Yritykset / Uudis- ja korjausrakentaminen / Ympäristö- ja vastuullisuuspalvelut / Ympäristösertifioinnit rakennushankkeisiin

Ympäristösertifioinnit rakennushankkeisiin

Rakennushankkeiden ympäristöluokitusten avulla sijoittajat, kiinteistökehittäjät ja tilojen käyttäjät voivat ohjata ja todentaa kokonaisvaltaisen ympäristönäkökohtien huomioinnin hankkeessa.


Ympäristösertifikaatti on kolmannen osapuolen varmentama laatuleima rakennushankkeen ympäristötehokkuudesta

Hankkeen aikana ympäristösertifiointi helpottaa sidosryhmien välistä keskustelua hankkeen kehittämiseksi. Ympäristösertifikaatti lisää rakennuksen arvoa ja helpottaa sen myyntiä.

Tuemme sinua tilanteen kannalta sopivimman sertifikaatin ja laatutason valinnassa sekä autamme kehittämään tehokkaimmat, edullisimmat ja parhaimmat ratkaisut hankkeen laadun kannalta. Sertifiointiprosessimme alkaa kattavalla esiselvityksellä, jonka avulla tunnistetaan kohteen tavoitteet ja potentiaalinen ympäristöluokitustaso. Asiantuntijamme ovat koko suunnittelu- ja rakennusprojektin ajan tukemassa ja ohjaamassa kriteerien täyttymistä.

Sustera on vastannut suurimmasta osasta Suomessa tehdyistä ympäristöluokituksista, ja ne kaikki ovat saavuttaneet tai ylittäneet tavoitellun sertifiointitason sovitussa aikataulussa.


LEED-ympäristösertifiointi

LEED-ympäristösertifiointijärjestelmä on U.S. Green Building Councilin (USGBC) kehittämä ja ylläpitämä rakennusten suunnittelun, rakentamisen, käytön ja ylläpidon sertifiointi. Se on ympäristösertifiointijärjestelmistä kansainvälisesti laajimmalle levinnyt: projekteja on noin 197 000 yli 180 maassa.

LEED-sertifiointijärjestelmässä arvioidaan tilojen, rakennusten ja alueiden ympäristöominaisuuksia. Sertifikaatti todentaa, että rakennus on suunniteltu ja rakennettu tiukkojen ympäristötavoitteiden mukaisesti. Sertifioinnin myötä saadaan työkalut rakennuksen kestävään ylläpitoon ja säästöihin energiankulutuksessa.

Sustera on vastannut yli 70% kaikista Suomen LEED-sertifioinneista.


BREEAM-ympäristösertifiointi

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on Euroopan suosituin ympäristösertifikaatti. Se on kansallistettu useampaan maahan (Ruotsi, Norja, Hollanti ja Espanja) ja mahdollistaa myös parhaiden kansallisten käytäntöjen hyödyntämisen laadun todentamisessa.

BREEAM-ympäristösertifikaatti tarjoaa selkeän ja systemaattisen mallin ympäristötavoitteiden asettamiseen, suunnittelun ja työmaan ohjaamiseen sekä lopputuloksen todentamiseen. Lisäksi se toimii hankevaiheen ohjauksen lisäksi erinomaisena työkaluna kestävään ylläpitoon ja säästöihin energiankulutuksessa.


WELL-ympäristösertifiointi

WELL-sertifioinnin keskiössä on kiinteistöjen käyttäjien terveys ja hyvinvointi. Panostamalla käyttäjien hyvinvointiin ja viihtyvyyteen voidaan parantaa myös yrityksen houkuttelevuutta ja tuottavuutta.  

Rakennushankkeissa palvelumme kattaa WELL-esiselvityksen sekä sertifioinnin ohjauksen koko suunnittelu- ja rakennusprojektin ajan. Susteralla on useita WELL AP pätevöityneitä henkilöitä ja Suomen ensimmäisinä valmistuneet WELL hankkeet: Espoon Säterinportti ja Kutomo Business Park vuokralaistila.

Olemme laajentaneet palvelutarjontaamme ensimmäisenä suomalaisena GBCI:n auktorisoimana toimijana myös WELL Performance Testing -auditointien suorittamiseen. WELL Performance Testing -auditointi koostuu kokonaisvaltaisesta sisäolosuhteiden varmennuksesta, sisältäen mm. ilmanlaadun, lämpöolosuhteiden, vedenlaadun, valaistuksen ja tila-akustiikan mittaukset.

Auditointi sisältää lisäksi ilman- ja vedenlaadun laboratoriokokeet, joilla yhdessä paikan päällä tehtävien mittausten kanssa varmistetaan WELL-kriteeristön vaatimusten täyttyminen. Auditointien myötä voimme tarjota joustavasti ja kotimaisesti koko WELL-sertifioinnin prosessin aina esiselvityksestä ja hankkeen ohjauksesta auditointiin saakka.


Rakennustiedon ympäristöluokitus

Rakennustiedon ympäristöluokitus (RTYL) on Rakennustieto Oy:n kehittämä ympäristösertifikaatti, jonka kriteeristö perustuu parhaiden kansallisten menetelmien hyödyntämiseen. Rakennustiedon ympäristöluokituksen avulla voidaan varmistaa kestävän kehityksen periaatteiden huomiointi hankkeessa keskittyen kansallisesti merkittävimpiin näkökohtiin.

Työkalun tärkeimmät kohteet ovat sisäilmaston, energiatehokkuuden ja kosteusteknisten riskien hallinta. Rakennustiedon ympäristöluokitus ja RT-Ympäristöluokitustyökalu soveltuvat uudisrakennuksiin, peruskorjauksiin ja talotekniikaltaan merkittävästi muuttuviin osaperuskorjauksiin.


Yhteystiedot

Ota yhteyttä ja kysy lisää.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.