Yritykset / Ylläpito ja kiinteistöjohtaminen / Ympäristö- ja vastuullisuuspalvelut / Ympäristösertifioinnit olemassa oleville kiinteistöille

Ympäristösertifioinnit olemassa oleville kiinteistöille

Luodaan yhdessä kiinteistöllesi uusia toimintatapoja ja käytäntöjä, joilla kehitetään toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan.


Ympäristösertifikaatti on kolmannen osapuolen varmentama laatuleima kiinteistön ympäristötehokkuudesta

Autamme sinua valitsemaan sopivimman sertifikaatin ja tavoiteltavan laatutason sekä kehittämään tehokkaimmat, edullisimmat ja parhaimmat ratkaisut kiinteistösi laadun kannalta. Sertifiointiprosessimme alkaa kattavalla esiselvityksellä, jonka avulla tunnistetaan kohteen tavoitteet ja potentiaalinen ympäristöluokitustaso. Asiantuntijamme ovat koko sertifiointiprosessin ajan tukemassa ja ohjaamassa kriteerien täyttymistä.

Sustera on vastannut suurimmasta osasta Suomessa tehdyistä ympäristöluokituksista, ja ne kaikki ovat saavuttaneet tai ylittäneet tavoitellun sertifiointitason.


LEED Existing Buildings -ympäristösertifiointi

LEED Existing Buildings: Operation and Maintenance on rakennuksen käyttövaiheen sertifiointityökalu, joka mittaa kiinteistön ja sen palveluiden ympäristötehokkuutta ja kestävän kehityksen mukaista ylläpitoa. LEED EB: O&M -sertifiointi on voimassa käytetystä versiosta riippuen kolme tai viisi vuotta, jonka jälkeen kiinteistölle voidaan viimeistään hakea uutta sertifiointia. Sertifiointi kannustaa kiinteistön jatkuvaan ympäristötehokkaaseen toimintaan ja mahdollistaa seurannan ja kehityksen.

Laajempien kiinteistöjoukkojen sertifiointiin on olemassa tehokas LEED Volume Program -malli. Me Susteralla olemme ainoa asiantuntija Suomessa, joka on toteuttanut sertifiointeja tällä mallilla.


BREEAM In-Use -ympäristösertifiointi

BREEAM In-Use mittaa käytössä olevien kiinteistöjen ympäristösuorituskykyä. Se on käytettävissä muun muassa liike- ja logistiikkakiinteistöille, kauppakeskuksille ja vuodesta 2020 lähtien myös asuinrakennuksille.

Järjestelmässä kiinteistö arvioidaan seitsemän portaisella asteikolla 0-6 tähteä eli ”Unclassified” – ”Outstanding”. Suurin osa Suomessa olevista kiinteistöistä on sijoittunut ”Good” ja ”Very Good” -luokitukseen. BREEAM In-Use sertifiointi vaatii paikallisen arvioitsijan (BREEAM Assessor) suorittaman laatuauditoinnin.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) pohjautuu yhteiseen eurooppalaiseen normistoon ja on siten Euroopan yleisimmin käytetty kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmä.


WELL-sertifiointi

WELL-sertifioinnin keskiössä ovat kiinteistöjen käyttäjien terveys ja hyvinvointi. Panostamalla käyttäjien hyvinvointiin ja viihtyvyyteen voidaan parantaa myös yrityksen houkuttelevuutta ja tuottavuutta.

Olemassa olevien tilojen WELL-sertifioinnissa arvioidaan tilan teknisten ominaisuuksien lisäksi myös organisaation toimintaa hyvinvoinnin näkökulmasta. Meillä on WELL AP -pätevöityneet asiantuntijat ja maan ensimmäiset WELL-hankkeet käynnissä. 

Olemme laajentaneet palvelutarjontaamme ensimmäisenä suomalaisena GBCI:n auktorisoimana toimijana myös WELL Performance Testing -auditointien suorittamiseen. WELL Performance Testing -auditointi koostuu kokonaisvaltaisesta sisäolosuhteiden varmennuksesta, sisältäen mm. ilmanlaadun, lämpöolosuhteiden, vedenlaadun, valaistuksen ja tila-akustiikan mittaukset. Auditointi sisältää lisäksi ilman- ja vedenlaadun laboratoriokokeet, joilla yhdessä paikan päällä tehtävien mittausten kanssa varmistetaan WELL-kriteeristön vaatimusten täyttyminen. Auditointien myötä voimme tarjota joustavasti ja kotimaisesti koko WELL-sertifioinnin prosessin aina esiselvityksestä ja hankkeen ohjauksesta auditointiin saakka.


Rakennustiedon ympäristöluokituksen
Käyttö 2023 -kriteeristö

Rakennustiedon ympäristöluokituksen Käyttö2023 -kriteeristö on kansallinen arviointityökalu käytössä olevien rakennusten ympäristösuorituskyvyn arviointiin.

Käyttövaiheelle on omat kriteeristönsä asuinrakennuksille ja toimitila- ja palvelurakennuksille. Kriteeristöä voivat hyödyntää kaikki rakennukset, joissa sisäilman laadun vaatimustasot ovat sisäilmastoluokituksen mukaiset tai vaativammat. Kansallisena mallina se sopii hyvin myös valtion ja kuntien kohteiden arviointiin ja kehittämisen tueksi. Kriteeristö huomioi myös omistuksen taksonomianmukaisuuden vaatimukset.

Käyttö 2023 -kriteeristössä ympäristösuorituskykyä arvioidaan laajasti ylläpidon johtamisen käytäntöjen, energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioinnin sekä hyvinvoinnin ja terveellisyyden osalta. Poiketen hankekriteeristöstä kiinteistökohtaisesta todentamisesta vastaavat ensisijaisesti RT-ympäristökonsultit ja erillistä Rakennustiedon tekemää auditointia tehdään kohteille pistokoemaisesti. Käyttövaiheen luokituksen hakemiseksi vaaditaan pätevän RT-ympäristökonsultin nimeäminen. Susteralla on 12 pätevää RT-ympäristökonsulttia.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä ja kysy lisää.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.