Energiakatselmukset ja -tarkastukset

Palvelutarjontamme kattaa monipuolisesti erilaisia energiakatselmuksia ja -tarkastuksia kiinteistön energiankäytön ja ilmastopäästöjen vähentämiseksi.


Kiinteistöjen energiankulutuksen vähentäminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan

Energiatehokkuuden parantamisella vähennetään merkittävästi kiinteistöistä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja ehkäistään ilmastonmuutosta. Energiatehokkuuden parantaminen on myös taloudellisesti kannattavaa.

Vastaamme asiakkaan kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämisestä kokonaisvaltaisesti. Kartoitamme kiinteistöjen energiatehokkuuspotentiaalin, määrittelemme, millaisilla investoinneilla energiankulutusta on mahdollista vähentää ja millaiset mahdollisuudet kiinteistöissä on paikalliseen energiantuotantoon.

Teemme palvelusta yksityiskohtaisen suunnitelman asiakaskohtaisesti. Asiakkaasta riippuen energianhallintapalvelu sisältää tarvittavan määrän energiakatselmuksia sekä kohteiden etävalvonnan ja raportoinnin.


Motivan energiakatselmus

Motivan energiakatselmus tuottaa mittauksiin ja laskelmiin perustuvaa tietoa kohteen energian- ja vedenkulutuksen jakautumisesta. Katselmusraportti paikallistaa kohteen energian- ja vedenkäytön säästöpotentiaalin ja ohjaa kiinteistön omistajaa energiankäytön säännöllisessä seurannassa.

Kiinteistön energiakatselmuksessa tehdään tarvittavat kerta- ja trendimittaukset prosesseista ja sisäolosuhteista, ja se toteutetaan tyypillisesti yhteistyössä kohteen ylläpitohenkilöstön kanssa. Energia-analyysin, mittausten ja kohdekäynnillä tehtyjen havaintojen pohjalta saadaan selkeä yhteenveto parannustoimenpiteistä, vaadituista investoinneista ja säästöpotentiaalista järjestelmittäin ja energialajeittain.

Laadimme Motivan mukaiset energiakatselmus- ja energiakatsastusraportit Motivan mallien ja ohjeistuksien mukaan.


Yrityksen pakollinen energiakatselmus

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuryrityksiä uusimaan Suuryritysten energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Energiakatselmuksen tavoitteena on saada yritykset lisäämään energiatehokkuuttaan ja kasvattamaan energiansäästöjään.

Suuryrityksiä ovat yritykset, joiden työntekijämäärä ylittää 250 tai niiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma on yli 43 miljoonaa euroa.

Olemme laatineet satoja kohdekatselmuksia muun muassa satamiin, autoteollisuuteen, teollisuuslaitoksiin, toimistorakennuksiin, prosessi- ja tietoliikenneteollisuuteen, logistiikkakeskuksiin sekä vähittäiskaupalle.


Maksaako taloyhtiösi liikaa energiakustannuksista?

Energiansäästökartoitus on palvelu, joka auttaa taloyhtiötä selvittämään rakennuksen kustannustehokkaat energiansäästötoimenpiteet tuomalla esille toimenpiteiden kustannukset, takaisinmaksuajat ja säästöpotentiaalit helppolukuisilla taulukoilla ja kaavioilla. Palvelu perustuu Susteran tekemään kohdekäyntiin sekä energiatodistus- ja talotekniikan elinkaarilaskelmiin, missä huomioidaan myös rakenteiden rakennusfyysinen toimintaperiaate.

Tarjoamme myös kevyttä keinoa taloyhtiön energiapotentiaalin selvittämiseen. Taloyhtiön energiatarkastus perustuu yhden talotekniikan asiantuntijan kiinteistöllä suorittamaan kiinteistökierrokseen, mittauksiin ja toimintakokeisiin sekä energiankulutuksen analysointiin kulutusseurannan pohjalta.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä ja kysy lisää.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.