Kauppakeskus Sello saavutti LEED Platina-tason sertifikaatin

Kauppakeskus Sello on saavuttanut ensimmäisenä kauppakeskuksena LEED EB v4.1 PLATINUM -ympäristöluokituksen Raksystems GBP:n konsultoimana. Sertifioinnin saamiseksi on tehostettu jo pitkään tilojen ja toiminnan ympäristöystävällisyyttä, erityisesti energiatehokkuuden osalta.

Ympäristösertifikaatti olemassa olevalle kiinteistölle

Kauppakeskus Sello sai vuoden 2020 loppupuolella LEED Existing Buildings: Operation & Maintenance -ympäristöluokituksen, joka on tarkoitettu rakennuksen käyttövaiheelle. Sen tarkoituksena on mitata ja arvioida muun muassa rakennuksen energiatehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä ja käyttäjäviihtyvyyttä käytön aikana.

LEED on yhdysvaltalainen sertifiointijärjestelmä, jonka avulla arvioidaan tilojen, rakennusten ja alueiden ympäristöominaisuuksia. Sertifikaatin myöntää rakennukselle U.S. Green Building Council® (USGBC®). 

Sertifioinnin myötä saadaan työkalut rakennuksen kestävään ylläpitoon ja säästöihin muun muassa energiankulutuksessa. Esimerkiksi energia-, materiaali-, vesitehokkuus sekä sisäympäristön laatu ovat Sellossa huipputasolla ja niitä kehitetään jatkuvasti vieläkin paremmiksi.

Sertifioinnin konsultointia ja tukemista

Raksystems GBP toimi koko sertifiointiprosessin ajan projektin konsulttina ja ohjaajana. Tavoitteena oli alusta asti saada platinataso uudella sertifioinnin versiolla ja kehitystoimenpiteet määriteltiin sen mukaan.

Raksystems GBP ohjasi ja valvoi prosessin aikana, että vaaditut kriteerit saavutettiin ja tavoiteltu sertifioinnin taso saatiin varmistettua.

Kauppakeskus on jo vuosia panostanut ekotehokkuuteen, esimerkiksi ilmanvaihdolla sekä energiatehokkuudella. Suuri määrä valaisimia on korvattu energiatehokkaammilla LED-valaisimmilla, ja kauppakeskuksesta löytyy laaja 2500 paneelin aurinkosähköjärjestelmä sekä virtuaalivoimalaitos.

Muutoksien avulla viimeisen viiden vuoden aikana lämmönkulutusta on saatu laskettua 17% ja sähkönkulutusta 10%.

Kierrätyspalveluihin on myös satsattu erityisesti ja kohteen julkisen liikenteen yhteydet ovat myös erinomaiset.

”Korkein Platina-tason luokitus on osoitus pitkäjänteisestä työstä ympäristötehokkuuden parantamiseksi. Kiinteistön ylläpitotiimi oli tiiviisti mukana luokitushankkeessa, ja korkealle asetettu tavoite saavutettiin 2020 Covid-haasteista huolimatta. Uusin LEED-versio 4.1 painottaa jatkuvaa seurantaa, mikä sopii hyvin Sellon jatkuvan kehityksen tavoitteisiin”, kertoo Sami Nevala, Raksystems GBP:n johtava asiantuntija.

Pitkäaikaista kumppanuutta

Raksystems GBP on toiminut jo pitkään kauppakeskus Sellon kumppanina ympäristö- ja energiatehokkuuden kehityksessä sekä varmentamisessa. Nykyinen platinatason luokitus tehtiin uudella luokitusversiolla 4.1., mikä tarkoitti aiempaa tarkempaa seurantaa ja raportointia.

Vuonna 2015 Sello saavutti LEED Platina-tason versiolla 3, jonka sertifioinnin konsulttina toimimme jo silloin.

”Projekti meni kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä panostamalla ekologisuuteen, mistä Platinan-tason sertifiointi on hieno tunnustus. Uuden sertifioinnin haku oli meidän osaltamme yllättävän helppoa koska taustatyö oli jo aiemmin hyvin tehty”, kertoo Olli Paunola, kauppakeskus Sellon kiinteistöpäällikkö.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.