HiiOp-palvelu avuksi rakentamisen kustannusten ja päästöjen pienentämiseksi

HiiOp-palvelu eli hiilijalanjäljen monitavoiteoptimointi auttaa rakennuttajia ja kiinteistökehittäjiä hahmottamaan rakentamisen päästöjä kustannustehokkaasti. Tarkoituksena on löytää rakennushankkeelle parhaat kokonaisratkaisut kustannusten ja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Sisällys

Mikä on HiiOp ja kenelle palvelu on tarkoitettu?

HiiOp on Susteran (ent. Raksystemsin) rakennusliikkeille kehittämä palvelu, jonka avulla pyritään löytämään parhaat yhdistelmäratkaisut rakennushankkeissa eri tavoitteiden toteutumiseksi.

Tavoitteita voivat olla esimerkiksi matala hiilijalanjälki sekä matalat investointi- ja elinkaarikustannukset. HiiOp soveltuu myös rakennuksen E-luvun optimointiin. Parhaat tavat näiden saavuttamiseksi löydetään tarkastelemalla eri rakennevaihtoehtoja ja talotekniikan järjestelmiä.

Monitavoiteoptimointi ja HiiOp soveltuvat hyvin uudisrakentamiseen ja peruskorjaamiseen suunnittelun alkuvaiheessa.

Monitavoiteoptimointi huomioi investointikustannukset, energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen

HiiliOp-palvelussa yhdistyvät hiilijalanjäljen laskenta, investointi- ja elinkaarikustannuksen ja / tai E-luvun optimointi. Palvelussa tarkastellaan kerralla suurta määrää eri yhdistelmäratkaisuja ja poimitaan joukosta sellaiset, jotka täyttävät tilaajan budjetti- ja ympäristövaatimukset.

Lopputulemana ei tule yhtä ratkaisua, vaan joukko optimointialgoritmin mukaisia parhaita ratkaisuja. Näistä asiakas voi itse päättää, mihin on valmis panostamaan. Susteran asiantuntijat antavat myös omat suosituksensa parhaan ratkaisun valintaan.

Usein tavoitteet voivat olla ristiriidassa keskenään: esimerkiksi vähäpäästöisiin rakenneratkaisuihin panostaminen pienentää hiilijalanjälkeä mutta kasvattaa samalla investointi- ja elinkaarikustannuksia.

Myös esimerkiksi lisäeristäminen lisää rakentamisen investointikustannuksia, mutta se voi olla taloudellisesti järkevää energiankulutuksen säästöillä perusteltuna rakennuksen pitkän elinkaaren aikana. Palvelun avulla voidaan tunnistaa ne parannukset, joihin on järkevää investoida koko elinkaaren näkökulmasta.

Muina päätöksenteon ajureina voivat toimia esimerkiksi tilaajan E-lukutavoite tai tavoitellun hiilijalanjäljen taso.

HiiOp-palvelussa elinkaaren hiilijalanjälkeen sisällytetään sekä rakennusmateriaalien tuotevaiheen päästöt että elinkaaren energiankulutuksesta aiheutuvat päästöt. Laskentamalli pohjautuu hiilijalanjäljen osalta ympäristöministeriön määrittelemään hiilijalanjäljen laskentamenetelmään.

HiiOp lyhyesti

  • Työkalu rakennushankkeen kustannusten ja hiilijalanjäljen optimointiin
  • Soveltuu hyvin uudisrakentamiseen ja peruskorjaamiseen suunnittelun alkuvaiheessa
  • Palvelu antaa joukon yhdistelmäratkaisuja ymmärrettävässä muodossa, josta käyttäjän on helppo valita parhaat ratkaisut

Digitaalinen työkalu mahdollistaa jatkuvan kehityksen

Olemme Susteralla kehittäneet raportointiohjelman, jonka avulla saadaan esitettyä monitavoiteoptimoinnin tulokset asiakkaalle helposti ymmärrettävässä muodossa. Raporttiohjelman avulla on mahdollista suodattaa optimoinnin tuloksista pois sellaiset vaihtoehdot, joita ei ole järkevä toteuttaa esimerkiksi hankekohtaisten rajausten vuoksi.

Tulosten esittäminen on tehty mahdollisimman helpoksi asiakkaalle. Raskaiden raporttien sijaan tieto saadaan selkeästi esitettävään ja helposti päivitettävään muotoon, jolloin suositukset ja lopputulos ovat jokaisen selkeästi ymmärrettävissä.

Työkalu luo optimoinnin tulosten perusteella kuvaajat ja taulukot, joista näkee yhdellä silmäyksellä parhaat ratkaisut ja vaihtoehdot (esimerkiksi puurakentaminen vs. betoni, maalämpö vs. kaukolämpö yms).

Esimerkkitaulukko Susteran HiiOp-palvelun tuottamasta datasta.

Lisäksi tulosraporteille voidaan koostaa myös muita tilaajan näkökulmasta mielenkiintoisia tunnuslukuja, kuten energiakustannusten vaikutuksia tai tuotevaiheen päästöjen eroja eri ratkaisuvaihtoehtojen välillä.

Palvelua kehitetään ja päivitetään edelleen, koska kustannustiedot esimerkiksi rakennusmateriaalien ja energiahintojen osalta muuttuvat jatkuvasti.

Ota yhteyttä


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.