EU-taksonomiapalvelut

Autamme toteuttamaan taksonomianmukaisen rakennushankkeen ja saavuttamaan taksonomianmukaisuuden olemassa olevissa rakennuksissa.


EU-taksonomia on EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä

Euroopan unioni on luonut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal), jonka tarkoituksena on edistää unionin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Osana tätä ohjelmaa EU on luonut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän (EU-taksonomia), jonka tavoitteena on saada rahoitusmarkkinat suosimaan ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja.

Taksonomiavelvollisten tulee tarkastella toimintaansa ympäristötavoitteen kautta sekä ilmoittaa yksinkertaistettuna, kuinka monta prosenttia yrityksen liikevaihdosta täyttää EU-taksonomiassa annetut kriteerit. Taksonomian avulla yritykset ja sijoittajat voivat kommunikoida luotettavasti vihreästä toiminnasta, mikä auttaa siirtymässä kohti vähähiilisempää taloutta.


Mitkä yritykset kuuluvat EU-taksonomian piiriin?

Ensimmäisessä vaiheessa EU-taksonomia vaikuttaa rahoitusmarkkinoilla vaikuttaviin ja suuriin yrityksiin. Myöhemmin sen piiriin on tarkoitus ottaa laajemmin muutakin elinkeinoelämää, ja raportointivelvoite voi mahdollisesti laajentua koskemaan suurempaa määrää yrityksiä. Vastuullinen yritys ennakoikin jo etukäteen ja selvittää sen vaikutukset omalle liiketoiminnalleen hyvissä ajoin.

Taksonomia on yhteydessä vastuullisuusraportoinnin uudistukseen, CSRD-direktiiviin. Vastuullisuusraportointi tulee koskemaan yhä useampaa yritystä, jolloin myös taksonomiavelvollisuus laajenee. Jo nyt taksonomian kriteerit vaikuttavat yrityksiin, jotka eivät vielä itse ole taksonomian piirissä. Luokitusjärjestelmän kehitys jatkuu tulevina vuosina, jolloin siihen liittyvä tiedonantovelvollisuus myös laajenee koskemaan yhä useampaa toimialaa.


Autamme kattavasti taksonomiaan liittyvissä asioissa

EU:n taksonomia-asetus ja siihen liittyvä kestävän kehityksen luokittelujärjestelmä voi tuntua haastavalle ymmärtää. Asiantuntijoiden tekemän työn avulla asiakas välttyy useiden EU-ohjeiden ja direktiivien läpikäynniltä sekä varmistuu raportoinnin oikeellisuudesta.

Hahmotamme yrityksenne taksonomian kokonaiskuvan: miten taksonomia vaikuttaa liiketoimintaan, mitä toimenpiteitä tulee tehdä ja miten tästä kaikesta tulee raportoida.

  • Arviointi: tarkastelemme, mille liiketoiminnan osa-alueille on määritelty kriteerit EU-taksonomiassa.
  • Selvitykset: tarkastelemme, kuinka liiketoiminta täyttää taksonomian kriteerit ja annamme kehitysehdotukset.
  • Päästöt ja kiertotalous: laskemme hiilijalanjäljen taksonomian kriteerien mukaisesti tarvittaville toimenpiteille sekä teemme kiertotalousselvitykset.
  • Energiatehokkuus: teemme energiaremontteja ja päivitämme energiatodistukset.
  • Koulutus: räätälöity koulutuskokonaisuus yrityksille, jotka pohtivat taksonomian vaikutuksia toiminnalleen, mutta eivät tiedä miten edetä.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä ja kysy lisää.


Lue myös

Vaikuttavuus on Susteran liiketoiminnan ytimessä.

Susteran liiketoiminnan ydin on luoda vaikuttavuutta

Liiketoimintamme ydin on luoda palveluidemme avulla pysyvää, positiivista muutosta kiinteistöjen ja niiden käyttäjien hyvinvointiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.