Rakennusten hiilijalanjälkipalvelut

Rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkilaskennan edelläkävijänä olemme osallistuneet kansallisen laskentamenettelyn kehitykseen sekä kehittäneet omia laskentatyökalujamme ja raporttimallejamme. Olemme myös ottaneet osaa lukuisiin kilpailumenettelyihin ohjaamalla toteuttajien suunnitelmien vähähiilisyyttä tai tekemällä tilaajien kilpailutusperusteita ja laatuarviointia.


Rakennushankkeen hiilijalanjäljen ohjaus

Hankkeiden hiilineutraalius- ja vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseksi ohjaamme suunnittelua vähähiiliseksi. Hanke- tai luonnossuunnitteluvaiheessa tehtävät alustavat laskennat esimerkiksi runkoratkaisuista tukevat oleellisten ratkaisujen päätöksenteossa.

Voimme tarjota vähähiilisyyden ohjausta myös myöhemmässä vaiheessa hankkeita. Suurten linjojen ollessa jo selvillä, voidaan vähähiilisyyttä edistää edelleen vaikkapa tuote- ja materiaalivalinnoilla sekä energiaratkaisun ohjaamisella. Toteutusratkaisujen hiilijalanjälkilaskennan lisäksi olemme osallistuneet lukuisten hankkeiden kilpailukriteerien laadintaan ja laatuarviointiin.


Rakennushankkeen hiilijalanjäljen monitavoiteoptimointi eli HiiOp-palvelu

HiiOp on rakennusliikkeille kehittämä palvelumme, jonka avulla pyritään löytämään parhaat yhdistelmäratkaisut rakennushankkeissa eri tavoitteiden toteutumiseksi.

Palvelussamme yhdistyvät hiilijalanjäljen laskenta, investointi- ja elinkaarikustannuksen ja / tai E-luvun optimointi. Siinä tarkastellaan kerralla suurta määrää eri yhdistelmäratkaisuja ja poimitaan joukosta sellaiset, jotka täyttävät tilaajan budjetti- ja ympäristövaatimukset.


Aluetason hiilijalanjälkitarkastelut

Laadimme hiilijalanjälkitarkasteluja myös yksittäistä rakennusta laajemmille kokonaisuuksille kortteli- tai kaavamuutosaluetasoisesti. Aluetason laskennassa huomioidaan tarkastelualueen rakennusten hiilijalanjälki, ja sen lisäksi esi- ja infrarakentaminen, liikenteen päästöt sekä maankäytön muutosten hiilitasevaikutukset.

Myös aluetason tarkasteluiden pohjalta voidaan ohjata kaavamuutoksia kohti hiilineutraaliutta etsimällä kohdekohtaisesti vaikuttavimpia vähähiilisyystoimenpiteitä.

Usein kysytyt kysymykset

Laskennat perustuvat ympäristöministeriön tuoreimpiin laskentaohjeistuksiin, kansalliseen CO2-data-päästötietokantaan ja (saatavilla olevien tuotteiden osalta) tuotekohtaisiin ympäristöselosteisiin (EPD).

Laskentamenettelymme lähtötietojen hankinta on joustavaa, jolloin luotettava ja vertailukelpoinen laskentatulos saadaan jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Tyypillisimmin rakennusosien määrätietojen lähteenä käytetään tietomalleja, rakennusosa-arviota tai rakennuttajan määrälaskentaa.

Kasvava kiinnostus hiilijalanjäljen laskentaan ja sen pienentämiseen kiinteistö- ja rakennusalalla liittyy oleellisesti viime vuosina tapahtuneeseen säädösohjauksen kehitykseen. Uuden rakentamislain ja ympäristöministeriön säädösten myötä ilmastoselvityksestä tulee pakollinen osa uutta rakentamislupaa vuodesta 2025 alkaen, samaan tapaan kuin energiaselvitys ja -todistus.

Tarjoamme rakennushankkeiden elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaa rakennuslupasuunnitelmiin perustuen siten, että tulokseksi saadaan Suomen ympäristöministeriön asetusluonnoksen mukainen ilmastoselvitys ja materiaaliseloste. Laskenta voidaan päivittää myöhemmässä vaiheessa hanketta lähtötietojen tarkentuessa, esimerkiksi vastaanottovaiheessa.

Elinkaaren hiilijalanjälki on tarkasteltavissa kattavassa raportissa, jossa tulokset esitetään koko elinkaaren päätuloksista aina rakennusosa- ja materiaalitasolle saakka eriteltynä. Rakennusosakohtainen tuloserittely helpottaa rakenteiden päästöjen suuruusluokkien ymmärtämistä ja auttaa löytämään mahdollisia vaikutuskeinoja kohti vähähiilisempää rakentamista. Raporttimme sisältävät lisäksi tulosten sanalliset tulkinnat, jolloin havainnot eivät jää yksittäisten lukuarvojen asteelle. Raportointimallimme mahdollistaa raporttiasun muutokset asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisiksi.

Monitavoiteoptimointi soveltuu uudisrakentamiseen ja peruskorjaamiseen suunnittelun alkuvaiheessa. Palvelun avulla voidaan tunnistaa ne parannukset, joihin on järkevää investoida koko elinkaaren näkökulmasta. HiiOpin hiilijalanjäljen tulokset ovat ympäristöministeriön vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaisia.

Lopputulemana ei tule yhtä ratkaisua vaan joukko optimointialgoritmin mukaisia parhaita ratkaisuja. Näistä asiakas voi itse päättää, mihin on valmis panostamaan. Asiantuntijamme antavat myös omat suosituksensa parhaan ratkaisun valintaan.

HiiOp-palvelu ja sen raportointiohjelma on kehitetty meillä. Erityistä siinä on se, että optimoinnissa huomioidaan yhtä aikaa elinkaaren hiilijalanjälkeen vaikuttavat tekijät, kuten vähähiiliset rakenneratkaisut ja tuotevaihtoehdot sekä energiatehokkuusratkaisut.

Raporttiohjelman avulla on mahdollista suodattaa optimoinnin tuloksista pois sellaiset vaihtoehdot, joita ei ole järkevä toteuttaa esimerkiksi hankekohtaisten rajausten vuoksi. Työkalu luo optimoinnin tulosten perusteella kuvaajat ja taulukot, joista näkee yhdellä silmäyksellä parhaat ratkaisut ja vaihtoehdot (esimerkiksi puurakentaminen vs. betoni, maalämpö vs. kaukolämpö yms).

Lisäksi tulosraporteille voidaan koostaa myös muita tilaajan näkökulmasta mielenkiintoisia tunnuslukuja, kuten energiakustannusten vaikutuksia tai tuotevaiheen päästöjen eroja eri ratkaisuvaihtoehtojen välillä.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä ja kysy lisää.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.