Mitä ovat asuntokaupan kuntotarkastuksella suositellut jatkotutkimukset?

Asuntokauppa käy vilkkaimmillaan kesällä ja alkusyksystä, sillä moni hakee kotia uudelta seudulta uuden työn tai lasten koulun aloittamisen myötä. Jotta asuntokaupat sujuvat vaivattomasti, tulee kodin kunto varmistaa ennen kauppoihin ryhtymistä. Tähän tarkoitukseen kodille teetetään usein asuntokaupan kuntotarkastus.

Hyvin usein kuntotarkastuksilla selviää vaurioita, jotka vaativat tarkempaa tutkimista. Esimerkiksi 51 % Raksystemsin kuntotarkastamien kohteiden sadevesien poistojärjestelmiin ja salaojiin on suositeltu lisätutkimuksia. Myös nämä niin sanotut jatkotutkimukset tulee muistaa toteuttaa ennen kodin myyntiä tai ostoa.

Jatkotutkimukset on hyvä tehdä ennen asuntokauppoja

Jatkotutkimukset ovat yleensä kuntotutkimuksia, joiden avulla tutkitaan tarkemmin jotakin yksittäistä rakennetta, rakenneosaa, järjestelmää tai laitetta. Tutkimuksilla selvitetään mahdollisen vaurion laajuus ja aiheuttaja sekä annetaan toimenpide-ehdotuksia korjaustoimenpiteiden tekoon.

Kuntotutkimukset ovat yleensä rakenteita rikkovia, kun taas KH 90 00394 Suoritusohjeen mukaisesti suoritettu asuntokaupan kuntotarkastus on usein aistinvarainen, pintapuolinen ja rakenteita rikkomaton menetelmä.

Raksystemsin kuntotarkastamissa kohteissa noin 55 % on löytynyt vaurioita, puutteita ja virheitä. Suureen osaan kohteista on myös suositeltu jatkotutkimuksia, mutta vain pieni osa niistä tehdään ennen asuntokauppoja. Tarkempien tutkimuksien tekeminen ennen asuntokauppoja on aina kannattavaa, sillä kaatuneen kaupan sijaan voidaan saada korjaukseen käytetyt investoinnit jopa monikertaisena takaisin. Myös todennäköisyys asuntokauppariitoihin vähenee.

Jatkotutkimuksien toteutus sovitaan Raksystemsillä aina etukäteen asiakkaan kanssa. Tutkimuksista tehdään aina myös erillinen sopimus.

Jatkotutkimuksena tehty rakenneavaus

Milloin kuntotarkastaja suosittelee jatkotutkimuksia?

Lisätutkimuksia suositellaan yleensä tehtäväksi kahdesta syystä. Kun kuntotarkastuksella ei ole pystytty selvittämään rakenteen kuntoa halutussa laajuudessa tai, kun vaurioiden syyt eivät ole yksiselitteisiä ja selvästi osoitettavissa.

Kuntotarkastuksessa tarkastetaan kaikki kulkuaukolliset tilat, kuten myös julkisivut, katto ja rakennuksen vierustat. Mikäli joihinkin rakennuksen osiin ei ole pääsyä, niitä ei pystytä kuntotarkastuksella tarkastamaan. Esimerkiksi yläpohjiin ja rossipohjiin ei aina ole kulkua, jolloin niihin suositellaan aina jatkotutkimuksia.

Kuntotarkastuksen sisältöön kuuluu tarvittaessa kolme rakenneavausta kodin omistajan luvalla. Joidenkin rakenteiden kohdalla avaukset ovat kooltaan liian pieniä ja näkyvyys jää suppeaksi. Esimerkiksi riskirakenteen kunnon selvittäminen halutussa laajuudessa vaatii aina laajempia rakenteen avauksia ja nämä toteutetaan aina jatkotutkimuksina.

Kauppaturvalla varmuutta asuntokauppoihin

Aina kun kuntotarkastaja ei voi varmuudella todeta rakenteen kuntoa, hän suosittelee rakenteelle lisätutkimuksia. Mikäli jatkotutkimuksia ei tehdä ennen asuntokauppoja tai niiden vastuunkantajaa ei sovita, on usein vuosia kestävä asuntokauppariita valmis.

Myös piilovirhe voi olla asuntokauppariidan aiheuttaja. Piilovirheeksi kutsutaan rakenteiden piileviä virheitä, joita päteväkään kuntotarkastus ei aina havaitse ja joista asuntokaupan osapuolet eivät ole siten olleet myyntihetkellä tietoisia.

Raksystems Kauppaturva on vakuutus, joka kattaa myyjän taloudelliset kulut piilovirheiden varalta. Vakuutuksen saamisen edellytyksenä on muun muassa Raksystemsin kuntotarkastuksen teettäminen.

Mikäli kuntotarkastusraportissa on suositeltu jatkotutkimuksia, tulee ne olla tehtynä, jotta kyseinen rakenne voidaan huomioida vakuutuksessa. Vakuutus tulee olla voimassa ennen kodin hallinto-oikeuden siirtymistä ja sen voimassaoloaika on joko kaksi tai viisi vuotta kohteesta riippuen.