SBTi-sitoumus raamittaa Susteran ilmastotyötä lähivuosina

Olemme edistäneet vastuullisuustyötämme merkittävästi viime vuosina. Keväällä 2023 laadimme vastuullisuusohjelman, joka ohjaa Susteran vastuullisuustyötä tulevina vuosina. Strategiaamme pääsee tutustumaan esimerkiksi vuoden 2022 vastuullisuusraportissa.

Syksyllä 2023 otimme seuraavan merkittävän askeleen ympäristötyössämme, kun Raksystems Group, nykyinen Sustera Group, allekirjoitti Science Based Targets initiative (SBTi) -sitoumuksen.

SBTi on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu aloite, jonka kunnianhimoisena tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritysten tulee asettaa tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita, joilla voidaan osoittaa olevan todellinen hiilidioksidipäästövähenemä.

Tällaisia tavoitteita ovat esimerkiksi oman energiantuotannon lisääminen aurinkosähköllä tai siirtyminen sähköautoihin. Esimerkiksi päästökompensointia ei hyväksytä tavoitteeksi.

SBTi-työ tarkentaa hiilijalanjälkilaskentaamme

SBTi:n mukaisten tavoitteiden laatiminen on kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäinen askel on sitoumuksen allekirjoittaminen, minkä jälkeen varsinainen työ alkaa.

Olemme laskeneet hiilijalanjälkeämme jo vuodesta 2019 lähtien. Nyt, osana SBTi-työtämme, laskentaa on tarkennettu ja laajennettu kattamaan kaikki yrityksemme suorat ja epäsuorat päästöt sisältäen myös hankintaketjumme päästöt Suomessa ja Ruotsissa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi hankittujen palveluiden tai tuotteiden päästöjä.

Tulosten perusteella määritämme päästövähennystoimenpiteet ja laadimme tiekartan niiden toteuttamiselle alkuvuoden 2024 aikana. Nämä dokumentit lähetetään SBTi:lle varmennettavaksi.

Tavoitteenamme on, että Susteralla on hyväksytty tavoite vuoden 2024 aikana.

Tavoitteenamme on vähäpäästöisempi toiminta myös hankintaketjussa

Hiilineutraaliustyömme alkaa toden teolla lähivuosina, kun ryhdymme toteuttamaan tiekartassa määriteltyjä toimenpiteitä.

Tätä työtä ja tavoitteiden toteutumista tulemme seuraamaan vuosittain päästölaskennan avulla. Lisäksi kehitämme jatkossa yrityksemme merkittävien päästölähteiden laskentaa ja tiedon keruuta.

Tavoitteenamme on löytää ratkaisuja siihen, miten voimme kannustaa yhteistyökumppaneitamme vähäpäästöisempään toimintaan ja näin ollen vähentää hankintaketjumme epäsuoria päästöjä.

Lisätietoa SBTi-työstämme sekä laajemmin Susteran vastuullisuustyöstä saa johtava asiantuntija Marika Riikoselta ja vastuullisuuspäällikkö Lotta Kauppiselta.

Lue lisää:

Vastuullisuus

Ota yhteyttä


Lue myös:

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.