Näin onnistut taloyhtiön remonttien yhdistämisessä

Taloyhtiöissä toteutetaan säännöllisesti pienempiä ja suurempia korjaustoimenpiteitä. Ajan ja rahan säästämiseksi remontteja suositellaan yhdistämään. Näin taloyhtiön asukkaat eivät joudu elämään jatkuvasti remontin keskellä ja korjaustoimenpiteiden kulut jakautuvat säännöllisesti eri vuosille. Miten remonttien yhdistämisessä onnistutaan parhaalla mahdollisella tavalla?

Miten remonttikokonaisuus valitaan?

Yksinkertaisuudessaan voidaan sanoa, että aina kun kiinteistön rakenteita avataan ja ne liittyvät toisiinsa, kannattaa remonttiin yhdistää useampia korjaustoimenpiteitä. Kokonaisuuksien valintaa ohjaa kiinteistön rakenteiden, laitteiden, järjestelmien ja rakenneosien tekninen käyttöikä ja kunto.

Erityisesti isommat korjaushankkeet ovat erinomaista aikaa remonttien yhdistämiseen. Putkiremonttiin sisällytetään yleensä vesi- ja viemäriputkien uusimisen lisäksi kylpyhuoneiden uusiminen. Myös ilmanvaihto-, sähkö- ja telejärjestelmien korjaustoimenpiteen yhdistetään tyypillisesti näihin hankkeisiin.

Julkisivuremonttien yhteydessä taas uusitaan usein myös ikkunat ja kunnostetaan parvekkeet. Ikkunoiden uusimisen ja parvekkeiden kunnostuksen yhteydessä joudutaan yleensä purkamaan julkisivun rakenteita, joten niiden tekeminen samanaikaisesti on kustannustehokasta.

Energiaremontti ja yleisten tilojen uudistaminen suositeltavaa

Energiatehokkuutta kannattaa myös parantaa muiden korjaustoimenpiteiden yhteydessä. Esimerkiksi putkiremontti on erinomaista aikaa lämmitystavan vaihdolle, vesikattoremontti aurinkopaneelien asentamiselle ja salaojaremontti sähköautojen latauspisteiden toteuttamiselle. Energiaremontti kannattaa, sillä se tuo asumisviihtyvyyden lisäksi myös rahallista säästöä pitkällä aikavälillä. Remontti tukee myös rakennusten energia­tehokkuus­direktiivin uudistusta.

Toisinaan remontit kannattaa laajentaa myös yleisiin tiloihin. Esimerkiksi saunatilojen uusiminen voi nostaa kiinteistön arvoa ja saunan käyttöastetta tai tyhjillään olevaan ullakkotilaan voidaan rakentaa asuntoja, joiden myynnillä voidaan rahoittaa remontin kuluja. Vaihtoehtoja remonttikokonaisuuksiin on lukuisia, joten ei ole ihme, että taloyhtiöt kokevat niiden hallitsemisen välillä haastavaksi.

Rakennuttajakonsultti avuksi

Taloyhtiöt omaavat harvoin niin laajaa osaamista, mitä remonttikokonaisuuksien hallintaan tarvitaan. Jokainen kiinteistö on omanlaisensa kokonaisuus, jolla on yksilöllinen korjaus- ja huoltohistoria sekä rakentamistapa ja -materiaalit.

Meille projektipäälliköille eli rakennuttajakonsulteille taloyhtiöiden remontit ovat arkipäivää. Viemme erilaisia korjaushankkeita maaliin jatkuvasti, joten meidän osaavaan apuun kannattaa turvautua jo siinä vaiheessa, kun laajempien korjaustoimenpiteiden toteuttamista harkitaan. Osaamme koota korjaustoimenpiteet taloudellisesti ja teknisesti järkeviin kokonaisuuksiin.

Kuka remonttikokonaisuudesta päättää?

Korjaustoimenpiteen vaikuttaessa ratkaisevasti taloyhtiön asukkaiden asumiskustannuksiin, jatkosta päättää yhtiökokous. Lopullisen hankekokonaisuuden päättää siis aina koko taloyhtiö. Valmistelu- ja suunnittelutyön tekee kuitenkin lähes poikkeuksetta taloyhtiön hallitus.

Taloyhtiön hallitusjäsenten ja osakkaiden näkemykset hankekokonaisuudesta eriävät usein toisistaan. Ruoanlaittaja toivoo kaasuverkon säilyttämistä ja sähköauton omistaja pihapiiriin sähköautojen latauspaikkoja. Sijoitusasunnon omistajaa kiinnostaa taas yleensä mahdollisimman pienet kertakustannukset.

Yhteisen linjan löytyminen yhtiökokouksessa helpottuu, kun taloyhtiön hallitus on laatinut mahdollisimman hyvät tekniset ja taloudelliset perustelut ehdotukselleen. Me rakennuttajakonsultit osaamme auttaa hallitusta perustelujen laatimisessa.

Liittyvät palvelut

Projektinjohto

Kirjoittaja


Lue myös:

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.