Mitä ottaa huomioon taloyhtiön julkisivuremontissa?

Jokainen kiinteistö kokee julkisivuremontin elinkaarensa aikana. Taloyhtiöille se on jännittävä, mutta kannattava remontti. Parhaimmillaan se lisää kiinteistön arvoa ja parantaa asumismukavuutta. Tiivistimme tekijät, joiden avulla taloyhtiö onnistuu julkisivuremontissa parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä taloyhtiön julkisivuremontilla tarkoitetaan?

Julkisivuremontilla tarkoitetaan yleensä kiinteistön julkisivun eli ulkopinnan korjaamista. Se ei aina tarkoita isoa remonttia. Remontit voidaan jakaa karkeasti laajuuden mukaan kolmeen: elinkaaren jatkamiseen, peruskorjaukseen ja uusimiseen.

Julkisivuremonteista pienin on julkisivun elinkaaren jatkaminen. Siihen päädytään, kun taloyhtiö haluaa keskittää yhteen hankkeeseen mahdollisimman monta osa-aluetta ja kiinteistön julkisivun kunto sen sallii. Elinkaarta jatketaan huoltotoimenpiteillä, kuten paikallisten vikojen korjaamisilla, saumausten uusimisella tai pesulla.

Peruskorjaus on laajempi julkisivuremontti, joka voidaan tehdä kevyellä tai raskaalla tavalla. Kevyempään peruskorjaukseen kuuluu usein maalausta, yksittäisten pintavaurioiden korjaamista sekä julkisivuun liittyvien rakenteiden, kuten ikkunoiden, parvekkeiden ja ovien kunnostamista. Raskaampaan peruskorjaukseen sisältyy usein julkisivun maalaamisen lisäksi myös julkisivupinnan ja julkisivuun liittyvien rakenteiden uusimista.

’’Kevyempi peruskorjaus lisää julkisivurakenteiden käyttöikää 10-20 vuotta ja raskaampi jopa 20-50 vuotta’’, tiivistää Raksystemsin projektipäällikkö Jaakko Suomela.

Julkisivun uusiminen on remonteista järein. Siinä julkisivurakenne uusitaan laajasti pintoja ja eristeitä myöden.

Milloin julkisivuremontti on ajankohtainen?

Julkisivuremontin ajankohtaan vaikuttaa merkittävästä kiinteistön julkisivumateriaali. Julkisivuremontti ajoittuu julkisivumateriaalista riippuen kiinteistön 20-70 ikävuoden välille. Kiinteistökantamme käytetyimmät julkisivumateriaalit ovat tiili, rappaus, betoni ja ohutlevyrappaus. Täystiilimuuratut julkisivut ovat yleensä kestävimpiä ja ohuteristerappaukset lyhytikäisimpiä.

Säännöllisellä julkisivun kunnossapidolla voidaan vaikuttaa keskeisesti remontin ajankohtaan. Pintapuolinen tarkastus kannattaa tehdä 5-10 vuoden välein ja laajempi julkisivujen kuntotutkimus noin 25-30 vuoden iässä. Akuutit viat ja puutteet tulee korjata välittömästi. Mikäli korjaustoimenpiteisiin ryhdytään viime tingassa, vaihtoehtoiset toteutusvaihtoehdot voidaan unohtaa.

Miten julkisivuremontti aloitetaan?

Julkisivun todellista kuntoa on haastava nähdä ulospäin, joten julkisivuremontti tulee aina aloittaa kuntotutkimuksella. Asiantuntijan tekemän julkisivujen kuntotutkimuksen avulla saadaan selville julkisivun kunto ja mahdollisten vaurioiden laajuus. Tutkimukseen kuuluu rakenteen avauksia.

’’Esimerkiksi halkeama seinässä ei aina merkitse, että julkisivu olisi huonossa kunnossa’’, kertoo Suomela.

Lähtötietojen selvittämisen jälkeen selvitetään taloyhtiön tarpeet ja toiveet remonttiin liittyen. Halutaanko ennallistaa vai uusia? Entä mille tasolle remontoidaan – korotetaanko tasoa vai korjataanko nykyiselleen?

Julkisivuun liittyy paljon erilaisia rakenteita ja yksityiskohtia, joten julkisivuremonttiin kannattaa yhdistää myös muita remontteja. Yleensä remonttiin yhdistetään ainakin parveke- ja ikkunaremontti. Myös ilmanvaihtoa korjataan usein remontin yhteydessä. Projektipäällikön apuun kannattaa kääntyä sopivan kokonaisuuden valinnassa.

Miten julkisivuremontti etenee taloyhtiöissä?

Julkisivuremontti etenee taloyhtiöissä samalla kaavalla kuin muut laajemmat korjaushankkeet. Lähtötietojen selvittämisen jälkeen ryhdytään hankesuunnitteluun. Hankesuunnittelun jälkeen kilpailutetaan suunnittelijat, valitaan suunnittelijat ja tehdään korjaussuunnitelmat. Suunnitelmien valmistuttua voidaan aloittaa urakka. Urakan valmistuttua alkaa takuuaika.

Julkisivuremonttiin panostaminen kannattaa. Hyvin suunniteltu, kilpailutettu ja ajoitettu julkisivuremontti säästää rahaa.

Miten julkisivuremontti vaikuttaa asumiseen?

Julkisivuremontin urakkavaihe kestää tyypillisesti 3-10 kuukautta. Remontteja tehdään maaliskuusta marraskuuhun, koska betoni tarvitsee kuivuakseen tarkan lämpötilan.

Taloyhtiön asukkaat voivat asua asuinnoissaan koko julkisivuremontin ajan. Meluava vaihe kestää urakassa viikosta kuukausiin.

’’Kesähelteillä asuinnoissa on kuitenkin yleensä tukala asua, sillä ilmanvaihto on tyypillisesti remontin ajan pois päältä eikä parvekkeita tai ikkunoita saa avattua’’, Suomela kertoo.

Mitä julkisivuremontti maksaa?

Julkisivuremontin hinnan määrittäminen on haastavaa, sillä siihen vaikuttaa moni tekijä. Hintaan vaikuttaa niin julkisivujulkisivumateriaali, remontin laajuus, taloyhtiön koko kuin moni muukin tekijä.

’’Karkeasti voisin sanoa, että kevyt peruskorjaus maksaa viidenneksen putkiremontista eli noin 150 €/m2 ja raskas kolmanneksen eli noin 200-300 €/m2. Julkisivun uusiminen on kallein vaihtoehto. Se maksaa noin 500-800 €/m2’’, kertoo Suomela.