RTS-sertifikaatti antaa kotimaisen vastuullisuustakuun

RTS on suomalainen ympäristösertifiointijärjestelmä, joka ottaa parhaiten huomioon kiinteistöjen kotimaiset erityispiirteet vastuullisuuden ja kestävän rakentamisen suhteen. Sertifiointi otettiin käyttöön vuonna 2016 ja järjestelmän käyttö Suomessa kasvattaa suosiotaan koko ajan.

Sama sertifikaatti koko elinkaarelle

RTS-sertifikaatin on kehittänyt Rakennustieto Oy. Sertifioinnissa käytettävät kriteerit sopivat parhaiden kansallisten menetelmien ja käytäntöjen hyödyntämiseen kotimaisesta näkökohdasta. Sertifiointijärjestelmä on suunniteltu erityisesti ei-kaupallisille kohteille ja sopii hyvin esimerkiksi kunnille. RTS-luokitus on myös hyvä valita, jos kiinteistön hanke- tai ylläpitovaiheessa ei ole globaalia markkinaa mukana eikä ulkomaisten kiinteistönsijoittajien asettamia vaatimuksia.

Sertifiointijärjestelmää on pääasiassa käytetty hankevaiheen ohjaukseen. RTS-sertifioinnissa sertifikaatti myönnetään rakennuksen käyttöönottovaiheessa, mutta työkalussa on lisäksi vapaaehtoinen käyttövaiheen todentava sertifiointi, jossa vaatimusten saavuttaminen todennetaan lisäksi käyttöjaksolla. Hankkeen ympäristöluokitusta arvioidaan tähtiasteikolla, yhdestä viiteen tähteen asti. Viidennen tähden kiinteistö tulee myös todentaa takuuvaiheessa, eli täydet viisi tähteä tulevat hankevaiheen ja käytön yhdistelmästä. RTS sertifioinnille on julkaistu 2019 myös käyttövaiheen arviointityökalu.

Suoraviivaiset ja räätälöidyt arviointikriteerit

Ympäristösertifiointijärjestelmä painottaa sisäilmaston, energiatehokkuuden ja kosteusteknisten riskien hallintaa. Muista sertifiointijärjestelmistä poiketen Suomessa korostetaan erityisesti kosteudenhallintaa sekä ylläpitoa ja sertifioinnin korkeammilla tasoilla vaatimukset energiatehokkuuteen liittyen ovat korkeat. Järjestelmä on räätälöity kotimaisille suunnitteluohjeille, esimerkiksi sisäilmaluokituksen ja energiatehokkuuden kannalta. Työkalussa on omat arviointikriteerinsä toimitila- ja palvelurakennuksille ja  asuinkiinteistöille.

RTS-ympäristösertifiointijärjestelmä on suoraviivainen, mutta osa kriteereistä on suunnittelun eri vaiheisiin sidottuja. Tämä tarkoittaa sitä, että sertifiointiprosessia hoitava konsultti tulee ottaa mukaan hankevaiheen alusta asti, jotta kaikki vaiheet saadaan huomioitua, eikä kriteerejä jää saavuttamatta turhaan.

Suunniteltu Suomen erityispiirteille

RTS-luokituksen avulla voidaan varmistaa kestävän kehityksen huomiointi hankkeissa, samalla kun keskitytään kansallisesti merkittäviin näkökulmiin. Suomen erityispiirteisiin luotu uusi sertifiointijärjestelmä ottaa huomioon kansalliset olot, käytännöt ja ilmaston asettamat vaatimukset ja haasteet. Sertifiointi tulee myös todennäköisesti vaikuttamaan positiivisesti Suomen rakennuskantaan, sillä sertifioinnin kriteerit ohjaavat suunnittelua ja vaatimuksia Suomen määräystasoa parempaan lopputulokseen.

Tällä hetkellä Suomesta löytyy jo noin 25 sertifioitua rakennusta ja yli 200 käynnissä olevaa hanketta on rekisteröity. Raksystems on ollut myös mukana sertifiointijärjestelmän kehityksessä ja ohjausryhmässä.

RTS-sertifiointi lyhyesti

  • kotimainen sertifiointijärjestelmä
  • otettu käyttöön vuonna 2016
  • Rakennustieto Oy:n kehittämä
  • sopii erityisesti ei-kaupallisille kohteille ja kunnille
  • ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet rakentamisessa ja ylläpidossa
RTS-sertifikaatti on kotimainen ympäristösertifiointijärjestelmä.