Mitä HTT-tavarantarkastaja tekee ja mihin häntä tarvitaan?

HTT-tavarantarkastaja on Keskuskauppakamarin hyväksymä tekninen tarkastaja, joka suorittaa puolueettomana asiantuntijana palvelun tai tavaran tarkastuksen ja laatii sen pohjalta tarkastuskertomuksen. HTT-sertifioitu tarkastaja toimii valvonnan alaisena ja on sitoutunut noudattamaan tavarantarkastusohjesääntöä. Palvelun tilaajana voi olla joko kuluttaja, yritys tai viranomainen.

Mitä HTT-tavarantarkastaja tekee?

HTT-tavarantarkastaja voi selvittää esimerkiksi tarkastettavan kohteen toiminnallisuutta, kohteessa mahdollisesti olevaa virhettä tai vauriota sekä niiden aiheuttajaa ja työsuoritusten laatua.

HTT-tavarantarkastuksella saadaan usein merkittävää lisäarvoa asuntokauppaan tai urakkaan liittyvien riitojen taustalla olevista teknisistä tekijöistä. “Riitatilanteissa hyväksytyn tavarantarkastajan tarkastuskertomukset auttavat sovinnon löytämisessä nopeammin ja helpommin, jolloin oikeudenkäynniltä voidaan välttyä”, Susteralla työskentelevä HTT-tavarantarkastaja Piia Tamminen kertoo.

HTT-tavarantarkastaja lyhyesti:

 • HTT-tavarantarkastajan nimitys tulee sanoista Hyväksytty Tavaran Tarkastaja
 • Keskuskauppakamarin hyväksymä tekninen tarkastaja
 • Puolueeton asiantuntija esim. asuntokaupan tai urakan riitatilanteissa
 • Toimii tavarantarkastajalautakunnan valvonnan alaisena
 • Palvelun tilaaja kuluttaja, yritys tai viranomainen

Millaisissa tilanteissa HTT-tarkastajaa tarvitaan?

Rakennusalalla HTT-tarkastajaa tarvitaan usein asuntokauppa- ja urakkatapauksissa sekä uusien asuntojen puutteista ja vioista johtuvissa riitatilanteissa. Tällaisissa tilanteissa vaaditaan ehdotonta puolueettomuutta ja ulkopuolista näkemystä, koska tilannetta ei ole yrityksistä huolimatta kyetty ratkaisemaan myyjän ja ostajan välillä.  HTT- tarkastus antaa puolueettoman arvion työn laadusta eli esimerkiksi siitä, onko kylpyhuoneen vedeneristys tehty alan ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

HTT-tavarantarkastaja on hyödyllinen faktojen selvittäjä silloin, kun osapuolet ovat työn laadusta eri mieltä


”HTT-tavarantarkastaja on varsin hyödyllinen faktojen selvittäjä silloin, kun osapuolet ovat työn laadusta eri mieltä”, Kauppakamarin tavarantarkastajalautakunnan pääsihteeri Raisa Harju vahvistaa. ”Perustelujen ja tarkasti raportoitujen faktojen kautta tarkastuskertomuksen lukija pystyy ymmärtämään sen, että tarkastus perustuu faktoihin ja että tarkastajan päätelmät eivät ole ns. hatusta vedettyjä”, Harju jatkaa.

Raporttia voidaan myös tarvittaessa käyttää pätevänä todisteena oikeudenkäynnissä. ”Tavarantarkastaja ei kuitenkaan toimi tuomarin tavoin eikä etsi syyllisiä. Tarkastuskertomuksessa perustelut tarkastajan johtopäätöksille ovat aina tärkeässä roolissa,” Harju summaa.

Eroaako HTT-tavarantarkastus asiantuntijalausunnosta riitatapauksissa?

HTT-tavarantarkastusta säätelee tavarantarkastusohjesääntö, joten ne poikkeavat muotosisällöltään aika paljon muista asiantuntijalausunnoista ja -tarkastuksista. HTT-tarkastuksella otetaan kantaa vain toimeksiannossa määriteltyyn tehtävän sisältöön, ei muuhun. HTT-tavarantarkastaja ei anna esimerkiksi toimenpidesuosituksia.

Tavarantarkastus on tavaran tai palvelun tekninen tarkastus, jonka päätteeksi HTT-tavarantarkastaja laatii tavarantarkastuskertomuksen. Siinä tarkastaja esittää omat havaintonsa, mutta muuten tavarantarkastuskertomus laaditaan valmista vakiopohjaa noudattaen, jolloin sen vakiomuotoisuus voidaan taata.

HTT-tavarantarkastajat ovat erikoistuneita oman alansa asiantuntijoita

HTT-tavarantarkastuksia voidaan suorittaa vajaalla 30 eri alalla esim. aseisiin ja ampumatarvikkeisiin, puu- ja paperituotteisiin, urheiluvälineisiin sekä kiinteistöjen kuntotarkastuksiin.

“HTT-pätevyys määritellään lautakunnan toimesta hyvinkin tarkkaan oman koulutuksen ja osaamisen pohjalta. Tarkastaja ei siis saa tehdä mitä tahansa osaamisaluetta, vaan hänen asiantuntemuksensa sekä kokemuksensa määrittää missä hyväksymisryhmissä kyseinen tavarantarkastaja voi tarkastuksia suorittaa”, Tamminen kertoo.

HTT-tarkastajilta edellytetään oman ammattitaidon ylläpitämistä ja jatkuvaa kouluttautumista. HTT-hyväksyntä tulee hakea erikseen joka kolmas vuosi pätevyyden ylläpitämiseksi. Tällä hetkellä HTT-tavarantarkastajia on kaiken kaikkiaan noin 200, joista kahdeksan työskentelee Susteralla.

Kauppakamarin tavarantarkastajalautakunta valvoo jatkuvasti HTT-tarkastajien toimintaa. Jokainen tavarantarkastuskertomus toimitetaan lautakunnalle asiakkaalle toimituksen yhteydessä.

Susteralla työskenteleviä HTT-tavarantarkastajia ovat:

 • Grönberg Risto
 • Peltonen Tapio
 • Tamminen Piia
 • Heimlander Antti
 • Laitinen Janne
 • Mertanen Jussi
 • Leppämäki Harri
 • Honkala Johanna

Tavoitat Susteralla työskentelevät HTT -tavarantarkastajat asiakaspalvelumme kautta sekä sähköpostitse etunimi.sukunimi@sustera.com.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.