Kiinteistön takuuajan tarkastukset

Asiantuntijoidemme avulla varmistat, että myös takuuajan työt tulee tehtyä asianmukaisesti. Palvelemme niin taloyhtiöitä kuin kiinteistömanagereita.


Kiinteistön 10-vuotistarkastus

Kiinteistön 10-vuotistarkastuksessa etsitään niitä rakennuksen virheitä ja puutteita, joita ei alle 10 vuotta vanhassa rakennuksessa pitäisi olla ja joista myyjällä on vastuu asuntokauppalain mukaan. Tarkastuksen ideana on välttää se, että myyjän vastuulle kuuluvat virheet jäisivät havaitsematta, ennen kuin myyjä on vapautunut asuntokauppalain mukaisesta uuden asunnon myyjän vastuustaan.

Tarkastukseen sisältyvät kiinteistön korjaustarpeiden selvittäminen ja tutkiminen. Lisäksi laaditaan taloyhtiön asukkaille asukaskysely, joka analysoidaan ja esitetään tilaajalle. Tarkastuksen suorittaa Susteran kolmihenkinen asiantuntijatyöryhmä.


Kiinteistön 5-vuotistarkastus

Kiinteistön 5-vuotistarkastuksessa tarkastetaan alle 5-vuotiaan kiinteistön kunto mahdollisten puutteiden ja virheiden varalta. Asiakas saa tarkastuksesta kirjallisen virhe- ja puuteluettelon, jota voi hyödyntää perustajaurakoitsijan reklamoinnissa ja huoltoyhtiön tiedottamisessa.

Kiinteistön 5-vuotiastarkastuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti virheisiin ja puutteisiin, joita tyypillisesti havaitaan 5-vuotiaissa kiinteistöissä, ja joista perustajaurakoitsija voi tämän ikäisen kiinteistön osalta olla vastuussa asuntokauppalain 4 luvun 19 §:n mukaan. Lisäksi tarkastuksessa varmistetaan niiden rakenteiden ja järjestelmien kunto, joiden tarkastaminen ja huoltaminen kuuluu huoltokirjan mukaan kiinteistönomistajalle osana kiinteistön suunnitelmallista ylläpitoa.

Tarkastus perustuu KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot- ohjekorttiin. Tarkastus suoritetaan rakennuksen tai rakennuksien ulkopuolisilta osin silmämääräisesti.


Uuden taloyhtiön vuositarkastuksen ennakkotarkastus

Asuntokauppalain mukaan perustajaurakoitsijan tulee järjestää vuositarkastus 12-15 kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen tai rakennetut asunnot käyttöönotettaviksi. Vuositarkastuksen tarkoituksena on todeta asunnoissa ja kiinteistön muissa osissa ilmenneet virheet. Sekä taloyhtiön että uudisasunnon ostajan on tärkeää havainnoida ja dokumentoida kiinteistössä olevat rakennusvirheet, puutteet ja vauriot riittävän ajoissa ennen vuositarkastusta, jotta ne voidaan esittää kattavasti myyjälle varsinaisessa vuositarkastuksessa.

Vuositarkastuksen ennakkotarkastuksessa kiinteistö tarkastetaan mahdollisten virheiden ja puutteiden varalta kolmihenkisen asiantuntijaryhmän toimesta. Palveluun kuuluu ennen vuositarkastusta suoritettava kiinteistökierros, jossa kirjataan muistiin virheet ja puutteet, jotka edellyttävät myyjältä toimenpiteitä. Kiinteistökierroksen pohjalta laaditaan raportti, jonka taloyhtiön edustajat voivat esittää vuositarkastustilaisuudessa perustajaurakoitsijalle. Ammattimaisesti laadittu puute- ja virheluettelo nopeuttaa yhteisymmärryksen löytymistä osapuolten välisissä takuukorjauksiin liittyvissä neuvotteluissa.


Takuukorjausten valvonta

Asiantuntijamme voivat toimia myös takuukorjaustöiden valvojina. Luotettavat ja kokeneet valvojat varmistavat korjaustöiden sopimuksenmukaisuuden ja vähentävät riskejä.

Rakennustyön valvonnan lisäksi saat meiltä myös kokeneet sähkö- ja LVI-valvojat.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.