Materiaalinäyte

Rakenteen ja materiaalin mikrobikasvua ja vaurioituneisuutta tutkittaessa voidaan siitä ottaa materiaalinäyte.

Rakenteen ja materiaalin mikrobikasvua ja vaurioituneisuutta tutkittaessa voidaan siitä ottaa materiaalinäyte. Materiaalinäytteellä voidaan myös tutkia PAH-yhdisteiden, haihtuvien VOC-yhdisteiden tai asbestin esiintymistä.

Materiaalinäytteenotossa tulee noudattaa asumisterveysasetuksen soveltamisohjetta ja laboratorion ohjeita. Näytteenotossa tulee kiinnittää huomiota välineiden puhtauteen ja ympäristön suojaukseen.

Materiaalinäyteitä arvioidaan aistinvaraisesti sekä tarvittaessa materiaalista otettujen näytteiden mikrobianalyysilla. Näytteiden analysointi suoritetaan ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa.

Lähde: Ympäristöopas 2016 Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.