Vesikatto

Vesikatto on rakennuksen ylin osa, jolla tarkoitetaan katteen ja mahdollisen aluskatteen ja näitä välittömästi kannattavien rakenneosien muodostamaa rakennetta.

Vesikaton tehtävänä on suojata rakennuksen sisäosia ulkoapäin tulevalta vesi- ja lumisateelta, sekä muilta sään vaihteluilta. Rakenteellisesti vesikatto voidaan jakaa neljään kategoriaan: kuormitusta vastaanottava (kattotuolit ja ristikot), lämpöä eristävä (mineraalivilla/ purueriste/eps-eriste) ja rakennusrunkoa jäykistävä yläpohjarakenne sekä sadevedeltä suojaava varsinainen vesikate, kuten tiili-/pelti-/bitumikate. Vesikaton muoto vaikuttaa suuresti myös sadeveden johtamiseen pois kattopinnalta.

Harjakatoissa rakennuksen harja on vesikaton ja samalla rakennuksen korkein kohta, josta vedet virtaavat alaspäin. Harjalta lähtevää yhtenäistä kaltevaa kattopintaa nimitetään lappeeksi. Tasakatoissa ei normaalisti ole harjaa eikä lappeita, vaan katto on sadevesien johtamiseksi hieman kallistettu sen keskeisillä kohdilla olevia kattokaivoja kohti. Kattokaivoista vesi johdetaan kattoviemäreillä rakennuksen läpi sadevesiputkiin.

Vesikatteen uusimista pohdiskelevan kannattaa pitää mielessä, että kaikille rakenneosille on määritelty tekniset käyttöiät. Teknisellä käyttöiällä tarkoitetaan käyttöönoton jälkeistä aikaa, jolloin rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset keskimäärin täyttyvät.

Vesikaton ja yläpohjan kuntoa tulee seurata säännöllisesti, ja vesikattojen uusimisen yhteydessä on aina syytä tarkastaa yläpohjarakenteet kauttaaltaan sekä korjata havaitut vauriot ja puutteet rakenteissa. Mikäli oma osaaminen tai aika ei riitä, voit aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme ja tiedustella osaavan ammattilaisen apua.

Lähde: Raksystems Insinööritoimisto Oy