Yritykset / Ylläpito ja kiinteistöjohtaminen / Ympäristö- ja vastuullisuuspalvelut / Kiinteistöjen käytönaikainen päästölaskenta

Kiinteistöjen käytönaikainen päästölaskenta

Asiantuntijamme selvittävät yrityksesi tai organisaatiosi toiminnan tai kiinteistösi hiilijalanjäljen sekä toimenpiteet sen pienentämiseksi. Laskentamme perustuvat GHG-protokollan mukaiseen laskentaan ja kattavat Scope 1-3 mukaiset päästöt, joten ne tukevat muun muassa vastuullisuusraportointia.


Hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljen laskenta on ensimmäinen vaihe toiminnan ohjaamisessa kohti hiilineutraaliutta. Autamme kaikissa siihen liittyvissä tarpeissa, olipa kyse yrityksen tai organisaation toiminnan kasvihuonepäästöistä tai kiinteistöjen elinkaarenaikaisista päästöistä.

Hiilijalanjälkilaskentamme noudattaa pääsääntöisesti Green House Gas (GHG) -protokollaa. Käytämme laskentaan One Click LCA -ohjelmistoa.


Kiinteistön hiililaskuri

Kiinteistön hiililaskuri on taloyhtiöille, kiinteistöille ja kiinteistöportfolioille tarkoitettu palvelu päästöjen vuosittaiseen seurantaan ja vähentämiseen. Se tukee CSDR-raportointia huomioimalla kaikki kiinteistön vastuulle kuuluvat päästöt: energian- ja vedenkulutuksen, huolto- ja ylläpitotoimet, jätehuollon ja remontit.

Suoritusperusteisen laskennan taustalla on Susteran oma laaja tuotekehitys. Kiinteistön hiililaskurin avulla voi koota pohjatietoa laajemman päästövähennystavoitteiden ja -tiekartan laadintaan.


Hiilineutraaliuden tiekartta

Hiilineutraaliuden tiekartta on yrityksen tai kiinteistöportfolion suunnitelma hiilineutraaliuden saavuttamiseksi halutussa aikataulussa.

Autamme teitä tunnistamaan merkittävimmät päästölähteet ja määrittämään selkeät rajaukset hiilineutraaliustavoitteelle. Lisäksi määrittelemme suuntaa-antavat toimenpide-ehdotukset hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.


Yhteystiedot

Ota yhteyttä ja kysy lisää.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.