Päivä ympäristösertifioijan kanssa

Anna Huostila on toiminut Raksystemsin Green Building Services -divisioonassa joulukuusta 2021 lähtien ympäristösertifioijana. Hyppää Annan päivään mukaan!

Työpäivät kuluvat pitkälti koneen ääressä

Ympäristösertifioijan aamu alkaa toimistolla työpöydän ääressä BREEAM In-Use -projektien parissa kahvikuppi kourassa. BREEAM In-Use -sertifiointi on tarkoitettu jo olemassa oleville kiinteistöille ja se toimii työkaluna kiinteistön ylläpidon jatkuvaan ja systemaattiseen kehittämiseen.

Annan pöydällä on kasa tehtäviä BREEAM In-Use esiselvityksiä, joista projekti lähtee aina käyntiin. Esiselvityksen tarkoituksena on selvittää kohteen potentiaalinen sertifioinnin taso asiakkaalta saatujen pohjatietojen perusteella. Asiakkaalta pyydetään mahdollisimman kattava aineisto, esimerkiksi tekniset piirustukset, arkkitehtikuvat ja energiankulutusraportti.  Näiden lisäksi saatetaan myös pyytää tarkempia tietoja, esimerkiksi pyöräpaikkojen ja sähköauton latauspaikkojen määristä, tai vaikkapa kiinteistön käyttöoppaasta.

Pyydetyt tiedot riippuvat aina kohteesta, käytetystä ympäristösertifiointijärjestelmästä ja sen toivotusta tasosta sekä kohdistuuko sertifiointi rakennushankkeelle vai kiinteistön ylläpitoon. Esimerkiksi rakennushankkeen BREEAM -sertifiointi vaatii osittain erilaisia lähtötietoja kuin In-Use -sertifiointi. Yhtenäistä kaikkien ympäristösertifiointien kulussa on kuitenkin se, että sertifiointihankkeen aluksi suositellaan tekemään esiselvitys, minkä jälkeen päätetään, lähdetäänkö tavoittelemaan sertifiointia ja minkä tasoisena.

Ympäristösertifioija viettää päivät pitkälti koneen ääressä.

Todistusaineiston tarkistaminen on iso osa työtä

Ympäristösertifioija viettää päivät pitkälti koneen ääressä.

Annan aamut sisältävät myös paljon jo käynnissä olevien sertifiointiprojektien läpikäymistä, johon liittyy aina paljon todistusaineiston tarkistamista. Erilaisten lähtötietojen (raportit, muistiot, tekniset piirustukset) jälkeen katsotaan, miten kiinteistö täyttää luokitusjärjestelmän eri kategorioiden vaatimuksia toivotulla tasolla. Sertifiointien lisäksi Anna tekee myös hiilijalanjälkilaskelmia, energiakatselmuksia sekä kiinteistöjohdon konsultointia.

Sertifioinnin lisäksi myös hankepuolen BREEAM-luokitukseen, joka arvioi rakennushankkeen ympäristöystävällisyyttä. Tällä hetkellä Anna toimii projekti-insinöörin tehtävissä kyseisissä projekteissa ja myöhemmin on tarkoitus toimia myös projektipäällikkönä hankepuolella.

Koneella puurtamisen jälkeen tekee hyvää nähdä muitakin

Aamupäivät täyttyvät myös sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta. Suuri osa liittyy käynnissä oleviin sertifiointiprojekteihin. Annalla on yleensä työpöydällään noin kahdeksan kohdetta kerrallaan ja kahvikuppeja kuluukin usein useampi päivässä.  

Sähköpostin Saapuneet -kansion läpikäynnin jälkeen onkin hyvä lähteä lounaalle. Työviikosta nykyään kaksi päivää kuluu toimistolla ja loput etänä. Sen takia toimistolla ollessaan Anna haluaa yleensä käydä työpaikan ruokalassa lounaalla.

”Työssäni parasta ovat ehdottomasti ihmiset, niin työkaverit kuin asiakkaatkin. Alakerran ruokalassa työkavereiden kanssa syöminen tuntuu ihan luksukselta etäajan jälkeen” naurahtaa Anna.

Kohdekäynnit tukevat sertifioijan työtä

Iltapäivällä Anna lähtee kohdekäynneille BREAAM Assessor -pätevyys taskussaan. BREEAM Assessorin tarkoituksena on pysyä mahdollisimman ulkopuolisena projektissa ja antaa puolueeton lausunto sertifioinnin toteutumisesta. Noin 10 % Assessorin tekemistä arvioinneista päätyy aina laatutarkastukseen, jossa sertifioinnin myöntävä taho BRE valvoo, onko Assessor arvioinut kohteen oikein ja löytyykö joka kriteeriin vaadittava todistusaineisto.

Kohdekäyntien tarkoituksena on tarkastaa asiakkaalta saamien tietojen ja suunnitelmien paikkansa pitävyys, jotta voidaan oikeasti todeta luvattujen asioiden toteutuneen kohteessa. Kohdekäynneillä käydään kohta kohdalta koko kriteerilista läpi tavoitteen mukaisesti. Lista sisältää esimerkiksi energia-, terveys ja hyvinvointi- sekä vesikategoriat. Ympäristösertifioijalla on yleensä muutamia kohdekäyntejä kuukaudessa.

Merkityksellistä työtä

GBS-divisioonalla on aina kahdelta iltapäiväkahvit, joiden tarkoituksena on toimia rentona kuulumisien vaihteluna.

”Usein rento löpinähetki vaihtuu kuitenkin työasioiden jauhamiseen, kun saa kasvokkain jonkun henkilön kiinni, jota ei muuten ole ehtinyt etätöiden takia nähdä” myöntää Anna.

Työpäivän päätyttyä mieleen jää yleensä asiakkailta saatu positiivinen palaute ja erityisesti se, kun huomaa työllään oikeasti olevan merkitystä asiakkaiden ja ympäristön hyvinvoinnin eteen.