Kiinteistönjohdon konsultointi

Tavoitteena kustannustehokkuuden, toimintojen laadun tai energia- ja ympäristötehokkuuden parantaminen? Kiinteistönjohdon konsultoinnin ammattilaisemme löytävät sinulle oikeat ratkaisut.


Kiinteistönjohdon konsultointi räätälöidään organisaation tilanteen ja tarpeen mukaan

Asiakkaidemme kehityshankkeet liittyvät usein kiinteistöjohtamisen toimintojen kehittämiseen, kiinteistöpalveluiden tai -tietojärjestelmien hankintaan, ohjeistusten laatimiseen tai strategiseen kehittämiseen.

Yhdistämme kehityshankkeissa teknisen, kestävän rakentamisen ja kiinteistöliiketoiminnan osaamisemme sekä kokemuksemme kiinteistöliiketoiminnan tietojärjestelmistä ja palveluntuottajakentästä.

Tilanteet ja tarpeet ovat jokaisessa organisaatiossa yksilöllisiä, mutta tukemissamme kehityshankkeissa noudatetaan pääsääntöisesti seuraavaa toiminnan kehittämisen prosessia:

 • nykyisten toimintamallien arviointi,
 • konkreettisten tavoitteiden määrittely,
 • kehitystoimenpiteiden tunnistaminen, suunnittelu ja toteutus,
 • kehitystoimenpiteiden johtaminen sekä
 • vaikutusten arvioiminen ja jatkuva parantaminen.

Kiinteistötietojärjestelmien hankintakonsultointi

Asiantuntijoillamme on laaja kokemus ja valmiit toimintamallit kiinteistötietojärjestelmien ja -palveluiden hankintaprojekteista. Hankintaprojektin aluksi asetamme selkeät tavoitteet hankinnalla ratkaistavista ja kehitettävistä asioista sekä määritämme yhdessä asiakkaan kanssa konkreettiset toimenpiteet myös samassa yhteydessä tarvittaville omien toimintatapojen kehittämiselle.

Olemme auttaneet yksityisiä ja julkisia asiakkaitamme muun muassa seuraavissa hankinnoissa:

 • Tietojärjestelmät: kiinteistötietojärjestelmän, kiinteistöjen ylläpitojärjestelmän (huoltokirjajärjestelmä), graafisen tilahallintajärjestelmän ja energiahallintajärjestelmän hankinta.
 • Palvelut: Kiinteistöjohtamisen palvelut (hallinnollinen managerointi, tekninen managerointi, taloushallinnon palvelut, vuokrauspalvelut), kiinteistönhoitopalvelut sekä toimitilapalvelut.

Kiinteistöjohtamisen toimintojen kehittäminen

Kiinteistöjohtamisen toimintojen kehittämisen hankkeet ovat lähtökohdiltaan kaikkein yksilöllisimpiä.

Olemme olleet työstämässä yhdessä asiakkaidemme kanssa muun muassa seuraavia aiheita:

 • sijoitustoiminnan käsikirjan laatiminen.
 • kiinteistöjen ylläpidon toimintojen konseptointi,
 • kiinteistönpidon toimintamallin kehittäminen ja kehitystoimenpiteiden määrittäminen,
 • kestävän asuntorakentamisen ohjelman valmistelu,
 • kestävän kehityksen arviointityökalun kehittäminen,
 • kiinteistösijoittajan uusien liiketoimintamahdollisuuksien selvittäminen ja tulevan toimintamallin kuvaaminen,
 • päiväkotien suunnitteluohjeen laatiminen,
 • kiinteistösijoittajalle kestävän suunnittelun ja rakentamisen ohjeiden laatiminen,
 • ympäristöstrategia laadinta sekä
 • tuotedokumentaation kehittäminen ja ympäristöominaisuuksien kuvaaminen.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä ja kysy lisää.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.