PTS ja usein kysytyt kysymykset

Taloudellinen ja suunnitelmallinen kiinteistönpito vaatii taloyhtiöiltä huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden ennakointia ja ajantasaista tietoa kiinteistön kunnosta. PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma on tehtävään erinomainen työkalu.

PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma.

Sisällys

Mikä on PTS?

Se on taloyhtiön kiinteistönpidosta kertova suunnitelma. Se sisältää arvion tulevista taloyhtiön kiinteistönpitotoimista kustannusarvioineen ja ajankohtineen kiireellisyysjärjestyksessä. Suunnitelma laaditaan nimensä mukaisesti pidemmälle aikavälille, tyypillisesti kymmeneksi vuodeksi.

Suunnitelman lähtökohtana ovat ajankohtaiset tiedot kiinteistön nykytilasta. Sitä ei pysty laatimaan ilman, että tiedetään millainen kiinteistön rakenteiden, rakenneosien, järjestelmien ja laitteiden tekninen kunto on.

Miten PTS laaditaan?

Taloyhtiö voi laatia sen itse, mutta realistisen suunnitelman saavuttamiseksi, se suositellaan teetettävän alan asiantuntijoilla. Yleensä suunnitelman laatii rakennusten kuntoon erikoistuneet asiantuntijat, joita työskentelee esimerkiksi insinööritoimistoissa.

PTS laaditaan yleensä kuntoarvion pohjalta. Sen lisäksi kuntoarvioon sisältyy kiinteistökierros, asukaskysely ja kiinteistön lähtötietoihin tutustuminen. Kiinteistökierros suoritetaan kolmihenkisen asiantuntijaryhmän toimesta pääasiassa rakenteita rikkomattomin menetelmin. Kierroksen aikana tarkastetaan piha-alueet, rakennukset sekä yleiset ja tekniset tilat. Asuinhuoneistot tarkastetaan taloyhtiön toivomassa laajuudessa.

Taloyhtiön kuntoarvio laaditaan tyypillisesti Rakennustiedon asuinkiinteistön kuntoarviointiohjeita (RT 103002, RT 103003 ja RT 103098) soveltaen. Ohjeessa on hyviä neuvoja kuntoarvion tilaamiseen, suorittamiseen ja raportointiin.

Miksi PTS tulisi tehdä?

Asunto-osakeyhtiölaki on määrännyt vuodesta 2010 lähtien taloyhtiön hallituksia laatimaan kirjallisen selvityksen taloyhtiön kunnossapitotarpeesta. Kunnossapitotarveselvitykseksi kutsuttu selvitys tulee esittää vuosittaisessa yhtiökokouksessa ja se tulee laatia vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. PTS on erinomainen perusta kunnossapitotarveselvitykselle.

PTS:n mahdollistama suunnitelmallinen ja järjestelmällinen toiminta kiinteistönpidossa säästää taloyhtiön varoja. Kunnossapitotoimet tehdään ajoissa, kiinteistön rakenteet pysyvät parempikuntoisina ja remontit päästään toteuttamaa kevyemmällä sisällöllä. Esimerkiksi putkiremontti voidaan toteuttaa kalliin ja aikaa vievän perinteisen putkiremontin sijaan vaihtoehtoisien toteutustapojen, kuten sukittamisen, keinoin.

Mikä PTS:n hinta on?

Hinta määräytyy kuntoarvion hinnan mukaan, sillä PTS sisältyy kuntoarvioon. Kuntoarvion hintaan vaikuttaa esimerkiksi tarkastettavien rakennuksien lukumäärä, koko ja ikä.

Kuntoarvion ja PTS:n tilaaminen onnistuu helposti. Tarjousta varten tarvitaan yleensä ainakin taloyhtiön yleistiedot ja tieto mahdollista asuinhuoneistojen tarkastamisista. Tilauksen voi tehdä niin taloyhtiön hallitus kuin isännöitsijäkin.

Liittyvät palvelut

Kuntoarvio ja PTS


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.