kortisto on kokonaisuus, joka koostuu ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja -raporteista.

ST-kortiston tarkoitus on edistää hyvää suunnittelu- ja toteutustapaa sekä yhtenäistää sähköistyshankkeiden eri osapuolten välistä tiedonvaihtoa.

Lähde: http://www.sahkotieto.fi/