Huomioi nämä asiat taloyhtiön remontin takuuaikana

Taloyhtiön korjaushanke -artikkelisarjassa käymme läpi taloyhtiön korjaushankkeen etenemisen aina esiselvitysvaiheesta takuuaikaan asti. Sarjan viimeisessä osassa käsittelemme takuuaikaa. Takuuaika alkaa yleensä, kun korjaustyön valmistumisen jälkeen kiinteistö on hyväksytty vastaanotetuksi.

Korjaushankkeella on kahden vuoden takuuaika valmistumisesta

Urakoitsijan takuuaika korjaushankkeissa on yleensä kaksi vuotta. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan urakoitsija vastaa niistä virheistä ja puutteista, jotka ovat tulleet ilmi takuuaikana ja ovat sellaisia, että niiden oletetaan kuuluvan urakoitsijan vastuulle.

Taloyhtiön kannattaa ilmoittaa takuuaikana havaitut puutteet ja virheet isännöitsijälle tai projektipäällikölle välittömästi, kun ne havaitaan. Kun viasta on ilmoitettu, menee valvoja taloyhtiön edustajan kanssa tarkastamaan viat paikan päälle ja raportoi siitä urakoitsijaa.

Urakoitsija korjaa kosmeettiset vauriot yleensä takuukorjausten yhteydessä, mutta turvallisuusriskin tai lisävaurioitumisvaaran aiheuttamat viat korjataan välittömästi. Takuukorjauksiin kannattaa palkata ulkopuolinen valvoja varmistamaan, että korjaukset toteutetaan oikeaoppisesti.

Takuutarkastus on takuuajan tärkein tarkastus

Noin 1,5-2 vuoden päästä vastaanottotarkastuksesta taloyhtiössä järjestetään takuutarkastus. Tarkastuksessa todetaan takuuaikana ilmenneet viat ja puutteet. Samalla sovitaan korjaamattomien virheiden korjausaikataulusta. Tarkastus on tärkeä taloyhtiölle, sillä silloin on viimeinen hetki ilmoittaa urakoitsijan vastuulle kuuluvista virheistä ja puutteista.

Korjaushankkeen toteutuneesta urakkasummasta pidätetään tyypillisesti kahden prosentin suuruinen takuuajan vakuus urakoitsijan suorituskyvyttömyyden varalta. Mikäli taloyhtiö ei reklamoi puutteista, vakuus palautuu urakoitsijalle kolmen kuukauden kuluttua takuuajan päättymisestä.

Projektinjohtaja on mukana taloyhtiön korjaushankkeessa takuuaikana. Hänen tehtäviään takuuaikana ovat tyypillisesti takuutarkastuksen valmistelu ja takuutarkastus pöytäkirjoineen.

Normaali kiinteistönpito alkaa

Taloyhtiön korjaushankkeen valmistuttua, taloyhtiö palaa jälleen säännöllisen kunnossapidon pariin. Suunnitelmallisen kiinteistönpidon avulla vaikutetaan asumisviihtyvyyteen, mutta ennen kaikkea varmistetaan kiinteistön arvon säilyminen.

Taloyhtiön kunnossapito- ja huoltovastuut on määritetty Asunto-osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Huoltotehtävistä tulee pitää kiinni, sillä kiinteistön huollon laiminlyönti voi johtaa urakoitsijan vastuun raukeamiseen.

Liittyvät palvelut

Projektinjohto

Valvonta

Lue koko artikkelisarja

Miten taloyhtiön korjaushanke aloitetaan?

Kuntoarvio luo tarpeen taloyhtiön korjaustoimenpiteille Taloyhtiön korjaushanke lähtee liikkeelle kiinteistössä havaitusta korjaustarpeesta….

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.