Rakennusalalla yli kaksi konkurssia päivässä – miksi taloyhtiöt eivät varaudu urakoitsijan maksukyvyttömyyteen?

Tilastokeskuksen tuoreimman tilaston mukaan lokakuuhun mennessä rakennustoiminnassa oli pantu vireille 654 konkurssia. Määrään lukeutuu myös hyvämaineisia rakennusliikkeitä, mikä on saanut taloyhtiöitä harkitsemaan remontin toteuttajaa entistä tarkemmin. Asiantuntija muistuttaa, että tarkasti laaditut kilpailutusasiakirjat ovat usein ainoa turva tilanteessa. 

Urani aikana olen nähnyt esimerkiksi urakkasopimuksia, joihin on määritetty vain urakkasumma ja toteutusaikataulu. Konkurssitilanteessa kävisi niin, että taloyhtiö menettää remonttiin käytetyt rahat ja maksaa vielä uuden remontin kaupan päälle”, Raksystemsin rakennuttamisen ja valvonnan osastonjohtaja Jarno Nurminen sanoo. 

Sopimusehto ja siihen tehtävät tarkennukset turvaksi

Taloyhtiön remonttiin liittyy paljon erilaisia asiakirjoja. Ne kootaan urakkasopimukseen kilpailutusvaiheessa. 

Urakkaohjelma on urakkasopimuksen asiakirjoista merkittävin, sillä siinä määritetään urakan osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä kaikki muut olennaiset ehdot. Urakkaohjelma on juridisesti sitova. Ohjelmassa tulee mainita Nurmisen mukaan ainakin sopimusehto sekä siihen tehtävät tarkennukset ja poikkeamat. 

’’Urakka tulee sitoa yleisesti hyväksyttyihin Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998). Tarkennuksia on myös hyvä tehdä ainakin viivästyssakkojen, vakuuksien ja maksuerätaulukon osalta. Ne ohjaavat työn suorittamista, mutta tuovat myös turvaa konkurssin varalle. Suosittelen laatimaan mahdollisimman tarkat asiakirjat jo tarjouspyyntövaiheessa, sillä siten saadaan lisäksi yhdenmukaisempia ja vertailukelpoisia tarjouksia’’, tiivistää Nurminen. 

Urakkaohjelman lisäksi muutakin huomioitavaa 

Kilpailutusasiakirjojen lisäksi urakoitsijan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota urakoitsijan pätevyyteen, kokemukseen, yhteistyökykyyn ja veronmaksukykyyn. 

Urakoitsijan valintaan kannattaa kiinnittää huomiota aina, eikä vain nyt, sillä siten voi ehkäistä mahdollisia haasteita hankkeen aikana. Alan konkurssien ja niihin liittyvän uhan vuoksi remontteja ei kannattaa siirtää – päinvastoin. 

Työ on nyt edullista, joten remonttien tekeminen kannattaa. Kilpailutusasiakirjojen laatiminen tulee osoittaa kokeneen projektipäällikön vastuulle. Hän osaa alan asiantuntijana valmistella hankkeen niin, että taloyhtiön etu toteutuu ja vähennetään konkurssin riskiä”, sanoo Nurminen.