Kuntoarvio ja PTS

Kuntoarvio on väline kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien tulevien korjaustarpeiden määrittämiseen. Kuntoarvioon sisältyy seuraavalle 10 vuodelle laadittava PTS.

Kuntoarvio on väline kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien tulevien korjaustarpeiden määrittämiseen.

Kuntoarvio ja sen sisältö

Kokonaisvaltaiseen kuntoarvioon kuuluu kiinteistön historiaan ja piirustuksiin tutustuminen sekä käyttäjäkysely, jonka avulla kiinteistön tilat arvioidaan asukkaat ja käyttäjät huomioiden. Arvion pohjalta muodostettava 10 vuoden Pitkän Tähtäimen Suunnitelma eli PTS kertoo korjausten ajoittumisesta, kiireellisyydestä sekä kustannustasosta. Tulokset tiivistetään selkeään kuvalliseen raporttiin.

Kuntoarvio toteutetaan laatujärjestelmämme lisäksi asuinrakennusten RT 103002, RT 103003 ja RT 103098 sekä toimitilakiinteistön RT 103096 ja RT 103097 kuntoarvio-ohjeiden mukaisesti. Arvion suorittaa kolmihenkisen asiantuntijaryhmä.

Kuntoarvio suositellaan toteutettavaksi 5 vuoden välein.


Kuntoarvio toimii taloyhtiön kunnossapitotarveselvityksen pohjana

Asunto-osakeyhtiölaki on vuodesta 2010 lähtien velvoittanut taloyhtiön hallituksia esittämään yhtiökokoukselle selvityksen taloyhtiön tulevista korjaustarpeista eli laatimaan kunnossapitotarveselvityksen.

Kuntoarvion pohjalta syntyvän pitkän tähtäimen suunnitelman eli PTS:n avulla taloyhtiö ja hallitus takaavat järkevän suunnitelman sekä saavat realistiset kustannusarviot tuleviin korjaushankkeisiin. Kustannustietoja voidaan käyttää suuntaa antavina lähtötietoina kunnossapitotarveselvitykselle ja budjetoinnille.


KuntoarvioStart pienemmille taloyhtiöille

KuntoarvioStartin tarkoitus on selvittää pienen, yleensä enintään neljän (4) huoneiston, taloyhtiön rakenteiden ja järjestelmien kunto tulevien korjaustarpeiden määrittämiseksi. Arviointi tehdään kiinteistölle rakennustekniikan, LVIA- ja sähkötekniikan osalta.

KuntoarvioStart laaditaan KH-kortiston kuntoarvio-ohjetta soveltaen yhden rakennusteknisen asiantuntijan toimesta.


Kuntoarvion tilaajalle sähköinen kiinteistönpidon palvelu käyttöön maksutta

Kiinteistökartturi on erityisesti taloyhtiön hallituksille ja isännöitsijöille tarkoitettu sähköinen työkalu ennakoivaan kiinteistönpitoon. Pienempien ja isompien remonttien aikataulutus, suunnittelu ja budjetointi ovat palvelussa vaivattomia ja ne on esitetty havainnollisesti. Myös tarkempien tutkimusten tilaaminen, varaaminen ja asukaskyselyjen tekeminen voidaan suorittaa palvelun kautta.

Susteran taloyhtiön kuntoarvion tilaajat saavat Kiinteistökartturin veloituksetta käyttöön. Kuntoarvioraportti ja PTS esitetyt toimenpidesuositukset viedään automaattisesti palveluun.

Kiinteistönomistaja saa ohjeet palvelun käyttöönottoon kuntoarvioraportin toimituksen yhteydessä. Tutustu ja ota palvelu käyttöön: www.kiinteistökartturi.fi.


Kuntoarvio tietylle rakenneosalle tai järjestelmälle

Teemme myös ikkunoiden ja vesikaton kuntoarvioita sekä kiinteistön taloteknisiä kartoituksia.

Ikkunoiden kuntoarvio kartoittaa ikkunoiden kuntoa ja niiden kunnostamis- tai uusimistarvetta. Arvio tehdään vähintään kuudesta huoneistosta käsin silmämääräisesti. Tulokset tiivistetään kirjallisesti kuvalliseen raporttiin toimenpide-ehdotuksin.

Vesikaton kuntoarviolla selvitetään vesikaton kunto sekä mahdollisten vaurioiden laajuus ja sijainti. Tarkastuksen perusteella annetaan suositukset mahdollisten korjaus- tai uusimistoimenpiteiden laajuudesta ja ajoituksesta. Arvio tehdään katolta käsin rakenteita avaamatta.

Kiinteistön talotekniikan kartoituksessa tutkitaan kiinteistön omistajan vastuulle kuuluvien taloteknisten laitteiden nykytilaa. Kartoitus auttaa tekemään päätöksiä laiteuusimisista ja huoltotoimenpiteistä. Toimiva talotekniikka vaikuttaa keskeisesti asukkaiden viihtyvyyteen ja tuo helposti säästöä energian ja veden kulutuksessa.

Usein kysytyt kysymykset

Suunnitelmallisen kunnossapidon avulla kiinteistö pystyy hallitusti suunnittelemaan ja ennakoimaan tulevia remonttitarpeitaan.

Pitkän tähtäimen suunnitelma korjaushankkeet ajoitetaan kiireellisyyden mukaisesti tuleville vuosille, jotta kiinteistön taloudenpito helpottuu.

Ennakoivan kunnossapidon avulla taloyhtiö voi säästää jopa 30 % korjauskustannuksissa.

Kuntoarvioraportissa esitetään muun muassa:

  • Kiireellistä korjausta vaativat viat.
  • Rakenteiden, rakennusosien, järjestelmien ja laitteiden korjaustarpeet.
  • Laajat uusimis- ja parannustarpeet.
  • Tiedossa olevat vauriot ja epäilykset niistä.
  • Rakenteiden, rakennusosien, järjestelmien ja laitteiden merkittävimmät vahinkoriskit.
  • Turvallisuus ja terveysriskit.
  • Kiinteistön lämmön-, veden- ja sähkönkulutus tasot tilaajan luovuttamien asiakirjojen ja tehtyjen selvitysten perusteella.
  • Kiinteistönhoidon ja ylläpidon kehitystarpeet.
  • Huolto- ja korjaushistoria sekä esiintyvät ongelmat kiinteistönomistajan edustajia, kiinteistönhoitohenkilökuntaa ja asukkaita haastattelemalla.
  • Yleinen kunto muihin kiinteistöihin verrattuna.

Lue myös

PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma.

PTS ja usein kysytyt kysymykset

Mikä on PTS? Se on taloyhtiön kiinteistönpidosta kertova suunnitelma. Se sisältää arvion…

Tutustu

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.