LEED-sertifikaatti takaa kiinteistön vastuullisuuden

LEED muuttaa maailmanlaajuisesti tapaa ajatella, miten kiinteistöjä suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään. Se antaa avaimet vastuullista ja kestävää rakennuskantaa varten, jotta ihmiset voivat asua ja tehdä töitä turvallisesti.

LEED-sertifikaatti takaa energiatehokkaita kiinteistöjä.

Sisällys

LEED on maailman suosituin ympäristösertifiointi

LEED on yhdysvaltalainen sertifiointijärjestelmä, joka arvioi kattavasti kestävän kehityksen ratkaisuja rakentamisessa, esimerkiksi tilojen, rakennusten ja alueiden ympäristöominaisuuksia. Sertifikaatti toimii kolmannen osapuolen antamana laatuleimana, jonka myöntää rakennukselle U.S. Green Building Council® (USGBC®). 

Globaalisti LEED on maailman ylivoimaisesti suosituin ympäristösertifiointi, jolla sertifiointeja on tällä hetkellä noin 197 000 ja 186 maassa.

Myös Suomessa LEED on selvästi suosituin järjestelmä hankkeiden ympäristösertifiointiin. Se on suoraviivaisempi kuin muut ympäristösertifikaatit ja soveltuu erityisesti hyvin toimistotiloihin tai isoihin hankkeisiin, joka sisältää useita rakennuksia. Tähän liittyen yritykselle voidaan luoda Volume Program -malli, joka mahdollistaa nopeamman ja helpomman sertifioinnin, usealle samankaltaiselle rakennukselle.

Sijoittajat vaativat usein sertifikaattia

Sertifiointi nostaa rakennuksen arvoa ja helpottaa myös sen myyntiä. Rahoitusta on myös usein helpompi saada, kun kiinteistöltä löytyy ympäristösertifiointi. LEED-sertifikaatti on erityisen tunnettu ulkomaisten kiinteistösijoittajien keskuudessa ja se on kansainvälisesti laajimmalle levinnyt ympäristösertifiointijärjestelmä.

LEED-järjestelmä jakaantuu neljään eri luokitustasoon, joita ovat: Certified, Silver, Gold ja Platinum. Prosessin alussa tehtävä esiselvitys auttaa tunnistamaan kohteen tavoitteet ja potentiaalinen sertifioinnintaso. Tässä vaiheessa myös määritellään, mitä toimenpiteitä vaaditaan halutun sertifiointitason saavuttamiseksi.

Osa sertifioinnin kriteereistä on pakollisia ja osa valinnaisia, eli kaikkien sertifioitujen kiinteistöjen ei tarvitse olla samanlaisia. Koko sertifiointiprosessin ajan asiantuntijat auttavat ja ohjaavat sertifiointikriteerien täyttymistä, jotta toivottu taso saavutetaan.

Sertifioitujen rakennuksien kohdalla tarkastellaan sitä, miten ne kuormittavat yhteisönsä ympäristöä ja miten tätä voisi vähentää. Erityisesti LEED-sertifioinnissa huomiota kiinnitetään energiatehokkuuteen, sijaintiin ja vedenkäyttöön. Tämän vuoksi kiinteistön voi olla haastavaa saavuttaa ylempää sertifioinnin tasoa, jos kiinteistö sijaitsee kaukana julkisen liikenteen yhteyksistä.

Hankevaiheen LEED-sertifioinnit

Rakennushankkeiden ympäristöluokitusten avulla sijoittajat, kiinteistökehittäjät ja tilojen käyttäjät voivat ohjata ja todentaa kokonaisvaltaisen ympäristönäkökohtien huomioinnin hankkeessa.

Rakennusvaiheen sertifikaatti todentaa, että rakennus on suunniteltu ja rakennettu tiukkojen ympäristötavoitteiden mukaisesti ja osoittaa rakennushankkeen ympäristötehokkuuden.

Sertifioinnin hakeminen auttaa tunnistamaan vastuullisia kehityskohteita kiinteistössä. Vaadittuihin kriteereihin vaikuttaa myös kiinteistön käyttötarkoitus: toimistot ja liikerakennukset sertifioidaan LEED Core and Shell tai New Construction -luokan mukaan, hotellit Hospitality-luokan ja asuinrakennukset New Construction – tai Multifamily Midrise -luokan mukaan.

Vuoteen 2023 mennessä Sustera (ent. Raksystems GBP) on vastannut Suomessa yli 200 kohteen LEED-sertifioinnista, mikä vastaa yli kahta kolmasosaa kaikista Suomen LEED-sertifioinneista.

Sertifioituihin kohteisiin kuuluvat muun muassa Danske Bankin pääkonttori ja Kauppakeskus Sello. Ulkomaille tehtyihin sertifiointeihin kuuluu muun muassa Nokian Renkaiden tehdas Yhdysvalloissa.

Vuonna 2023 sertifiointeja tehtiin Susteralla yhteensä 42, joista rakennushankkeiden luokituksia oli 28 ja olemassa olevien kohteiden luokituksia 14. Vuonna 2023 sertifioituihin kohteisiin kuuluu muun muassa kolme Hoivarakentajat Oy:n palvelurakennusta.

Olemassa olevien kiinteistöjen sertifiointi

LEED-sertifioinnin voi saada myös rakennuksen käyttövaiheelle, missä mitataan kiinteistön ja sen palveluiden ympäristötehokkuutta ja vastuullista ylläpitoa. Sertifioinnin myötä saadaan työkalut rakennuksen kestävään ylläpitoon ja säästöihin muun muassa energiankulutuksessa.

LEED for Existing Buildings: Operation and Maintenance -sertifioinnin saa aina viideksi vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen täytyy hakea sertifioinnin uusimista.

Olemassa olevilla kiinteistöillä tarkastellaan muun muassa energia- ja vedenkulutusta, käyttäjätyytyväisyyttä, jätetietoja, työmatkaliikennettä ja sisäolosuhteita. Olemassa olevien kiinteistöjen sertifioinnissa keskitytään rakennuksen suorituskykyyn ja 90 % sertifioinnin pisteistä tulevat tästä painotuksesta.

Suorituskyky todennetaan, kun kohteen suorituskyvyn mittarit (päästöt, kulutukset, jätteet ja liikkuminen) suhteutetaan kiinteistön pinta-alaan ja käyttäjämäärään.

Sertifioinnin tarkoituksena on kannustaa kiinteistöjä ympäristöystävälliseen ja -tehokkaaseen toimintaan ja se myös mahdollistaa ja kannustaa jatkuvaan seurantaan ja kehitykseen.

LEED-sertifikaatti lyhyesti

  • yhdysvaltalainen sertifiointijärjestelmä
  • U.S. Green Building Councilin myöntämä
  • sopii erityisesti liike-, toimitila- ja hybridikiinteistöille
  • tärkeimmät kriteerit energiatehokkuus, sijainti ja vedenkäyttö
  • sopii hankevaiheelle ja olemassa oleville kiinteistöille
  • useat kiinteistösijoittajat vaativat sertifiointia
  • korkean tason luokitus auttaa rahoituksen saamisessa

Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.